استخدام در قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا

تاریخ انقضا :1395/10/27

کد :68292

قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا(ص) ارتش از دارندگان مدرك دكترا در رشته هاي مشروحه زير به صورت كارمندي داوطلب مرد مي پذيرد
 قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا(ص)ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظورتأمين كادر هيئت علمي دانشگاه خاتم  الانبيا (ص) از دارندگان مدرك دكترا در رشته هاي مشروحه  زير به صورت كارمندي پيماني داوطلب مرد مي پذيرد.


الف) شرايط جذب:
شرايط عمومي:
1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي 3- نداشتن سوء پيشينه كيفري،سياسي و اخلاقي 4- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي5- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان(حداقل قد160 سانتيمتر)6- موفقيت در آزمايش هاي ورودي برابر مقررات استخدامي 7- داشتن مدرك فارغالتحصيلي معتبر در رشتههاي مورد نياز8- نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غيردولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني.


شرايط اختصاصي
حداكثر سن داوطلبان 40 سال تمام (متولدين  11/10/1355به بعد) مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ميباشد. (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).
فرزندان معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي با ارائه مدرك معتبر از شرط سن و معدل معاف مي باشند.
فرزندان كاركنان نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از امتياز هاي مصوب  برخوردار مي شوند.


ب) امتيازها:


داوطلبان در صورت تغيير وضعيت به هيئت علمي وزارتي تابع قوانين و مقررات وزارت علوم و فناوري از نظر حقوق و مزايا خواهند بود.
داوطلبان در طول مدت خدمت پيماني از حقوق و مزايا و امتيازات برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران همانند بيمه خدمات درماني براي خود عائله تحت تكفل (تنها همسر و فرزند مستخدم)،كارت اعتباري خدمات حكمت كارت ،بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود بهره مند ميگردند.


 ج) نحوه جذب و استخدام:


پس از ثبت نام داوطلبان صلاحيت عمومي آنان در هيئت اجرايي جذب ارتش جمهوري اسلامي ايران بررسي مي گردد.
داوطلبان حائز شرايط حداقل 2 ترم تحصيلي به صورت مدرس مدعو غير سازماني در دانشگاه خاتم الأنبياء (ص) بكارگيري شده تا فرصت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي براي آنان فراهم گردد.
پس از كسب شرايط صلاحيت علمي (حداكثر 2 سال)توسط داوطلبان بررسي صلاحيت علمي داوطلبان بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده در هيئت اجرايي  جذب انجام و در صورت تاييد و كسب امتيازات لازم ،سوابق جهت  صدور حكم هيئت علمي پيماني به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال ميگردد.
در صورت صدور حكم پيماني توسط وزارت پيش گفته هم زمان حكم استخدام پيماني داوطلبان در ارتش نيز صادر و از آن تاريخ بمدت 2 تا 4 سال فرصت خواهند داشت تا اقدامات لازم جهت تبديل وضعيت رسمي به آزمايشي را انجام دهند ( تا قبل از دريافت حكم هيئت علمي پيماني وزارتي فعاليت حق التدريس داوطلبان تمديد يا به صورت قراردادي ادامه ي همكاري خواهند داد) 
در صورت عدم احراز شرايط عضويت هيئت علمي سازمان مجاز است به خدمت پيماني داوطلبان خاتمه دهد.
براي داوطلبان دوره كوتاه مدت كارمندي (آشنايي با ارتش) پيش بيني و اجرا خواهد شد.
متقاضيان استخدام كه قبلا داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بودهاند، واجد شرايط استخدام مجدد به صورت پيماني نميباشند.


د)مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 
1- دو قطعه عكس 4×3
2-روگرفت كارت ملي و شنا سنامه از تمام صفحات
3-روگرفت كا رت پايان خدمت و يا گواهي اشتغال به خدمت  يا كارت معافيت دائم غير پزشكي و يا برگه اعزام به خدمت.
تبصره: فارغ التحصيلان نيمه اول سال جاري به علت برخورداري  از معافيت تحصيلي، از ارائه مدرك ياد شده معاف مي باشند.
4- روگرفت مدرك تحصيلي .
5- خانواده درجه يك شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامي و بسيجيان فعال، روگرفت مدرك  معتبراز سازمان مربوطه  را جهت برخورداري از  امتيازات  مصوب ارسال نمايند.
6-دارندگان مدارك تحصيلي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند ،  بايد گواهي اتمام طرح خود و يا معافيت ازآن راهنگام ثبت نام ارائه نمايند.


ه) نحوه ثبت نام:
1- مهلت ثبت نام براي داوطلبان از11/10/95الي 20/11/95 بوده و داوطلبان  مي توانند مدارك خود را به همراه تلفن تماس، از طريق پست به نشاني: 
تهران ، اتوبان بسيج مستضعفين ، سه راه تختي ، اتوبان هجرت ، قرارگاه  پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص)آجا -  معاونت نيروي انساني – مديريت  گزينش و استخدام- كد پستي :1781998111  ارسال نمايند.
2- به مداركي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل  شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرجنسيتتعداداستان محل خدمت
 1 دکترا مكانيك (طراحي كاربردي، ارتعاشات،تبديل انرژي)  مرد 1 تهران
 2 دکترا برق (مخابرات وقدرت)  مرد 2 تهران
 3 دکترا زبان انگليسي  مرد 1 تهران
 4 دکترا فرماندهي و كنترل  مرد 1 تهران

برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط