نگارش رزومه

جويندگان كار براساس تجربه‌هاي سخت خود مي‌دانند كه محكم‌ترين مانع در جست و جوي شغل، «مصاحبه» است.
زماني كه شما مصاحبه مي‌كنيد، در مورد آنچه پيرامونتان مي‌گذرد كمي كنترل پيدا مي‌كنيد، در آن مرحله، بايد حضوري فعال داشته باشيد و تحقيقات خود را انجام دهيد.
7 تير 1388 5:35
شيوه هاي متفاوتي براي نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر كس به مقتضاي سليقه و هدفي كه از نگارش رزومه دارد ، شيوه خاصي را بر مي گزيند . اما به طور كلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها به شرح زير است:
30 فروردين 1388 22:0
در رزومه معمولاً بايد تعريف كامل و مشخصي از خود ارايه دهيد و اين يكي از مهمترين مسائل در شناسنامه كـاري شماست.رزومه يك خلاصه ي دو يا سه صفحه اي از شما و مهارتها، دستاوردها، تجارب كاري و تحصيلاتتان است كه هـــدف آن جلب نظر صاحب كار آينده تان است.رزومـه هـم مثل خود زندگي است. دچار تغييرات و تحولات زياد مي شـود. بايد مداوماً به روز شود و اطلاعات جديد به آن اضافه شود. اگر مي خواهيد براي چند شغل در صنعت هاي مختلف تـقـاضـاي كـار دهـيـد، بـهتر است رزومه هاي مختلف درست كنيد كه در هر كدام به مـهارت هــاي خاص شما در رابطه به آن صنعت اشاره شده باشد.
24 فروردين 1388 9:0
در زير نكاتي ارائه مي شود كه به خلق رزومه اي مؤثر كمك مي كند.اگر تاكنون نتوانسته ايد رزومه مناسبي بنويسيد و اگر مي خواهيد بدانيد افراد موفق چگونه رزومه مي نويسند ، مطالب زير را بخوانيد.
1 – پاكيزه و تميز و خالي از اشتباه بنويسيد
متن خود را با دقت بخوانيد و آن را از لحاظ گرامر و تايپ بررسي كنيد، ....
17 اسفند 1387 5:40

سایت های مرتبط