استخدام در كاله

تاریخ انقضا :1396/7/25

کد :77574

EMPLOYMENT OFFER

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICO GROUP
Please send your CVs to CV@SOITCO.COM 
For more information please visit www.Solico-group.com
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط