استخدام در بيمارستان مردم تهران

تاریخ انقضا :1396/11/30

کد :80285

بيمارستان مردم تهران براي فرصت هاي شغلي ذيل  استخدام مي نمايد.
* كارشناس پرستاري (خانم )طرح گذرانده
*كارشناس اتاق عمل (خانم )طرح گذرانده
*كارشناس بيهوشي (خانم)طرح گذرانده
*كارشناس مامايي

تلفن : ۳۳۳۰۴۷۴۷

برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط