استخدام چند رديف شغلي در صندوق توسعه ملي

تاریخ انقضا :1396/8/29

کد :78389

 ✳️به اطلاع ميرساند صندوق توسعه ملي درنظر دارد جهت تكميل نيروي انساني خود از افراد واجد شرايط دعوت به همكاري نمايد. لذا كليه متقاضيان، مي توانند ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، حداكثر تا تاريخ 25 آبان ماه 1396 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دريافت فايل درخواست همكاري اقدام نموده و فايل word تكميل شده را به همراه يك فايل موجود در سايت اينترنتي صندوق توسعه ملي به آدرس www.NDF.IR فايل PDF شامل اسكن كليه مدارك مربوطه صرفا به آدرس الكترونيكي CV@NDF.IR ارسال نمايند.
«عنوان ايميل (نام و نام خانوادگي، مقطع و رشته تحصيلي متقاضي) باشد. مثال: «علي ميرزايي، كارشناسي ارشد حسابداري»
(طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي، اين نهاد عمومي غيردولتي در شهر تهران مستقر بوده و در ساير نقاط كشور شعبه اي ندارد)
شرايط عمومي:
الف- داشتن تابعيت ايران .    ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
ج – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
د- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي آقايان.
هـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال.
و- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ز- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
ح- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي مطابق جدول شرايط اختصاصي.
ط- دارا بودن سلامت جسماني و رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن دعوت به همكاري مي شوند.
شرايط اختصاصي:
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيلياستان محل خدمت
 1 کارشناس ارشد، دکترا رشته حسابداري و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران
 2 کارشناس ارشد، دکترا رشته اقتصاد، كليه گرايش ها، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران
 3 کارشناس ارشد، دکترا رشته مديريت مالي، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران
 4 کارشناس ارشد، دکترا رشته مهندسي كامپيوتر، كليه گرايش ها، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران
 5 کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا رشته مهندسي صنايع، گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها، مقطع تحصيلي: كارشناسي و بالاتر تهران
 6 کارشناس ارشد، دکترا رشته حقوق، گرايش: حقوق خصوصي و تجارت، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران
 7 کارشناس ارشد، دکترا رشته مالي، گرايش: مهندسي مالي، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و بالاتر تهران

مدارک مورد نياز:
الف- تصوير تمام صفحات شناسنامه.    ب- تصوير پشت و روي کارت ملي.
ج – تصوير آخرين مدرک تحصيلي.
د- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه آقايان).


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط