جستجوی سریع شغل

کارجوي گرامي:

آگهي هاي ارائه شده در اين قسمت با توجه به اعلام نياز کارفرمايان و آگهي هاي مختلف درج شده در رسانه هاي نوشتاري و غيره ارائه شده اند و بازارکار هيچ گونه مسئوليتي در مورد محتويات آنها و مراحل بعدي ندارد. خواهشمند است در هنگام تماس و مراجعه دقت هاي لازم در مواردي همچون انطباق فعاليت آگهي دهنده با موازين قانوني عمل آيد
مقطع تحصيلی
رشته
جنسيت
استان
شغل

آگهی های استخدامی شهرستان

عنوان یا عناوین شغلی :
 مدیر تولید , سرپرست فنی , کارشناس کنترل و کیفیت تولید  
کد : 89430
رشته های تحصيلی :
 داروسازي , مهندسي مكانيك , شيميست 
محل کار :
 البرز , البرز , البرز 
عنوان یا عناوین شغلی :
 کارشناس حسابداری , کمک حسابدار  
کد : 89426
رشته های تحصيلی :
 حداقل ليسانس حسابداري , حداقل ليسانس حسابداري 
محل کار :
 خوزستان , خوزستان 
عنوان یا عناوین شغلی :
 کارشناس تضمین کیفیت , کارشناس حسابداری مدیریت  
کد : 89425
رشته های تحصيلی :
  مهندسي صنايع يا مديريت صنعتي ,  آمار و حسابداري 
محل کار :
 بوشهر , بوشهر 
عنوان یا عناوین شغلی :
 سرپرست کارگاه , کارشناس دفتر فنی , سرپرست عملیات اجرایی(خاکی) , مباشر عملیات خاکی , نقشه بردار , سرپرست ماشین آلات راهسازی , مسئول پشتیبانی , کارپرداز  
کد : 89417
رشته های تحصيلی :
 (با تحصيلات حداقل فوق ديپلم) ,  ,  ,  ,  ,  
محل کار :
 يزد , يزد , يزد , يزد , يزد , يزد , يزد , يزد 
عنوان یا عناوین شغلی :
 کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی ,  کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی ,  کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی , کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی  
کد : 89415
رشته های تحصيلی :
 دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) ,  دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) ,  دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) ,  دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) ,  دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) , دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي پرستاري، فوريتهاي پزشكي، هوشبري و دارا بودن گواهينامه پايه دو قديم (۱۰ ساله) يا گواهينامه ب ۲ جديد (مجاز به رانندگي با آمبولانس) 
محل کار :
 مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران , مازندران 
<<  ...  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...  >> 

سایت های مرتبط