استخدام گسترده در شركت پتروشيمي مياندوآب-سه استان

تاریخ انقضا :1397/2/11

کد :81139

✳️با استعانت از خداوند متعال شركت پتروشيمي مياندوآب در نظر دارد از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس بومي استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان به شرح ذيل نيروي انساني مورد نياز خود را پس از  كسب موفقيت در آزمون كتبي، مصاحبه عمومي و تخصصي، معاينات پزشكي،  با انعقاد قرارداد طبق قانون كار مدت معين استخدام نمايد. 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرتخصص و تواناييجنسيتاستان محل خدمت
 1 کارشناس كليه گرايش ها به جز صنايع غذائي و صنايع معدني مهندسي شيمي
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان غربي
 2 کارشناس قدرت، الكترونيك/ابزار دقيق/ كنترل مهندسي برق
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان شرقي
 3 کارشناس كليه گرايشها مهندسي ايمني/ بهداشت محيط
 حداقل معدل 12
 مرد كردستان
 4 کارشناس كليه گرايش ها  مهندسي مکانيک
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان غربي
 5 کارشناس كليه گرايش ها  مهندس صنايع
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان شرقي
 6 کارشناس كليه گرايشها مهندس متالوژي
 حداقل معدل 12
 مرد و زن كردستان
 7 کارشناس كليه گرايش ها  ليسانس شيمي
 حداقل معدل 12
 مرد و زن آذربايجان غربي
 8 کارشناس كليه گرايش ها  ليسانس حسابداري
 حداقل معدل 12
 مرد و زن آذربايجان شرقي
 9 کارشناس كليه گرايش ها  ليسانس مديريت
 حداقل معدل 12
 مرد و زن كردستان
 10 کاردان الكتروتكنيك، الكترونيك/ كنترل/ ابزار دقيق فوق ديپلم برق
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان غربي
 11 کاردان كليه گرايش ها فوق ديپلم شيمي
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان شرقي
 12 کاردان كليه گرايش ها فوق ديپلم مکانيک
 حداقل معدل 12
 مرد كردستان
 13 ديپلم كليه گرايش ها ديپلم مکانيک
 حداقل معدل 12
 مرد آذربايجان غربي

 

🔲جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت  BAKHTARPC.COM  مراجعه نمایید.


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط