استخدام نيروي پيماني در نيروي زميني ارتش

تاریخ انقضا :1397/3/10

کد :81781

✳️نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل كادر درجه دار و امدادگر رزم (حرفه بهداشت و درمان) به صورت پيماني 5 ساله از بين جوانان مؤمن و متعهد با شرايط و امتيازات زير داوطلب پسر استخدام مي نمايد
شرايط عمومي :
 1)متدين به دين مبين اسلام 2) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران  3) ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها  4)عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران  5) عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي 6) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غير قانوني  و يا الحادي 7) عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گرو هاي سياسي 8) عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوءپيشينه كيفري برابر اعلام مراجع ذي صلاح 9) داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه  اداره بهداشت ودرمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ((حداقل قد165 سانتيمتر )) 10)كساني كه به عنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي مأموريت در هر جايي را داشته باشند. 11)شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد. 12)استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان باشد. 13)در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري توجه شود
شرايط اختصاصي براي داوطلبان  مقطع درجه دار پيماني امدادگررزم
1) داشتن مدرك تحصيلي فقط ديپلم متوسطه  علوم تجربي با حداقل معدل كل 14 و معدل كتبي 10 به بالا.
2) سپردن تعهد خدمت به مدت 5 سال به صورت پيماني نظامي/ رسمي نظامي  برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
3) مدت قرارداد به صورت پيماني 5 ساله  مي باشد.
4) موفقيت در آزمون علمي، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني ، صلاحيت هاي گزينشي و مصاحبه علمي.
5) حداقل سن 17 سال و حداكثر 20 سال تمام تا تاريخ اولين روز ثبت نام ( 20 /02/97) مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي گردد.
6) به محض تكميل ظرفيت ثبت نام متوقف خواهد شد .
7) فرزندان شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي شرط معدل و سن معاف مي باشند.
8) دارندگان كارت معافيت پزشكي  و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشدحق ثبت نام ندارند.
9) با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش ، داوطلبان بايد مجرد بوده و تا پايان دوره مجرد باقي بمانند . 
(داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند)
10) منابع آزمون  دوره سه ساله دبيرستان رشته علوم تجربي
 الف -  دروس عمومي (زبان و ادبيات فارسي – عربي – فرهنگ و معارف اسلامي – زبان انگليسي – هوش و استعداد تحصيلي )
 ب – دروس تخصصي ( رياضيات – فيزيك – شيمي – زيست شناسي )
شرايط اختصاصي براي داوطلبان درجه دار پيماني  
1 ) داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه  در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني و معارف ، فني حرفه اي و كار دانش (به غير از رشته هاي دامداري، باغباني ،كشاورزي و امور زراعي) در رشته هاي مورد نياز با حداقل معدل كل 13 به بالا (دارندگان معدل بالاتر در اولويت خواهند بود).
2) سپردن تعهد خدمت به مدت 5 سال به صورت پيماني نظامي/پايور نظامي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
3) قرارداد به صورت پيماني و براي مدت 5 ساله مي باشد.
4) موفقيت در آزمون علمي، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني ، صلاحيت هاي گزينشي و مصاحبه فرماندهي. 
5) حداقل سن 17 سال و حداكثر 21 سال تمام تا تاريخ (20/2/97) مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن اضافه مي گردد.
6) به محض تكميل ظرفيت ثبت نام متوقف خواهد شد .
7) فرزندان شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط معدل  معاف مي باشند.
8) دارندگان كارت معافيت پزشكي  و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه سنواتي داشته باشند حق ثبت نام ندارند.
9) با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش داوطلبان بايد مجرد بوده و تا پايان دوره مجرد باقي بمانند.
(داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند و پذيرش نخواهند شد)
10)منابع آزمون شامل هوش و استعداد تحصيلي
امتيازات
1) داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پيماني نظامي/ رسمي نظامي و همچنين مقطع  امدادگر رزم  پيماني نظامي/ رسمي نظامي پس از طي دوره هاي آموزشي  برابر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران به ترفيع درجه نائل مي گردند .
2) دوره آموزش شبانه روزي و كليه هزينهها از قبيل مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت و درمان و وسائل كمك آموزشي در مدت آموزش به عهده ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي به آنان پرداخت خواهد شد.
3) كاركنان استخدامي مطابق ضوابط و مقررات از امكانات حكمت كارت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهند گرديد .
4) خانوادهاي معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظاميان ( در صورت ارائه مدارك معتبر از مراجع ذي صلاح ) از امتيازات قانوني مصوب برخوردار خواهند شد . 
مدارك مورد نياز
1) سه قطعه عكس 4 ×3 پشت نويسي شده .
2) اصل و يك برگ روگرفت (فتوكپي) مدرك ديپلم متوسطه در رشته مورد نياز . 
3) اصل و يك برگ روگرفت (فتوكپي)كارت پايان خدمت ( براي داوطلباني كه خدمت سربازي را انجام داده اند)
4) ارائه روگرفت و اصل گواهي اشتغال به خدمت سربازي در صورت نداشتن غيبت سنواتي ( جهت سربازان وظيفه )
5)  ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت سنواتي هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
6)  ارائه اصل و يك سري روگرفت (فتوكپي) از تمام صفحات شناسنامه.
7) ارائه اصل و يك برگ روگرفت كارت ملي .
8)تاريخ اعلام نتيجه آزمون روانسنجي ، روز آزمون در حوزه هاي امتحاني اعلام خواهد شد .
9) قبول شدگان آزمون ورودي لازم است طبق برنامه زماني جهت انجام مراحل گزينش باهماهنگي دفاتر استخدام مربوط به تهران مراجعه نمايند.
10) ثبت نام  حضوري مي باشد از ارسال مدارك به صورت پستي اكيداً خودداري فرماييد.
11) خانواده هاي محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان ،نظاميان مستندات مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل حوزه هاي ثبت نام نمايند.
12) مدارك تحويلي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . 
13) داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دريافت ديپلم و سكونت به نزديك ترين دفتر استخدام مراجعه و از حضوردر ساير دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداري نمايند .
تذكر :
ارائه مدرك اصلي صرفاًجهت رويت مي باشد و از تحويل اصل مدارك جداً خودداري گردد.
تاريخ ثبت نام و آزمون و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه براي داوطلبان درجه دار پيماني نظامي/ رسمي نظامي و امدادگر رزم:                 
1- علاقه مندان به همراه مدارك به نزديك ترين دفتراستخدام  محل سكونت از تاريخ : 20/2/97 تا  10/3/97  حضوراً مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند .
2- محل برگزاري آزمون درجه دار پيماني : حوزه هاي ثبت نامي خواهد بود
3- داوطلبان مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي و رسيد ثبت نام جهت دريافت كارت ورود به جلسه درتاريخ هاي 27/4/97 و 28/4/97 به حوزه هاي ثبت نامي مراجعه نمايند .
4- تاريخ برگزاري آزمون 29/4/97
5- تاريخ اعلام نتيجه 9/5/97
6- قبول شدگان آزمون ورودي لازم است باهماهنگي دفاتر استخدام مربوط و طبق برنامه زمانبندي جهت انجام مراحل گزينش به تهران- ميدان حر- خيابان امام خميني غربي – مديريت گزينش و استخدام نزاجا مراجعه نمايند.
7-نزاجا مجاز به ثبت نام از دانشجويان ساير دانشگاه هاي كشور نمي باشد و ملاك پذيرش ديپلم خواهد بود.
آدرس حوزه هاي ثبت نامي:
1-  اروميه -  اول خيابان كاشاني - كوي سازماني- دفتر جذب و عضويابي قرارگاه عملياتي شمال غرب  . تلفن: 32259811- 044
2- اصفهان - سه راه حكيم نظامي جنب كلينيك فجر جذب و عضويابي مركزآموزش توپخانه  - تلفن: 36202019 - 031
3- اهواز – امانيه - خيابان فلسطين - جنب بيمارستان رازي - دفتر جذب و عضويابي تيپ 192 زرهي - تلفن : 33330574- 061
4- ايلام- ميدان معلم – خيابان پيام – كوچه پيام 6– ساختمان شماره 210
روبروي اداره كل كتابخانه هاي استان ابلام – 32224244- 084 
5-اردبيل- بزرگراه شهدا-جنب پادگان شهيد چمران-دفتر جذب و عضويابي تيپ 40 
تلفن : 33710122 – 045
6- بروجرد - خيابان شهيد قندي روبروي شهرداري–دفتر جذب و عضويابي مرامهن 
تلفن: 42620089 - 066
7-  بيرجند– ميدان آزادي–ابتداي خيابان جمهوري اسلامي جنب پل روبروي پارك آزادي 
تلفن : 32222009 – 056 
8-  بجنورد – خيابان فردوسي جنوبي – دفتر جذب و عضويابي تيپ 130  شهيد دلجويان 32318281 - 058
9- تبريز- انتهاي خيابان ارتش - دفتر جذب و عضويابي تيپ 121. تلفن: 35420630 - 041
10- تهران - ميدان حر- خيابان امام خميني غربي – به طرف چهار راه كمالي- دفتر جذب و عضويابي ف.آمادوپش نزاجا  تلفن : 66467609- 021
11- تهران – اتوبان فتح – كيلومتر 12 جاده قديم – سه راهي شهريار – جنب پادگان پشتيباني منطقه 3 ذوالفقار- دفتر جذب و عضويابي پشتيباني منطقه 3 تلفن : 66284786 – 021
12-تهران-لويزان-اتوبان شهيد بابايي-جنب ستاد هوانيروز-دفتر استخدام هواپيمايي نزاجا-تلفن:22977673-021
13- خرم آباد - خيابان انقلاب – گردان آموزشي تيپ 184- دفتر جذب و عضويابي تيپ 184 . تلفن: 33309003- 066
14-خوي – شهرستان خوي-چهارراه مركزي-خيابان شريعتي-جنب تالار ارتش- تلفن: 35252026-044
15- سنندج – م ارتش درب رژباني تي 128 پادگان شهيد سرلشگر ايرج نصرت زاده 
تلفن:   33111606-087
16- شاهرود - ميدان آزادي - جنب خدمات درماني - دفتر جذب و عضويابي تيپ 158 - 
تلفن: 32229094- 023
17- شيراز- ميدان امام حسين(ع)(ستاد) جذب و عضويابي فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس - تلفن: 32350023 - 071
18- زنجان –ميدان ارتش جنب تالار 22 بهمن تلفن:  33538060-024
19- زاهدان - خيابان آزادي- روبروي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - جذب و عضويابي تيپ 188 - تلفن : 33239082- 054
20- قزوين- بلوار شهيد بهشتي جنب درب تيپ 116 دفتر جذب و عضويابي تيپ 116 . 
تلفن :  33322469- 028
21-قوچان-ميدان امام خميني (ره) –جنب كيوسك راهور نزاجا-تلفن: 47217495-051 
22-كاشان – نبش م وليعصر (مدخل) ساختمان اداري بخش داري دفتر استخدام نزاجا –
تلفن:55580304-031
23- كرمان– خيابان عدالت- روبروي فروشگاه اتكا-دفتر جذب و عضويابي مرآ 05
تلفن : 32267750- 034
24- كرمانشاه- بلوارشهيدبهشتي- سه راه حافظيه -  دفتر جذب و عضويابي پشتيباني منطقه 1  - 
تلفن: 38359410 -083
25- گرگان - فلكه فخرالدين اسعدگرگاني- دفتر جذب و عضويابي تيپ 230 - تلفن : 32229499- 017
26- مشهد- فلكه عدل امام خميني(ره)- خ شهيد فياض بخش بعد از دادسراي نظامي دفتر جذب و عضويابي ق م شمال ش  تلفن:38525559-051
27-مراغه-ميدان شهرداري-نرسيده به خيابان خرمشهر –ساختمان دژبان شهر-دفتر استخدام -پادگان امام رضا(ع) – تلفن: 37254919-041
28-مرند-كمربندي شهرك بعثت -  تيپ 321 پياده مرند-جنب درب دژباني تيپ-تلفن:42227666-041
29- همدان – ميدان امام زاده عبداله – بلوار زينبيه – روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند – دفتر جذب و عضويابي تيپ 316 تلفن : 08134222525
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط