استخدام گسترده در شركت فولاد كاوه جنوب كيش

تاریخ انقضا :1396/12/29

کد :80839

شركت فولاد كاوه جنوب كيش در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود از واجدين شرايط مرد  بر اساس جداول ذيل از طريق مصاحبه (علمي و تخصصي)، به صورت تامين نيرو طبق ضوابط  قانون كار و تأمين اجتماعي نيرو جذب نمايد.
شرايط عمومي:
● تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران ● تدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مطرح در قانون اساسي ● نداشتن سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد ● عدم سوء مصرف مواد اعتيادآور به تأييد مراجع ذيصلاح ● داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم  ● داشتن حداقل 18 سال و حداكثر 35 سال تمام شمسي ● داشتن سلامتي و توانايي كامل جسمي و روحي جهت انجام فعاليت هاي شغلي طبق تأييد مركز بهداشت حرفه اي تحت قرارداد شركت.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرحداکثر سنتخصص و تواناييجنسيتحداقل سابقه (سال)تعداداستان محل خدمتشهر محل خدمت
 1 کارشناس مكانيك کارشناس مکانيک 
 آشنايي کامل با تجهيزات فولادسازي، توانايي تعميرات کوره قوس الکتريک پاتيلي، ماشيه ريخته گري شمش، پمپ ها، توانايي در عيب يابي تجهيزات، تعميرات هيدروليک و عيب يابي، تسلط بر ICDL ،تسلط به زبان انگليسي، توانايي تحليل نقشه و داکيومنت
 مرد 5 4 هرمزگان بندرعباس
 2 کاردان مكاينك تکنسين هيدروليک 
 آشنايي با تجهيزات و تعميرات هيدروليک (ولوها،پمپ ها، سيلندرها، آکومولاتورها)،آشنايي با روغن هاي هيدروليک و روانکارها
 مرد 5 2 هرمزگان بندرعباس
 3 کاردان مكاينك تکنسين کارگاه قالب و مکانيزم ها 
 شناخت و توانايي کار با ابزار آلات اندازه گيري، از نظر رواني آرام و با حوصله، توانايي جوشکاري و برشکاري
 مرد 5 2 هرمزگان بندرعباس
 4 کاردان مكاينك تکنسين کارگاه ذوب 
 آشنايي با تعميرات کوره هاي قوس الکتريک و پاتيلي، داشتن قدرت بدني بالا، توانايي انجام کاردر محيط گرم
 مرد 5 2 هرمزگان بندرعباس
 5 کاردان مكاينك تکنسين کارگاه ريخته گري 
 آشنايي با بيرينگ ها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ، آشنايي با انواع گيربکس ها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ، آشنايي با روانکاري و روانسازها، داشتن قدرت بدني بالا ، توانايي انجام کار در محيط گرم
 مرد 5 2 هرمزگان بندرعباس
 6 ديپلم فني تعميرگاه CCM 
 توانايي انجام جوشکاري وبرشکاري، داشتن قدرت بدني بالا، توانايي انجام کار در محيط گرم
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 7 ديپلم، کاردان مكاينك تعميرکارEAF/LF/MHS 
 توانايي انجام جوشکاري و بشکاري، داشتن قدرت بدني بالا، توانايي انجام کار در محيط گرم
 مرد 5 3 هرمزگان بندرعباس
 8 ديپلم، کاردان ديپلم فني/ فوق ديپلم مكانيك جوشکاربرق و آرگون 
 توانايي اجراي جوشکاري برق، توانايي اجراي جوشکاري آرگون، داراي گواهينامه g6
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 9 ديپلم، کاردان ديپلم فني / فوق ديپلم فني – شيمي بهره بردار WTP و فرآيند آب 
 آشنايي با انواع پمپ ها و مبدل هاي حرارتي، آشنايي با اصول فرآيند آب، آشنايي با اصول ترموديناميک و سيالات
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 10 کارشناس  ابزار دقيق و كنترل الكترونيك کارشناسي اتوماسيون و ابزار دقيق 
 سلط به نرم افزار و سخت افزار اتوماسيون، آشنايي کامل با پروسه توليد، تسلط به زبان انگليسي، توانايي& TROUBLESHOOTING PROGRAMMING ،شناخت و توانايي کار با تجهيزات ابزار دقيق ، تسلط به نقشه هاي الکتريکال و p&id
 مرد 5 4 هرمزگان بندرعباس
 11 کارشناس كارشناس مهندسي كامپيوتر/ كارشناس مهندسي it کارشناس اتوماسيون و ابزار دقيق 
 آشنايي با شبکه هاي صنعتي و سرورها، توانايي شناسايي و رفع عيوب شبکه و مسلط بر مباحث امنيت شبکه، داشتن گواهي نامه دوره Cisco Network+, CCNA Routing & Switching, CCNA Sequrity ،تسلط بر سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق، تسلط بر نرمافزار هاي Step7, Wincc ، مسلط بر کار با تجهيزات فيبرنوري شامل فيوژن و OTDR کارشناس IT با مدرک ليسانس، برنامه نويس C#,vb,SQLSERVER ،توانمند در زمينه VM WARE و ماشينهاي مجازي
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 12 کاردان  ابزار دقيق الكترونيك/ كنترل تکنسيون ارشد اتوماسيون و ابزار دقيق 
 شنا به سخت افزار اتوماسيون، توانايي TROUBLESHOOTING ،شناخت و توانايي کار با تجهيزات ابزار دقيق، تسلط به نقشه هاي الکتريکال و P&ID
 مرد 5 2 هرمزگان بندرعباس
 13 کارشناس برق سرپرست شيفت نت جرثقيل 30
 تسلط به نقشه خواني، تسلط به زبان انگليسي، آشنايي با درايوهاي کنترل دور و عيب يابي، آشنايي با PLC
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 14 کارشناس مكاينك سرپرست شيفت نت جرثقيل 
 آشنايي با استانداردهاي تجهيزات جرثقيل (سيم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهيزات تخصصي جرثقيل هاي سقفي)، تسلط به زبان انگليسي، توانايي کار در ارتفاع
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 15 کاردان مكانيك تکنسين برق نت جرثقيل 
 تسلط به نقشه خواني، آشنايي با درايوهاي کنترل دور و عيب يابي، آشنايي با PLC ، توانايي کار در ارتفاع
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 16 کاردان مكانيك  تکنسين مکانيک نت جرثقيل 
 آشنايي با نگهداري و تعميرات تجهيزات جرثقيل (سيم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهيزات تخصصي جرثقيل هاي سقفي)، توانايي کار در ارتفاع، توانايي انجام جوشکاري و برشکاري
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 17 کارشناس مكانيك کارشناس مکانيک جرثقيل 
 آشنايي با استانداردهاي تجهيزات جرثقيل (سيم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهيزات تخصصي جرثقيل هاي سقفي)، تسلط به زبان انگليسي، توانايي کار در ارتفاع
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 18 کارشناس برق کارشناس برق 30
 تسلط بر نقشه خواني، توانايي استخراج و تکميل مشخصات فني تجهيزات، تسلط به روشهاي بهبود نگهداري و بازرسي تجهيزات، تسلط به روشهاي فالت يابي سريع و انتقال به پرسنل، تسلط به روشهاي تست تجهيزات (خصوصا زمان راه اندازي اوليه تجهيزات)، تسلط به زبان انگليسي
 مرد و زن 5 6 هرمزگان بندرعباس
 19 ديپلم، کاردان برق تعميرکار برق 27
 آشنايي به نقشه خواني، سيم بندي، تست موتورهاي الکتريکي، آشنايي با تجهيزات تست و ابزار دقيق
 مرد 5 1 هرمزگان بندرعباس
 20 کاردان سراميك / مواد تکنسين نسوز 32
 معدل آخرين مدرک تحصيلي حداقل 13
 مرد 5 6 هرمزگان بندرعباس
 21 ديپلم فني تعميرکار مکانيک 
 آشنايي کامل با تجهيزات فولادسازي، توانايي تعميرات کوره قوس الکتريک، پاتيلي، ماشين ريخته گري شمش ، پمپ ها ، توانايي جوشکاري و برش کاري
 مرد 10 1 هرمزگان بندرعباس
 22 ديپلم، کاردان متالوژي – ذوب فلزات- ريخته گري ذوبچي 32
 معدل آخرين مدرک تحصيلي حداقل 13
 مرد 2 3 هرمزگان بندرعباس
 23 ديپلم، کاردان فني اپراتور قراضه و فيوم 32
 معدل آخرين مدرک تحصيلي حداقل 13
 مرد 2 4 هرمزگان بندرعباس
 24 ديپلم، کاردان متالوژي – ذوب فلزات – ريخته گري اپراتور ريخته گري 32
 معدل آخرين مدرک تحصيلي حداقل 13
 مرد 2 2 هرمزگان بندرعباس
 25 ديپلم، کاردان فني اپراتور جرثقيل 32
 معدل آخرين مدرک تحصيلي حداقل 13
 مرد 2 9 هرمزگان بندرعباس
 26 کارشناس، کارشناس ارشد  مهندسي مكانيك کارشناس تجهيزات و استانداردها 
 آشنايي با قطعات و تجهيزات مکانيکي، آشنايي با فرآيندها و خطوط توليد آهن سازي و فولادسازي، آشنايي با استانداردهاي مهندسي مکانيک، آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي آشنايي با نرم افزار هاي مهندسي مکانيک
 مرد 2 3 هرمزگان بندرعباس
 27 کارشناس، کارشناس ارشد  مهندسي مكانيك کارشناس مهندسي معکوس/ طراحي و مهندسي مجدد 
 آشنايي با قطعات و تجهيزات مکانيکي، آشنايي با فرآيندها و خطوط توليد آهن سازي و فولادسازي، آشنايي با استانداردهاي مهندسي مکانيک، آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و استفاده از ابزارهاي اندازه برداري، آشنايي با نرم افزارهاي مهندسي مکانيک، آشنايي با روش هاي توليد قطعات
 مرد 2 3 هرمزگان بندرعباس
 28 کارشناس، کارشناس ارشد  مهندسي سازه و عمران کارشناس سازه و سيويل 
 آشنايي با استانداردهاي مربوطه، آشنايي با اصول طراحي و محاسبات سازه هاي صنعتي، آشنايي با اصول نقشه کشي و طراحي سازه ها
 مرد 2 1 هرمزگان بندرعباس
 29 کارشناس، کارشناس ارشد  مهندسي برق کارشناس برق 
 آشنايي با قطعات و تجهيزات برقي، آشنايي با فرآيندها و خطوط توليد آهن سازي و فولادسازي، آشنايي با استانداردهاي مهندسي برق، آشنايي با اصول نقشه کشي، آشنايي با نرم افزارهاي مهندسي برق
 مرد 2 3 هرمزگان بندرعباس
 30 کارشناس، کارشناس ارشد  متالوژي کارشناس مهندسي تکنولوژي توليد 
 آشنايي با اصول و فرآيندهاي توليد آهن سازي و فولادسازي، آشنايي با اصول انتخاب مواد و استانداردهاي مربوطه، آشنايي با اصول مهندسي جوش (روشها و دستورالعمل ها نحوه جوشکاري، اصول بازرسي جوش و تسلط بر استانداردهاي مربوطه)
 مرد 2 3 هرمزگان بندرعباس

 

● متقاضيان حائز شرايط بومي بندرعباس در اولويت استخدام مي باشند.

🔲واجدين شرايط مي توانند حداکثر تا تاريخ 25/12/96 رزومه کاري خود را به آدرس پست الکترونيکي ذيل ارسال نمايند و يا جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش به آدرس
www.sksco.ir مراجعه نمايند.
آدرس ايميل:   estekhdam96.hrm@gmail.com
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط