استخدام در شركت پتروشيمي شازند

تاریخ انقضا :1396/1/5

کد :70337

شركت پتروشيمي شازند با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه كيفيت و كميت توليدات و كمك به اشتغال و خودكفايي كشور در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامي شركت، از بين متقاضيان واجد شرايط بومي استان مركزي با اولويت شهرستان شازند در مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس و بالاتر به شرح ذيل نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي، آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه فني و تخصصي و گذراندن معاينات پزشكي، از طريق انعقاد قرارداد و به صورت مدت معين (تأمين اجتماعي) تامين نمايد.

** قرارداد کار پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي ديپلم ، کارداني و مشاغل تخصصي پس از موفقيت در آزمون و مصاحبه فني و ... با شرکت تأمين نيروي طرف قرارداد شرکت پتروشيمي شازند منعقد خواهد شد.
*** جذب در مقطع تحصيلي ديپلم مشروط به کسب حداقل نمره آزمون کتبي 75 مي باشد.
**** تعدادي از پذيرفته شدگان در مقطع ديپلم براساس تشخيص شرکت و توافق طرفين در مشاغل کارگري به کار گرفته خواهند شد.
***** جذب مشاغل تخصصي از شهرستان شازند مي باشد ولي در شرايط برابر اولويت با افراد ساکن روستاي کزاز و روستاهاي هم جوار شرکت پتروشيمي شازند خواهد بود
 

 

