استخدام 249 نفر از كارداني تا كارشناسي در شركت فولاد سيرجان ايرانيان

تاریخ انقضا :1396/5/24

کد :75810

شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) به منظور تكميل سرمايه انساني مورد نياز خود براي همكاري در مجتمع معادن، كنسانتره و گندله سازي سيرجان (كيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز) و مجتمع احيا مستقيم و فولاد سازي بردسير (كيلومتر 7 جاده نگار) از بين واجدين شرايط (مرد) در مقاطع تحصيلي  كارداني و كارشناسي از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه (فني، تخصصي، مهارتي و روان شناختي) ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي اقدام به جذب نيرو مينمايد.
داوطلبان واجد شرايط ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبتنام به پايگاه اينترنتي (www.karasa.ir) مراجعه نموده و حداكثر تا تاريخ 1396/05/21نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليتعداداستان محل خدمتشهر محل خدمت
 1 کارشناس متالورژي( استخراجي/ صنعتي) 10 كرمان سيرجان/ بردسير
 2 کارشناس مكانيك(كليه گرايش ها) 12 كرمان سيرجان/ بردسير
 3 کارشناس برق(كليه گرايش ها) 10 كرمان سيرجان/ بردسير
 4 کارشناس صنايع(كليه گرايش ها) 10 كرمان سيرجان/ بردسير
 5 کارشناس پرستاري و بهياري (امداد و فوريت هاي پزشكي، عمليات امداد) 4 كرمان سيرجان/ بردسير
 6 کارشناس ايمني صنعتي (ايمني صنعتي / تكنولوژي صنعتي) 6 كرمان سيرجان/ بردسير
 7 کاردان متالورژي (كليه گرايش ها) 40 كرمان سيرجان/ بردسير
 8 کاردان معدن (كليه گرايش ها) 15 كرمان سيرجان/ بردسير
 9 کاردان شيمي(كليه گرايش ها) 20 كرمان سيرجان/ بردسير
 10 کاردان مكانيك(كليه گرايش ها) 70 كرمان سيرجان/ بردسير
 11 کاردان برق(كليه گرايش ها) 40 كرمان سيرجان/ بردسير
 12 کاردان علوم نظري (براي تصدي شغل نگهبان) (در يكي از رشته هاي گروه : امور اداري و مديريت / علوم اجتماعي / روانشناسي) 12 كرمان سيرجان/ بردسير

 

توضيحات مهم :
- متقاضيان به ترتيب زير در اولويت قرار دارند : 
1.متقاضيان بومي شهرستان هاي بردسير و سيرجان (در بكارگماري مرتبط با هر مجتمع)
2. متقاضيان بومي ساير شهرستان هاي استان کرمان
3. ساير متقاضيان
- داشتن حداقل معدل کل13 براي فارغ التحصيلان كليه مقاطع الزامي مي باشد.
- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم غير پزشکي الزامي است.
- كاركنان شاغل در شركت فولاد سيرجان ايرانيان و شركت هاي تابعه هلدينگ ميدكو امكان ثبت نام در اين فراخوان را ندارند. 
- ثبت نام كاركنان شاغل در شركت هاي همجوار مجتمع هاي شركت فولاد سيرجان ايرانيان(در شهرستان هاي بردسير و سيرجان) ممنوع بوده وتنها در صورت داشتن رضايت نامه شغلي مبني بر مجوز بكارگماري در اين شركت، بلامانع است.
-  رديف 12 براي شغل نگهبان مي باشد که بايد داراي شرايط ذيل نيز باشد:
گذراندن دوره خدمت وظيفه عمومي(معافيت مورد پذيرش نمي باشد.) /حداقل قد 170 سانتي متر /داشتن گواهينامه معتبر دوره آموزشي دفاع شخصي / آشنايي با سيستم هاي حفاظتي و امنيتي / اولويت با دارندگان سابقه کاري مفيد در شغل هاي نگهباني و انتظامي است.
مهلت ثبت نام از تاريخ 1396/05/10لغايت 1396/05/21
شرايط عمومي:
1. تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2. تدين به دين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي
3. نداشتن سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد
4. عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصلاح
5. داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم غير پزشکي
6. داشتن تندرستي و توانائي کامل جسمي و رواني جهت انجام فعاليتهاي شغلي طبق تأييد مراجع پزشکي معتبر شرکت
شرايط سني:
1. حداكثر سن قابل قبول براي داوطلبان مقطع كارداني 27 سال (متولدين 69/05/01و بعد از آن) و مقطع كارشناسي  30 سال (متولدين 66/05/01و بعد از آن) ميباشد.
2. مدت زمان سربازي به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد.
3. شرايط حداكثر سن در مورد فرزندان معزز شهدا، مفقودين و جانبازان بالاي 50 درصد در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي حداكثر تا 2 سال قابل افزايش ميباشد. 
4. سابقه کار معتبر مفيد و مرتبط با رشته ي تحصيلي، و يا سابقه کار مرتبط در شرکت هاي پيمانکاري مستقر در مجتمع هاي شرکت فولاد سيرجان ايرانيان که به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد.
توضيحات مهم:
1- متقاضيان به ترتيب زير در اولويت قرار دارند : 
-  متقاضيان بومي شهرستان بردسير و سيرجان (در بكارگماري مرتبط با هر مجتمع)
-  متقاضيان بومي ساير شهرستان هاي استان کرمان
-  ساير متقاضيان
بومي به فردي اطلاق ميگردد كه داراي يكي از شرايط زير باشد:
1- 1- محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع شهر مورد نظر  باشد.
2- 1- طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي(ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهر مورد نظر
توضيح 1 : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه سه سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از توابع شهر مورد نظر  باشد نيز بومي تلقي ميشوند.
3-1- كاركنان شركتهاي پيمانكاري و پروژه اي مرتبط و مستقر در مجتمع فولاد بردسير يا سيرجان که حداقل دو سال در اين مجتمعها مشغول به كار بوده و سوابق كاري آنها به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد.
3- افرادي که به هر نحو قبلا در شرکت پذيرفته شده و خاتمه کار و يا ترک خدمت نموده اند حق ثبت نام ندارند.
4-كاركنان شاغل در شركت فولاد سيرجان ايرانيان و يا ساير شركت هاي تابعه ميدكو امكان ثبت نام در اين فراخوان را ندارند.
5-  محل خدمت متقاضيان، بنا بر تخصص و مقطع تحصيلي انتخابي فرد متقاضي در محلهاي اعلام شده در جدول فوق ميباشد.
6-  پذيرفتهشدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
7-  پذيرفتهشدگان نهايي در طي دوره آزمايشي سه ماهه مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم رضايت از عملكرد ايشان در هر زمان، بدون هيچگونه قيد و شرط و با رعايت مفاد قانون کار، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.
8- شركت فولا سيرجان ايرانيان هيچگونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفتهشدگان نخواهد داشت.
9- معاينات پزشکي و آزمونهاي سلامت و توانايي جسماني براي فعاليت در محيطهاي صنعتي و تخصص هاي مورد نياز صورت مي پذيرد. لذا عدم موفقيت در اين مرحله به منزله منتفي شدن فرآيند جذب ميباشد.
10- پذيرش افراد براي تخصص هاي مورد نظر با مشخصات و تحصيلات  و محل اعلام شده مي باشد، لذا پذيرفته شدگان نهايي ميبايست صرفا با شرايط و مدرك تحصيلي و محل خدمت پذيرش شده، به كار در مجتمع هاي سيرجان يا بردسير مشغول گردند و هيچگونه مدرک تحصيلي بالاتر از شرايط اعلام شده و پذيرش شده و يا در خواست انتقال محل خدمت پذيرفته نخواهد شد.
نحوه ثبت نام و ارسال مدارک :
داوطلبان از تاريخ 1396/05/10تا پايان روز شنبه مورخ 1396/05/21مهلت دارند تا با مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن، در پايگاه اينترنتي اعلام شده فرم ثبت نام را تکميل و مدارک زير را بارگذاري نمايند.
•   فايل اسکن شده عكس داوطلب 4×3 با زمينه سفيد و فرمت JPG و حداكثر حجم 40 كيلو بايت 
•   فايل اسکن شده آخرين مدرک تحصيلي منطبق با جدول فوق
•   فايل اسکن شده پشت و رو كارت ملي
•   اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، اسکن صفحه توضيحات نيز اضافه شود)
•   اسکن پشت و روي کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غير پزشکي
•   اسكن سوابق بيمه براي متقاضيان داراي سابقه كار كه داراي سن بالاتر از محدوده سني اعلام شده هستند.
•   اسکن مستندات مربوط به فرزندان ايثارگران معزز و همچنين شرايط خاص متقاضيان شغل نگهبان.
حداکثر حجم موارد فوق 80 کيلوبايت
لازم به توضيح است مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان اعلام شده نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موكول نمودن ثبتنام به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
متقاضيان شركت در آزمون ميبايست پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبتنام با مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه مسؤليتي متوجه شرکت نخواهد بود.
توضيح 1 : لازم است داوطلبان گرامي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و مدارک و مستندات مورد نياز در اين اطلاعيه ملاک عمل قرار خواهد گرفت. صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي نميباشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وي جلوگيري و قرارداد وي فسخ ميگردد.
(توضيح مهم: در زمان مصاحبه لازم است نسخهي اصل کليه مدارک ارائه شده در پايگاه اينترنتي توسط متقاضي تسليم و مطابق با اصل گردد.)
توضيح 2 : هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.
توضيح 3: در کليه مراحل ممکن است درصورت نياز از طريق سايت يا پيامک به متقاضيان اطلاع رساني صورت پذيرد،  لذا لازم است در اعلام اطلاعات و شماره تلفن دقت کافي مبذول گردد.
(با توجه به ارسال پيامك از پنل پيامكي تبليغاتي، داوطلبان دقت داشته باشند شماره تلفن همراه اعلامي امكان دريافت اين نوع پيامك را داشته باشد. در غير اينصورت اعتراض به عدم اطلاع رساني مسموع نخواهد بود.)
زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت کارت شرکت در آزمون:
1-دريافت كارت ورود به جلسه آزمون براي داوطلبان از روز 1396/05/29تا پايان 1396/06/01از طريق پايگاه اينترنتي مذكور طبق كد رهگيري ارائه شده، امكانپذير است. بديهي است از ورود افراد فاقد کارت ورود به جلسه به سالن آزمون جلوگيري خواهد شد.
2-آزمون در روز پنجشنبه مورخ 1396/06/02برگزار خواهد شد و اطلاعات لازم در طول تاريخهاي اعلام شده براي دريافت کارت از طريق پايگاه اينترنتي اطلاعرساني خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به آگاهي داوطلبان خواهدرسيد.
موادآزمون:
1- آزمون بصورت چهارگزينهاي و با احتساب نمره منفي براي پاسخهاي نادرست برگزار ميگردد.
2-آزمون کليهي مقاطع تحصيلي شامل40 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي ميباشد. سؤالات عمومي شامل معارفاسلامي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و هوش و استعداد تحصيلي و سؤالات تخصصي شامل دروس تخصصي رشتة دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.
توضيح: اقليتهاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف ميباشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع ميشود.
اطلاع رساني به داوطلبان آزمون : 
داوطلبان مي توانند در کليه مراحل با مراجعه به پايگاه اينترنتي (www.karasa.ir) مراتب پذيرش ثبت نام، نقص مدارک،  صدور کارت شرکت در آزمون، نتيجه مرحله اول، محل و زمان برگزاري مصاحبه تخصصي و هرگونه اطلاعات تکميلي ديگري را دريافت نمايند. 
داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با شماره تلفن  66560465 -66530043- 021 تماس حاصل نمايند.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط