مكاتبات درخواست شغل

پس از نوشتن یک رزومه خوب باید آن را به دست کارفرمایان برسانید. اما چگونه می‌توان کارفرماهای مناسبی پیدا کرد؟ چطور می‌توانید شرکت‌ها، سازمان‌ها، کارگاه‌ها یا جاهایی را پیدا کنید که بخواهند شما را استخدام کنند؟ برای اینکار می‌توانید از راه‌های مختلف اقدام کنید که چند مورد از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
30 بهمن 1389 15:37
دربيشتراطلاعيه هاي استخدامي كارفرمايان به دنبال آن هستند كه با دريافت مشخصات و سوابق افراد گزينه مناسبي را براي يك فرصت شغلي پيدا كنند .متقاضيان كارنيز خود را ملزم مي بينند تا درپاسخ به آگهي ها و اطلاعيه هاي استخدامي ، مشخصات و سوابق (رزومه ) خود را همراه بانامه اي كه درخواست شغل درآن نوشته شده ارسال دارند . اين نامه را نامه درخواست شغل ، نامه پوششي يا نامه ضميمه گويند.
23 امرداد 1389 0:0
نامه استخدامي اولين گام براي تصاحب شغل مي باشد. به ياد داشته باشيد كه كارفرمايان روزانه هزاران نامه استخدامي و رزومه دريافت ميكنند. هدف شما بايد پيشي گرفتن از بقيه باشد. يك نامه استخدامي خوب مي تواند شما را بهترين فرد براي شغل مورد نظر جلوه دهد.
31 شهريور 1388 0:0
نامه استخدامي اولين گام براي تصاحب شغل مي باشد. به ياد داشته باشيد كه كارفرمايان روزانه هزاران نامه استخدامي و رزومه دريافت ميكنند. هدف شما بايد پيشي گرفتن از بقيه باشد. يك نامه استخدامي خوب مي تواند شما را بهترين فرد براي شغل مورد نظر جلوه دهد.
18 فروردين 1388 17:0
رعايت نكردن برخي اصول ،در نوشتن نامه درخواست شغل، از تاثير آن روي كارفرما مي كاهد. برخي اشتباهات كارجويان در نوشتن نامه درخواست شغل ممكن است در كارفرما تاثير منفي داشته باشد
15 فروردين 1388 18:0
نامه را به يك مخاطب خاص بنويسيد. فردي كه فكر مي‌كنيد احتمالا كاري براي شما در نظر دارد.
شما بايد نامة خود را به شخصي بنويسيد كه با كار شما مرتبط باشد نه به فردي كه صرفا نامه را بخواند. پيدا كردن نام شخصي كه بيشترين احتمال براي استخدام شما را دارد نيز كاري دشوار است، شما مي‌توانيد اطلاعات مورد نظرتان را از افراد خود شركت، از طريق مراجعه به سايت اينترنتي آن و يا ديگر منابع عمومي پيدا كنيد.
23 مهر 1387 0:0
براي افزايش اثربخشي نامه درخواست استخدام شش استراتژي را كه يك كارشناس امور شغلي پيشنهاد مي‌كند را بكار بگيريد.
در چند كلمه بايد گفت كه نامه درخواست استخدام شما بايد گوياي اين باشد كه "من كسي هستم كه بدرد اين شغل مي‌خورد. مهارت‌ها و تجربيات بي‌نظيري دارم كه خيلي فوري به شركت شما كمك خواهد كرد. اميدوارم شما هم مانند من مشتاق باشيد". و ضمايم رزومه شما بايد اين ادعا را ثابت كند.
31 فروردين 1387 6:35
درشرايط مساوي تقريبا تمامي كارفرمايان ترجيح مي دهند براي فرصت شغلي مورد نظرخود متقاضيان محلي را استخدام كنند تا كساني كه درخارج ازمحدوده فعاليت آنها زندگي مي كنند زيرا هزينه هاي استخدام چنين كاركناني ساده تراست و برنامه ريزي جهت مصاحبه با اينگونه متقاضيان نيز آسان ترصورت مي گيرد و هيچگونه مشكلي يا بارمالي ازنظرنقل مكان آنها وجود ندارد . اما باتوجه به اطلاعاتي كه به دست آمده و تحقيقي كه صورت گرفته تقريبا نيمي ازتمامي كارجويان براي يافتن كارمناسب حاضربه تغييرمكان زندگي خود هستند .
17 آذر 1386 6:40

سایت های مرتبط