استخدام نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال 97

تاریخ انقضا :1397/3/31

کد :81407

 Image result for ‫نیروی دریایی ارتش‬‎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✳️نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تكميل كاركنان پايور(كادر) درجه داري يگان هاي تابعه خود از بين جوانان(پسر) متعهد و علاقمند به صورت پيماني(۵) ساله داوطلب مي پذيرد.
الف)شرايط عمومي
۱-متدين به دين اسلام و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي براي فداكاري در راه تحقق اهداف انقلاب
۳- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه ي فقيه
۴- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
۵- عدم عضويت و هواداري از احزاب ،گروه ها و سازمان هاي سياسي
۶- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه ي كيفري
۷- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و سابقه محروميت از خدمات دولتي
۸ – داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره ي بهداشت و درمان نداجا
ب) شرايط اختصاصي
۱- دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي زير با شرايط مود اشاره :
الف) نظري (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني) با حداقل معدل كل ۱۳ و حداقل معدل كتبي ۱۰
ب)رشته‌هاي فني و حرفه اي با حداقل معدل كل۱۳ و حداقل معدل كتبي ۱۰
ج) رشته هاي مهارتي كاردانش با حداقل معدل كل ۱۳
تبصره: داوطلباني كه به صورت عضويابي شناسايي خواهند شد مي بايست طبق دستور العمل عضويابي درجه داري نداجا واجد شرايط باشند.
۲- موفقيت در آزمايش هاي ورودي (علمي،عقيدتي،مصاحبه حضوري و ورزشي )
۳- فقط از متولدين ۱/۱/۷۶ الي ۲۹/۱۲/۷۹ ثبت نام به عمل مي آيد.
تبصره ۱ : داوطلباني كه خدمت مقدس سربازي را انجام داده اند مدت خدمت انجام شده ،به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود
تبصره ۲ : فرزندان معظم شهدا ،جانبازاناز كار افتاده كلي و آزادگان ازكارافتاده كلي،برابر مدرك رسمي ارئه شده از شرط معدل و سن معاف مي باشند
موارد مهم
(۱)استخدام مشمولان وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي است (استخدام مسمولان غايت و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است)
(۲)فرزندان معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،نيروهاي مسلح،ايثارگران ،بسيجيان فعال و سربازان جمعي آجا در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي از اولويت هايي برخوردار خواهند بود.
(۳)حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت مي باشند.
(۴)داوطلبان،پيش بيني هاي لازم را براي حداقل ۳ روزه اقامت در تهران به عمل آورند.
(۵)ازمون ورودي از كتب عمومي و مشترك سه ساله دبيرستان خواهد بود .<موارد امتحاني شامل: الف- احكام و معارف سلامي (دين و زندگي) ب- زبان ادبيات فارسي،ج – رايانه، د- ازمون هوش و اطلاعات عمومي ، ه- زبان انگليسي >
(۶) در صورتي كه قبول شدگان نهايي مراجحل گزينش ،بيشتر از ظرفيت مورد نياز باشند،داوطلبان بر اساس اولويت هاي شوراي گزينش انتخاب خواهند شد .
(۷)در هر مرحله اي از گزينش كه مشخص شود داوطلب فاقد شرايط اعلام شده است ،از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
(۸) در صورت تكميل سهميه ،ثبت نام متوقف خواهد شد
(۹)استخدام داوطلبان واجد شرايط ،حسب اولويت هاي سازماني عمدتا به منظور خدمت در مناطق و پايگاه هاي عملياتي نداجا صورت مي گيرد .
(۱۰) با توجه به شبانه روزي بودن دوره ي آموزشي لازم است داوطلبان مجرد باشند و تا پايان دوره اموزشي مجرد باقي بمانند (حداقل دوره ۱۸ ماه مي باشد)
(۱۱)مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و اين مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت نيز محسوب مي گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علتي از مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد گفتني است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضاي شخصي و داشتن شرايط لازم به استخدام رسمي تغيير وضعيت خواهند يافت.
(۱۲)استخدام شدگان گروه هنر (شاخه كاردانش) صرفا در تخصص مربوط به كارگرفته خواهند شد .
(۱۳)فارغ التحصيلان رشته هاي دريايي هنرستان هاي دريايي در اولويت جذب قرار دارند .
(۱۴)در خلال دوره پيماني ،ارتقا درجه، تغيير تخصص و پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر مجاز نخواهد بود.
ج) امتيازها:
۱- دوره آموزش داوطلبان در اموزشگاه به صورت شبانه روزي بوده و كليه مخارج آنان از قبيل وسايل كمك آموزشي ،خوراك ،پوشاك،بهداشت و درمان به عهده ي نيروي دريايي است و ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي نيز به آنان پرداخت خواهد شد.
۲- داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش برابرر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران،ترفيع مي گيرند و از حقوق و مزاياي شغلي مربوط برخوردار مي شوند.
۳- دانش آموختگان از تسهيلات مصوب ،كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
۴- در صورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اوليه،همسر و فرزندان آن ها به عنوان افراد تخت تكفل منظور و تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
د) مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
۱- عكس ۴*۳ دو قطعه (پشت نويسي شده)
۲- اصل شناسنامه عكس دار
۳- كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي
۴- اصل مدرك ديپلم با گواهي قبولي موقت ديپلم كه به تاييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
۵- اصل و روگرفت ريز نمرات ديپلم كه به تاييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
۶- اصل و رو گرفت نامه اشتغال به خدمت يا معرفي نامه از كانون بازنشستگان و يا دفترچه ي خدمات درماني نيروهاي مسلح خود يا والدين (براي فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح)
۷- مدركي كه مبين وضعيت نظام وظيفه باشد .مانند:اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي.
۸- واريز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال ( پانصد هزار ريال ) به حساب ۱۲۱۰،۱۷۳،۱۰۲۹۱۹۶،۱ بانك حكمت ( به نام مديريت گزينش و استخدام معاونت نيروي انساني نداجا ) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام (وجه واريزي به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد).
ه) نحوه ثبت نام:
ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد شد و به مداركي كه با پست ارسال شود،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دوطلبان واجد شرايط از تاريخ ۹۷/۲/۲۲ تا تاريخ ۹۷/۳/۳۱ فرصت دارند با در دست داشتن مدارك مورد نياز در بند (ج) و با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني هاي زير براي ثبت نام مراجع نمايند.
تهران: ميدان رسالت،انتهاي خيابان نيروي دريايي ،مديريت گزينش و استخدام نيروي دريايي ، تلفن: ۰۲۱۷۷۲۲۶۰۰۳
بندرعباس: جاده اسكله شهيد باهنر ،جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي،شعبه استخدام، تلفن: ۰۷۶۲۲۴۲۳۰۰۹
بوشهر: پايگاه نيروي دريايي،درب دوم دژبان ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۷۷۳۳۴۴۴۲۱۲
بندر جاسك: جنب ميدان شهدا، منطقه دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ،دايره استخدام، تلفن: ۰۷۶۵۲۲۰۴۵۸
چابهار: كنارك،منطقه سوم نيروي دريايي ارتش ج.ا.ا ، جنب درب دژبان ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۵۴۳۱۲۴۲۰۰۶
نوشهر: خيابان شهيد عمادالدين كريمي ،دفتر استخدام دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) تلفن: ۰۱۱۵۲۳۵۳۰۸۳
رشت:خيابان رسالت،انتهاي منازل سازماني نيروي دريايي، جنب مجتمع باران،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۱۳۳۳۳۹۹۷۵
خرمشهر: پايگاه نيروي دريايي ،نيروي انساني، شعبه استخدام ، تلفن: ۰۶۱۵۳۵۳۱۸۳۵
سيرجان: بلوار امام رضا(ع)، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا،درب لنگر ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۳۴۳۲۰۳۵۶۷
مشهد: انتهاي كوه سنگي هشت، مجتمع تشريفاتي ميلاد نداجا،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۸۸۱۱
شيراز: ميدان قائم (اطلسي)،نبش خيابان فروغي ،روبروي بانك سپه، دفتر جذب و استخدام،تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳
اصفهان: خيابان ارتش ، سه راه حكيم نظامي ، خ صفه،نرسيده به انكاء جنب كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح،دفتر جذب و استخدام ،تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۲۱۴۶
كرمانشاه: سه راه حافظيه ،بلوار شهيد غيرتمند ،نرسيده به بانك حكمت ايرانيان ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۸۳۲۸۳۹۵۰۹۳
تبريز: خيابان آزادي،جنب بيمارستان ارتش،دفتر جذب و استخدام ،تلفن: ۰۴۱۳۵۴۱۴۱۳۶
خرم آباد: خيابان ۶۰ متري ،پل مديريت، نبش افلاك ۸، ساختمان بنياد ملي نخبگان (طبقه همكف) ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۶۶۳۳۲۱۳۵۸۶
سنندج: ميدان مولوي كرد، سه راه صفري، ساختمان شماره ۳ استانداري ،طبقه اول ،دفتر جذب و استخدام، تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۶۶۴۶
گرگان: شهرك كيان شهر،كيان پنجم، ساختمان شهرداري ناحيه يك،دفتر جذب و استخدام ، ۰۱۷۳۲۶۸۶۰۲۳
شهركرد: گودال چشمه،بلوار ۱۳ آبان ،سازمان دانش آموزي ،دفتر جذب و استخدام
يزد: امام شهر ،بلوار كارگر ،خيابان باهنر شمالي ،پلاك ۲ دفتر جذب و استخدام، تلفن: ۰۳۵۳۵۲۳۶۳۹۰
اراك: خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) جنب امامزاده ،دفتر جذب و استخدام ، تلفن: ۰۸۶۳۲۲۱۵۸۵۲
سمنان: بلوار ولي عصر،روبروي پارك سنگي،دفتر جذب و استخدام، تلفن: ۰۲۳۳۳۳۳۱۵۲۸
و) مكان و زمان برگزاري آزمون ورودي:
۱- محل برگزاري آزمون ورودي، همان شهري است كه داوطلب در آن اقدام به ثبت نام نموده است.
۲- تاريخ برگزاري آزمون ورودي ،همزمان با ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط