استخدام كارشناس و كارشناس ارشد الكترونيك

تاریخ انقضا :1396/1/20

کد :70393

عنوان شغلي:كارشناس الكترونيك


مدرك تحصيلي:كارشناسي و كارشناسي ارشد الكترونيك


محل كار:جمهوري


جنسيت:زن


شرايط:آشنا به نقشه خواني- آشنايي به قطعات الكترونيكي- 1 سال سابقه كار – ساعت كار 9 الي 18
 


 آدرس : تهران - خ جمهوری اسلامی - بین فخر رازی و دانشگاه - بن بست  درمانگاه  - شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30            

تلفن تماس : 66972520 الی 21 

 

سایت های مرتبط