استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1396/8/29

کد :78387

✳️️ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم الانبياء(ص) ، هوايي ، دريايي و سازمان هاي تابعه خود از بين جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامي گري و رزمندگي كه داراي روحيه انقلابي، ولايتمداري، سلحشوري،  ازجان گذشتگي، ايثارگري و بسيجي و آمادگي ماموريت در هر مكاني كه آجا صلاح بداند، جهت طي دوره دانشگاه هاي افسري اجا دانشجو ميپذيرد. داوطلبان درحال تحصيل و فارغالتحصيلان رشتههاي رياضيفيزيك، علوم تجربي، علوم انساني ومعارف اسلامي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزشهاي نظامي كاربردي در دانشگاههاي افسري امام علي (ع)، خاتم الانبياء (ص)، هوايي شهيد ستاري، علوم دريائي امام خميني(ره) و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.
الف- شرايط عمومي:
1-متدين به دين مبين اسلام.
2-تابعيت جمهوري اسلامي ايران (ايراني الاصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه)
3-ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
4-اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
5-فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران.
6-نداشتن عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروهها و سازمانهاي سياسي.
7-دارابودن حداقل سن 16 سال تمام و حداكثر 22 سال و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند)
8-حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما 20 سال ميباشد.
9-عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش .10- دارا بودن سلامت جسم و روان(برابر معاينات استخدام).
تبصره: حداقل قد براي عموم داوطلبان 165 سانتيمتر و ديد چشم براي رشته هاي خلباني  مي باشد و براي ساير رشته ها حداقل  مي باشد.
ب- شرايط اختصاصي:
1-سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
2-داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك14 وبراي رشته هاي علوم انساني و معارف اسلامي 16 و همچنين حداقل معدل كتبي 10 براي  تمامي رشته هاو براي 3-داوطلبان در حال تحصيل معدل سال سوم متوسطه ملاك بوده و در زمان ثبت نام نهايي ارائه مدرك قبولي سال چهارم متوسطه (يا پيش دانشگاهي) الزاميست . (فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند).
داوطلبان بايستي مدرك قبولي سال چهارم متوسطه ( ياپيش دانشگاهي) خودراحداكثرتا قبل از شروع دوره رزم مقدماتي مشترك(تا تاريخ 19/4/97) ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.
4-جهت داوطلبان خلباني هواپيما حداقل معدل كل 15 و حداقل معدل كتبي 12 مي باشد.
5-قبولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صلاحيتهاي گزينشي.
6-فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار ميباشند.
7-بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم از اولويت استخدام برخوردار مي باشند.
8-نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي.
9-دانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه ها درصورت عدم گذراندن حداكثر 44 واحد درسي(با احتساب واحدهاي ترم جاري) مي توانند  ثبت نام نمايند.10- از پذيرفته شدگاني كه دانشجوي ساير دانشگاهها مي باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصيل ثبت نام نهايي بعمل خواهد آمد.
11- امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكي درارتش ج.ا.ا وجودندارد.
12- با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.
13- داوطلبان داراي مدرك قهرماني كشوري و بالاتر داراي اولويت در استخدام بوده و در صورت عدم قبولي در معاينات پزشكي اوليه ،براي انجام معاينات مجدد به ف بهداپ آجا معرفي مي شوند.
14- درجه داران رسمي و پيماني (بين درجات گروهبانيكمي تا استوار يكمي) مي توانند پس از اخذ مجوز از نيرو يا سازمان مربوط در كنكور اختصاصي شركت و فقط مجاز به پذيرش دردانشگاه نيرو/ سازمان متبوعه خود مي باشند.
ج- امتيازات:
تحصيل در دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران(دانشگاه افسري امام علي(ع) ،دانشگاه خاتم الانبياء (ص)، دانشگاه هوايي شهيد ستاري ، دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابي) شبانه روزي ميباشد.
پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان ميباشد.
به دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميشود.
دانشجويان پس از طي 7 ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل ميگردند و پس از دانش آموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته مربوط اعطا ميگردد.
فارغ التحصيلان از تسهيلات ، وام هاي مصوب ، كارت اعتباري حكمت ، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .
د- مدارك لازم به هنگام مراجعه جهت گزينش داوطلبان پس از قبولي در آزمون ورودي:
1- چهار برگ رو گرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي به همراه اصل آن+ فتوكپي صفحات شناسنامه پدر و مادر، پدر بزرگ، مادربزرگ، برادران و خواهران تني و ناتني. 
2- هشت قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده كه يك قطعه آن تقاضا نامه ثبت نام الصاق مي گردد.
3- اصل و يك برگ روگرفت گواهي دوره متوسط و يا گواهي اشتغال به تحصيل از آموزش و پرورش مربوط. 
4- برگ اطلاعات انفرادي داوطلبان استخدام(فرم خام مربوط به اطلاعات انفرادي را بايستي از سايت اجا پرينت گرفته و تكميل نماييد)
5- برگ مشخصات بستگان(فرم خام مربوط به مشخصات بستگان را بايستي از سايت اجا پرينت گرفته و تكميل نماييد)  

6- روگرفت كارت پايان خدمت در صورت انجام خدمت ضرورت سربازي.
7- فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و نظاميان مدارك مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل نمايند.
8- بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم مدارك مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل نمايند.
9- همراه داشتن كارت ورود به جلسه هنگام گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي.
هـ- نحوه ثبت نام :
1- علاقمندان(داوطلبان داراي ديپلم رياضي فيزيك وعلوم تجربي) لازم است جهت اطلاع از شرايط و ضوابط و انجام ثبت نام از تاريخ 8/8/96 تا 22/9/96 به وبگاه اينترنتي ارتش جمهوري اسلامي ايران با آدرس www.AJA.ir مراجعه نمايند.
تبصره : به علت محدوديت هاي موجود، داوطلبان داراي مدرك ديپلم علوم انساني ومعارف اسلامي فقط مي توانند به مدت يك روز در تاريخ 23/9/96 به وبگاه اينترنتي ارتش جمهوري اسلامي ايران با آدرس  www.AJA.ir  مراجعه واقدام به ثبت نام نمايند.
2- داوطلبان در هنگام ثبت نام بايستي نزديكترين حوزه ثبت نامي و محل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت اجا انتخاب نمايند.
3- داوطلبان بايستي كارت ورود به جلسه آزمون را پس از انجام موفقيت آميز كليه مراحل ثبت نام اينترنتي ، و از مورخ 26/10/96 تا 28/10/96 از سايت اجا دريافت و به هنگام برگزاري آزمون ورودي ارائه نمايند. ضمناً ارائه كارت ورود به جلسه به هنگام انجام فرآيند گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي الزامي مي باشد.
 ح- زمان آزمون ورودي و نشاني محل هاي برگزاري آزمون:
((1))- آزمون ورودي رأس ساعت 8 صبح مورخه 29/10/96 برگزار ميگردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه (كه قبلاً از طريق سايت اجا دريافت نموده اند) توسط داوطلبان الزامي مي باشد.
((2))-  داوطلبان بايستي جهت آگاهي از نشاني هاي محل برگزاري آزمون ، از مورخه 20/10/96 به وب گاه اجا مراجعه نمايند.
((3))- نشانيهاي دفاتر استخدام آجا جهت انجام هماهنگي هاي مورد نياز و مراجعه داوطلبان داراي سهميه و شرايط خاص جهت تحويل مدارك خود  بشرح زير مي باشد:
1 - تهران - ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) - نرسيده به چهارراه كمالي - دفتر استخدام نيروي زميني ارتش ج . ا .ا - تلفن : 66467609 - 021
2- اروميه -  خيابان ارتش – جنب تالارمهدا- دفتر جذب وعضويابي – تلفن : 33438810-044
3- اراك- كيلومتر 4جاده خمين -  جنب پادگان مالك اشتر ناجا  -  فرماندهي آموزشهاي ق پ ه ح خاتم الا نبياء .-تلفن 34132760-086 
4- اصفهان - سه راه حكيم نظامي - جنب كلينيك فجر – دفترجذب وعضويابي مركزآموزش توپخانه  - تلفن : 36202019-031
5- اهواز – خيابان لشگر-نرسيده به بيمارستان شهيد منفرد نياكي-ميدان توپ- جنب قرارگاه عملياتي تيپ192-دفتر جذب وعضويابي- تلفن : 33330574-061
6- ايلام- ميدان معلم- خيابان پيام – انتهاي كوچه پيام4-دفترجذب وعضويابي- تلفن: 32224244-084
7- اردبيل- بزرگراه شهدا –ايستگاه سرعين- جنب پادگان شهيد چمران-دفترجذب وعضويابي  – تلفن : 33710122-045
8- بندرعباس- جاده اسكله شهيدباهنر - جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي(سورو) - شعبه استخدام.  تلفن: 33423009-076
9- بيرجند- خيابان ارتش- روبروي اداره اطلاعات استان (سه راهي عدل)- دفتر جذب وعضويابي استان خراسان جنوبي- تلفن: 32222009-056
10- بوشهر- پايگاه دريايي بوشهر-  درب دوم نيروي دريايي-  درب دژبان-  شعبه استخدام.- تلفن: 19- 33444212- 077(داخلي 3036)  
11- تبريز- انتهاي خيابان ارتش جنوبي - دفتر جذب وعضويابي استان آذربايجان شرقي – تلفن : 35420630-041
12- خرم آباد – روبروي ميدان اسد آبادي-به طرف مصلي- دفترجذب وعضويابي تيپ184 – تلفن : 33309003-066
13- رشت- خيابان رسالت – بالاتر از منازل سازماني نيروي دريايي – جنب مجتمع رفاهي باران- تلفن: 33339975- 013 
14- زاهدان - خيابان آزادي- روبروي سازمان قضايي ن.م –دفترجذب وعضويابي قرارگاه تاكتيكي تيپ 188 - تلفن : 33239082-054
15- زنجان-ميدان ارتش- جنب تالار 22بهمن-دفتر جذب وعضويابي – تيپ 216- تلفن:33538060-024
16- سنندج- ميدان ارتش- درب دژباني تيپ128پادگان شهيدسرلشگرايرج نصرت زاده-دفترجذب وعضويابي تيپ128 -تلفن: 33111606-087
17- شاهرود- بلوار شهيد مطهري-درب اول پادگان-جنب فروشگاه اتكا-دفترجذب وعضويابي استان سمنان- تلفن :32349097-023
18- شيراز- ميدان امام حسين(ع)(فلكه ستاد) – دفترجذب وعضويابي فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس- تلفن : 32337126-32350048-071
19- قزوين – چهار راه وليعصر-ميدان ارتش- جنب پادگان تيپ116 -  دفترجذب وعضويابي استان قزوين- تلفن : 33322469-028
20- قوچان- ميدان امام خميني (ره)- جنب كيوسك راهور ناجا- دفترجذب وعضويابي تيپ 277- تلفن : 47217495-051
21- كرمان - خيابان عدالت- روبروي فروشگاه اتكا –دفتر جذب وعضويابي استان كرمان- تلفن : 32267757-034
22- كرمانشاه-ميدان لشگر-معاونت نيروي انساني-دفترجذب وعضويابي قرارگاه منطقه اي غرب - تلفن :37221818-083
23- گرگان- فلكه فخرالدين اسعد گرگاني – دفتر جذب وعضويابي استان گلستان- تلفن: 32229499-017
24- مشهد- چهارراه استانداري –ميدان ديدگاه لشگر-جنب دادسراي نظامي قضايي ن. م-دفترجذب وعضويابي استان خراسان رضوي-  تلفن: 38594269-051
25- نوشهر- خيابان شهيدعمادالدين كريمي- جنب مصلي- دانشگاه علوم درياي امام خميني (ره) -دفتراستخدام- تلفن : 52353083-011
26- همدان- ميدان امامزاده عبداله-بلوار زينبيه-روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند-دفترجذب وعضويابي استان همدان-تلفن: 34222525-081
((4))- نتايج آزمون ورودي در وب گاه آجا با آدرس  www.AJA.ir  و دفاتر استخدامي بيست وششگانه فوق اعلام خواهد شد.
((5))-  قبول شدگان آزمون ورودي لازم است طبق برنامه زماني اعلام شده در وب گاه آجا ، جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگي حوزههاي امتحاني مربوط ، به مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش ج.ا.ا واقع در تهران - ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) - نرسيده به چهارراه كمالي ، مراجعه نمايند.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط