فنون مصاحبه

هنگامي كه از يك مورد با عنوان «معمول و متداول» ياد مي‌شود، منظورمان اين است كه تمام افراد بايد آن را دانسته و از آن آگاهي داشته باشند. اگرچه معمولاً ممكن است چيزي براي يك عده معمول و متداول به نظر ‌رسد و براي عده ديگري اينطور نباشد.
4 آبان 1389 0:0
جست و جوي موفقيت‌آميز و موثر براي يك شغل درست مانند يادگيري دوچرخه سواري، مهارتي اكتسابي است. همه ما بعد از يادگيري دوچرخه سواري چرخ‌‌هاي كمكي متصل به دوچرخه را جدا مي‌كنيم. بنابراين نكات ذيل را به عنوان «چرخ‌هاي كمك آموزشي» در نظر بگيريد كه به شما كمك مي‌نمايند تا كارجوي بهتري باشيد.
10 مهر 1389 0:0
در جست و جوي شغلي هستيد؟ مدت زمان درازي است كه با مراحل نسبتاً دشوار جست و جوي كار درگيريد. نمي‌دانيد كجا، چه وقت، چگونه و چه شغلي به شما پيشنهاد خواهد شد؟ اين آغاز يك راه است.مصاحبه نيز جزيي از اين راه به شمار مي‌آيد. مانند تمامي راه‌ها، براي موفقيت در اين راه نيز بايد به نكات اساسي و مهمي توجه شود.
1 خرداد 1389 5:0
اين قواعد به جويندگان كار كمك خواهد كرد تا استعدادهاي پنهان خود را در فرصت‌هاي استخدامي نشان داده و احتمال موفقيت خود را به حداكثر برسانند.
15 اسفند 1388 8:20
عدم وجود چارچوب مشخص در جذب نيروي كار موجب اعمال سلايق شخصي شده تا حدي كه تصدي مشاغل با سوالات مصاحبه استخدامي كاملا متفاوت و براي كارجو غافلگيركننده است.به گزارش مهر، مساله اشتغال و بيكاري از بزرگترين معضلات و نيازهاي كشور در دوران فعلي محسوب مي‌شود. مجموعه سياستهاي اعمال شده براي ايجاد اشتغال توسط دولتها در دهه اخير كه جوانان بيشتري نسبت به گذشته به دنبال شغل مناسب هستند، كشور را با تقاضاي روزافزون در اين باره مواجه كرده و هم اكنون بر تعداد جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي كه پشت درهاي بازار كار منتظر ورود هستند، افزوده است.
13 آبان 1388 2:0
اين مقاله به موضوع پرسش‌هاي هنگام مصاحبه مي‌پردازد. فهرست پرسش‌هاي مصاحبه، انواع مصاحبه، پرسش‌هاي مربوطه از مراجع تأييد داوطلب و مثالي از يك مصاحبه مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.
4 امرداد 1388 17:15
ابتدا، بايد در مورد شركتي كه از شما مصاحبه مي‌كند تحقيق كنيد. روش تحقيق اين گونه است:
* به كتابخانه برويد و اطلاعات شركت را استخراج كنيد؛...
21 تير 1388 18:50
بي‌شك يكي از سخت‌ترين مراحل يافتن شغل، مصاحبه استخدامي است. بسياري از جويندگان كار از توانايي‌هاي بالايي براي كار كردن برخوردارند اما وقتي از آنها براي مصاحبه استخدامي دعوت مي‌شود، دچار دستپاچگي شده و نمي‌توانند به خوبي به سوالاتي كه در اين مصاحبه مطرح مي‌شود پاسخ دهند.
16 خرداد 1388 3:0
نحوه برگزاري و كيفيت مصاحبه اوليه، نقش مهمي در روند كارمنديابي دارد و اين امر اصولا در مشاغل بزرگ به افراد متخصص سپرده مي شود.اين مرحله از آن جهت اهميت دارد كه متقاضي شغل و توانائي هاي وي از نزديك مورد بررسي قرار مي گيرند. در واقع از افرادي براي مصاحبه دعوت به عمل مي آيد كه مطابق با اظهارات كتبي و اطلاعات اوليه حاصل از آزمونهاي استخدامي، شرايط احراز شغل را دارا مي باشند.
13 ارديبهشت 1388 18:0
ممكن است زماني كه تصميم مي گيريد فردي را استخدام كنيد، بخواهيد اطلاعاتي بيشتر از آنچه متقاضي ارايه مي نمايد را در مورد وي جمع آوري نماييد.تعيين صحت و اصالت آنچه متقاضي كار در پرسشنامه هاي استخدامي درج مي نمايد، حق شما ست زيرا برخي افراد اين پرسشنامه ها را در برخي موارد و پاره اي سئوالات ، با اطلاعاتي ناقص و گاه غلط پركرده و ارائه مي نمايند.
9 ارديبهشت 1388 20:35

سایت های مرتبط