جستجوی سریع شغل

کارجوي گرامي:

آگهي هاي ارائه شده در اين قسمت با توجه به اعلام نياز کارفرمايان و آگهي هاي مختلف درج شده در رسانه هاي نوشتاري و غيره ارائه شده اند و بازارکار هيچ گونه مسئوليتي در مورد محتويات آنها و مراحل بعدي ندارد. خواهشمند است در هنگام تماس و مراجعه دقت هاي لازم در مواردي همچون انطباق فعاليت آگهي دهنده با موازين قانوني عمل آيد
مقطع تحصيلی
رشته
جنسيت
استان
شغل

آگهی های استخدامی شهرستان

عنوان یا عناوین شغلی :
 کمک پرستار , کمک پرستار , کمک پرستار , کمک پرستار , کمک پرستار  
کد : 89575
رشته های تحصيلی :
 دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري يا دارا بودن مدرك ديپلم به همراه داشتن گواهي يك ساله كمك پرستاري/ بهياري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي , دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري يا دارا بودن مدرك ديپلم به همراه داشتن گواهي يك ساله كمك پرستاري/ بهياري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي , دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري يا دارا بودن مدرك ديپلم به همراه داشتن گواهي يك ساله كمك پرستاري/ بهياري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي , دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري يا دارا بودن مدرك ديپلم به همراه داشتن گواهي يك ساله كمك پرستاري/ بهياري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي , دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري يا دارا بودن مدرك ديپلم به همراه داشتن گواهي يك ساله كمك پرستاري/ بهياري مورد تاييد معاونت پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
محل کار :
 كرمان , كرمان , كرمان , كرمان , كرمان 
عنوان یا عناوین شغلی :
 مهندس مکانیک , مدیر مهندسی صنایع  
کد : 89567
رشته های تحصيلی :
 حداقل ليسانس مهندسي مكانيك , حداقل ليسانس مهندسي صنايع 
محل کار :
 قم , قم 
عنوان یا عناوین شغلی :
 پرستار , کمک بهیار , کارشناس رادیولوژی , کارشناس بهداشت محیط , کارشناس اتاق عمل , کارشناس هوش بری , کارشناس آزمایشگاه , تکنسین امور دارویی , کارشناس امور اطلاعات سلامت , کارشناس پروتز های دندانی , بهداشتکار دهان و دندان , مسئول پذیرش و اسناد پزشکی  
کد : 89557
رشته های تحصيلی :
 پرستاري , دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم بهياري و يا ديپلم با مدرك بهياري يكساله معتبر , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس راديولوژي و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي بهداشت محيط و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس اتاق عمل و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس هوش بري(بي هوشي) و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس علوم آزمايشگاهي و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن ليسانس مرتبط و يا مدرك تحصيلي حداقل ديپلم علوم تجربي  , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس فناوري اطلاعات سلامت، انفورماتيك پزشكي، مديريت خدمات بهداشت و درمانو مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس كارشناس ساخت پروتز هاي دنداني و مدارك دوره هاي گذرانده شده , دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم تجربي به همراه گواهي معتبر بهداشتكار دهان و دندان و دستياري دندانپزشكي , دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس مدارك پزشكي و مدارك دوره هاي گذرانده شده 
محل کار :
 آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي , آذربايجان شرقي 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  >> 

سایت های مرتبط