1.    شرايط عمومي و اختصاصي :    
1-1 تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.    
1-2 تدين به يکي از اديان رسمي کشور و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.    
1-3 دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم قانوني.    
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ آزمون کتبي باشد.    
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم، در صورت 
موفقيت در مراحل مربوطه پس از تائيد پزشک معتمد شرکت بلامانع خواهد بود.    
1-4 دارا بودن حداکثر 26 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي و کارداني و 24 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم و 32 سال تمام براي دارندگان مشاغل تخصصي تا تاريخ ثبت نام آزمون کتبي.
تبصره : به فرزندان خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران يک سال به حداکثر سن اضافه خواهد شد. (درصورت دارا بودن هر دو شرايط فقط يک سال اضافه خواهد شد)    
1-5 حداقل معدل کل مورد قبول براي مقاطع تحصيلي مطابق با جدول آگهي مي باشد.
تبصره1: حداقل معدل مدارک تحصيلي براي خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران و فرزندان کارکنان شرکت يک نمره تقليل مي يابد. (درصورت دارا بودن هر دو شرايط فقط يک نمره تقليل در نظر گرفته خواهد شد)    
تبصره 2: فارغ التحصيلان دانشگاهاي تهران / صنعتي امير کبير / شريف/ شيراز/ اصفهان/ علم و صنعت/ خواجه نصيرالدين طوسي / علامه طباطبايي و فردوسي مشهد با يک نمره کمتر از حد نصاب اعلام شده مجاز به ثبت نام مي باشند. 
تبصره 3: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان مي بايست قبل از تاريخ ثبت نام آزمون کتبي باشد.
1-6 هيچ يك از شركت كنندگان حق شركت در آزمون در مقطعي پايين تر از آخرين مدرک تحصيلي خود را نداشته و در صورت اثبات موضوع در هر مرحله از آزمون و يا حين كار از ادامه همكاري با آنان جلوگيري به عمل آمده و از افراد ذخيره جايگزين خواهند شد. (به استثناي کارشناسي ارشد که مي توانند در مقطع کارشناسي مرتبط شرکت نمايند)
1-7 تندرستي و توانائي کامل جسمي و رواني براي انجام شغل محوله طبق تائيد پزشک معتمد شرکت خواهد بود.    
تبصره : براي مشاغلي که نياز به توان جسمي خاص دارند به تناسب تست ورزشي پيش بيني گرديده است .    
1-8 عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد .    
1-9 عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي (موکداً اعلام مي گردد چنانچه در مراحل استخدامي مشخص شود داوطلبي اشتغال به تحصيل دارد ادامه مراحل استخدامي وي منتفي خواهد شد).    
تبصره: مدارک تحصيلي اعلام شده در آگهي مورد نياز شرکت بوده و چنانچه افراد پذيرفته شده در حين خدمت موفق به اخذ مدرک تحصيلي بالاتر گردد، شرکت هيچ گونه تعهدي در رابطه با تعديل مدرک مأخوذه و يا ارتقاء در سمت جديد نخواهد داشت.
1-10 عدم اشتغال و همچنين نداشتن تعهد انجام کار در ساير سازمانها، شرکتها، موسسات دولتي و غيردولتي.
1-11 متقاضيان مشاغل تخصصي مي بايست بومي شهرستان شازند و مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس بومي استان مرکزي (با اولويت شهرستان شازند) باشند. (داوطلب بومي به فردي اطلاق مي شود كه متولد، محل صدور شناسنامه، داراي کد ملي از استان مرکزي بوده و يا ديپلم خود را از يكي از شهرهاي استان مرکزي دريافت كرده باشد)    
تبصره1- متقاضيان بومي شهرستان شازند (شازند و شهرهاي تابعه) و ساکنين روستاي کزاز از امتياز بومي بودن برخوردار هستند.
تبصره2- فرزندان كاركنان شاغل (حداقل با 5 سال سابقه کار) و بازنشسته شركت پتروشيمي شازند (رسمي، قرارداد مدت معين، تامين نيرو) بومي شهرستان شازند محسوب مي شوند.
تبصره 3- متقاضياني که به مدت هفت سال در شهر مهاجران سکونت داشته اند، با تاييد کميته تشخيص (متشکل از مسوولين محلي) و احراز سکونت، بومي شهرستان شازند محسوب مي گردند.
تبصره 4- با توجه به اولويت شهرستان شازند پذيرش ديپلم ها پس از آزمون و استخراج نتايج از بالاترين نمره آزمون کتبي از نمره 75 تا 100 صرفاً از شهرستان شازند، در صورت نرسيدن تعداد به حد نصاب از ساير شرکت کنندگان بومي استان مرکزي جهت مصاحبه فني و تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد.
1-12 افرادي که سابقه کار با پيمانکاران داخلي شرکت را دارند، در صورت پرداخت حق بيمه (با تشخيص کميسيون بررسي سوابق)، به ميزان نصف سابقه کار داخل شرکت و حداکثر 5 سال به سقف سني آنان اضافه خواهد شد مشروط بر آنکه حداکثر سن در تمامي مقاطع تحصيلي بيشتر از 30 و جهت مشاغل تخصصي بيشتر از 35 نشود.
1-13 براي مشاغل تخصصي و ويژه (رديف 12 جدول مشاغل مورد نياز) داشتن گواهينامه رسمي و حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط الزامي مي باشد. لازم به توضيح است که متقاضيان فقط براي مصاحبه فني/تخصصي و عملي دعوت خواهند شد و نياز به شرکت در آزمون علمي نخواهند داشت.
تبصره 1- جهت تخصص ماشينري به ازاي هر سال سابقه کار مرتبط شش ماه (تا سقف 3 سال) به حداکثر سن در چارچوب فوق اضافه خواهد شد.
1-14 جهت خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران(12 امتياز)، متقاضيان بومي شهرستان شازند(12 امتياز)، ساکنان روستاي کزاز(20 امتياز)، فرزندان کارکنان(5 امتياز)، نفرات رتبه اول دانشگاههاي دولتي و دارندگان مقام هاي قهرماني ورزشي کشوري و بين المللي (5 امتياز) منظور شده است که در آزمون علمي تاثير داشته و مستندات مربوطه از متقاضيان اخذ خواهد شد.
تبصره 1- در صورت دارا بودن بيشتر از يک مورد از امتيازات ويژه سقف امتياز 20 مي باشد.
2.     مراحل ثبت نام :    
2-1 مراجعه به وب سايت شرکت پتروشيمي شازند به نشاني: http://www.arpc.ir/    
2-2 تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور.    
2-3 ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عکس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و در قسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
3.    پرداخت وجه ثبت نام:    
داوطلبان در صورت دارا بودن شريط لازم مي توانند از ساعت 9 صبح روز شنبه 1395/12/21مورخ لغايت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1396/01/05جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي شرکت پتروشيمي شازند مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي و واريز آنلاين مبلغ سيصد و پنجاه هزار (350،000) ريال به عنوان هزينه ثبت نام نسبت به اخذ كد رهگيري خود اقدام نمايند. 
* زمان دريافت اينترنتي كارت از وب سايت مذکور از ساعت 9 صبح لغايت 24 روز يک شنبه مورخ 96/01/20مي باشد.
* زمان و محل برگزاري آزمون در زمان دريافت کارت و از طريق سامانه فوق الذكر اعلام مي گردد. (لازم به ذکر است که امكان ثبت نام بعد از تاريخ اعلام شده مقدور نخواهد بود.)
نکات مهم :    
1- قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تکميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
2- ثبت نام زماني تکميل مي باشد که شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.    .    
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيري به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
4- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه يا کارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
5-  داوطلبان مي بايست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود، مدرک تحصيلي، معدل، شماره داوطلبي، شماره صندلي و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند.    
6-  زمان و محل برگزاري آزمون درزمان توزيع کارت و همچنين از طريق سامانه فوق الذكر اعلام مي گردد.
7- مواد آزمون در هنگام ثبت نام در سايت موجود مي باشد.
تذکرات مهم :    
1-ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مذکور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارک نمي باشد.
2- به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني که پس از مهلت مقرر (1396/01/05) اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.    
3- پس از برگزاري آزمون کتبي، براساس دو برابر ظرفيت مورد نياز شرکت نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان جهت مصاحبه هاي فني و تخصصي و روانشناختي اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.    
4- هزينه شرکت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. (هزينه ثبت نام به حساب دانشگاه صنعتي اميرکبير واريز خواهد شد)
5- موکداً اعلام مي گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اينترنتي و براساس آگهي مندرج در سايت شرکت به 
نشاني http://www.arpc.ir/ مي باشد.    
6- لازم به توضيح است که جذب نيروي انساني در شرکت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي
( مشتمل بر آزمون کتبي، آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه عمومي وتخصصي، گزينش و معاينات پزشکي) صورت پذيرد و چنانچه متقاضيان در هر يک از مراحل فوق موفقيت لازم را کسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.        
7-در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 32633057-086 تماس حاصل فرماييد.
8- جذب نيرو صرفاً جهت به کارگيري در واحدهاي عملياتي مورد نياز شرکت و در محل مجتمع واقع در شهرستان شازند مي باشد.    
9- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري خدمت به پتروشيمي شازند به ميزان 10 سال در همان مقطع پذيرفته شده اخذ خواهد شد و در پايان هر قرارداد تسويه حساب و در صورت رضايت کارفرما مجدداً قرارداد جديد منعقد مي شود.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط