قوانین کار و تامین اجتماعی

:واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود. کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود
21 امرداد 1397 9:27
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار
1 خرداد 1395 8:48
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم - شرایط کار
29 ارديبهشت 1395 9:30
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
29 ارديبهشت 1395 9:26
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول - متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369 شماره:***-29/8/69 موضوع:قانون کار قانون کار مصوب 29 آبان 1369
29 ارديبهشت 1395 9:22

سایت های مرتبط