فنون كار و كاريابي

رعايت نكردن برخي اصول ،در نوشتن نامه درخواست شغل، از تاثير آن روي كارفرما مي كاهد. برخي اشتباهات كارجويان در نوشتن نامه درخواست شغل ممكن است در كارفرما تاثير منفي داشته باشد
15 فروردين 1388 18:0
حتما جمله يا جملاتي همچون «در فلان جا كار مي‌كنم، چاره ديگري ندارم» را شنيده‌ايد. آيا شما هم از آن دسته افرادي هستيد كه پس از يافتن يك شغل و استخدام در يك جا، تا فرارسيدن بازنشستگي‌ همانجا ساكن مي‌شويد يا ترجيح مي‌دهيد هرچند سال يك بار، تحولي در زندگي حرفه‌اي‌تان ايجاد كنيد و شغل، محل كار يا كارفرماي جديدي را تجربه كنيد؟
27 اسفند 1387 11:25
رضايت از كار، گاهي به خاطر يك نفر از بين مي‌رود: رئيس.رئيس شما مي‌تواند مهمتر از پول، عنوان و پست سازماني يا مزايا باشد . افرادي كه كارشان را ترك مي‌كنند هميشه به خاطر شغلشان نيست، گاهي اوقات در واقع آنها رئيس شان را ترك مي‌كنند. بسياري از كارمندان پست شان را به خاطر اينكه از رئيس شان ناراحت هستند ترك مي‌كنند.
12 اسفند 1387 10:0
نوشتن يك طرح شغلي مناسب راه شما را براي رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده هموار مي‌كند . شما با نوشتن طرح تجاري مناسب مي‌توانيد از مزاياي اين مهم از جمله تسهيلات بانكي استفاده كنيد. آنچه در زير مي خوانيد، اصول اساسي نوشتن طرح شغلي مناسب و موفق مي‌باشد.
29 بهمن 1387 18:10

سایت های مرتبط