استخدام در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1397/4/14

کد :82253

 

 

 

 

 

 

 

✳️نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي بصورت پيماني داوطلب پسر مي پذيرد.

(الف) شرايط عمومي:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي
۳ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد ۱۶۵ سانتي متر )
۴ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي ،اخلاقي
۵ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي
۶ـ موفقيت در مراحل گزينش ( آزمون علمي و عقيدتي ، مصاحبه حضوري و تست ورزش)
۷ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.
(ب)شرايط اختصاصي:
(۱) داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني  و علوم  معارف اسلامي با حداقل معدل كل ۱۴ و حداقل معدل كتبي ۱۰٫
تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شهدا ،  آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي با ارائه مدرك معتبر از ( بنياد شهيد و امور ايثارگران ) از اعمال شرط معدل و سن معاف مي‌باشند.
(۲)  فقط از متولدين اول فروردين ماه سال ۷۶ ( ۱/۱/۷۶ ) الي آخر اسفند ماه سال ۷۹ ( ۲۹/۱۲/۷۹ ) ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.)
(۳) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)
ياد آوري مهم:
(۴) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.
(۵) تعيين نوع استخدام داوطلبان (رسمي / پيماني)  بر اساس نياز نهاجا صورت مي پذيرد.
(۶) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.
(۷) مدت قرارداد خدمت نظاميان پيماني ۵ سال است ليكن كاركنان پيماني مي‌توانند قبل از اتمام خدمت مقرر ، در صورت نياز نهاجا ، تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم نسبت به تمديد مدت قرارداد پيماني خود اقدام نمايند.
(۸) خدمت كاركنان پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
(ج) امتياز ها:
۱ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش كه حداقل يك سال و پايان آن براساس تخصص استخداميان متغير مي باشد ، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ، بهداشت و درمان ، مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.
۲ـ دانش آموزان ، پس از پايان دوره آموزش به درجات مصوب نايل و از حقوق و ديگر امتيازهاي مربوطه برابر مقررات جاري برخوردار مي گردند.
۳ـ فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال از امتيازات مصوب برخوردار بوده و در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.
۴- پس از اتمام دوره آموزشي ، در صورت ازدواج دانش آموزان همسران و فرزندان آنان از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر و خدمات كارت حكمت برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
(د)مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
۱ـ يك قطعه عكس ۴×۳ پشت نويسي شده.
۲ـ اصل و روگرفت گواهي موقت ديپلم كه به تأييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
۳ـ اصل و روگرفت ريز نمرات ديپلم كه به تأييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
۴ـاصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمامي صفحات.
۵ـ اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي .
۶ـ اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت يا گواهي اشتغال به تحصيل .
۷-واريز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ريال (پانصد هزار ريال) به حساب ……………………………………………………… و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام. (ضمنا” مبلغ واريزي به هيج وجه قابل استرداد نمي باشد)
۸ـ خانواده درجه يك شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح ، داوطلبان عضو بسيج فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.
۹-ارائه تصاوير اسكن شده شناسنامه و كارت ملي ، وضعيت سربازي ، مدارك تحصيلي و نامه مربوط به امتيازات مصوب (فرزندان” شهيد، جانباز، آزاده ،نظامي”وبسيج فعال)در قالب لوح فشرده به مسئول دفتر استخدام(هر كدام از تصاويراسكن شده با پسوند  JPG.*  و حداكثر ظرفيت ۲۰۰كيلو بايت)
(ه) نحوه ثبت نام:
۱ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ  ۹۷/۰۲/۰۳ الي ۹۷/۰۴/۱۴ روزهاي شنبه تا چهارشنبه ساعت(۸:۰۰ الي ۱۳:۰۰ )  و پنج شنبه ها ساعت(۸:۰۰ الي ۱۱:۰۰)  حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
تبصره: در صورت تكميل ظرفيت قبل از اتمام تاريخ مزبور، ثبت نام متوقف خواهد شد.
۲ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
(و) نشاني محل هاي  ثبت نام:
۱- تهران: ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان شهيد غفاري نسب(حجت)- فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي- دايره گزينش و استخدام – تلفن:  ۳۵۷۴۳۴۱۳ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۸۴ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۷۵ ۰۲۱ .
۲- شيراز : بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران – دفتر استخدام– تلفن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷
۳- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن :۰۳۱۳۴۴۳۹۷۶۷
۴- تبريز : ميدان آذربايجان – خ فرودگاه – پايگاه هوايي شهيد فكوري – دفتر استخدام– تلفن : ۰۴۱۳۲۶۴۲۴۰۰- ۰۴۱۳۱۴۲۲۱۲۸ -۰۴۱۳۱۴۲۲۶۷۳
۵- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام – تلفن: ۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴
۶- دزفول : پايگاه شكاري وحدتي – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : ۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹-۰۶۱۴۲۴۲۸۷۴۱
۷ – بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان شهداي پايگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن ۳۱۵۴۳۳۰۰ ۰۷۷
۸- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد – دفتر استخدام– تلفن :۰۷۶۱۳۷۰۱۵۱۵
۹- محمودآباد: كيلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱
۱۰-كرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم  خلبان شهيد كاربر – دفتر استخدام – تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳
۱۱- مشهد: انتهاي خيابان فداييان اسلام (نخريسي)– روبروي دفتر مركزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن :  ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸
۱۲-كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري – بعد از ترمينال كاوياني – نرسيده به ميدان امام خميني- دفتر استخدام- تلفن: ۰۸۳۱۴۲۳۴۸۳۸
۱۳- چابهار: شهرستان كنارك –  روبروي دادگستري- درب ورودي  پايگاه شهيد برادران دل حامد- دفتر استخدام – تلفن:۰۵۴۳۱۲۶۴۷۳۴
۱۴- اميديه: جاده اميديه رامشير – قبل از شهرستان رامشير – پايگاه مقدم شهيد اردستاني- منازل سازماني- هتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن: ۰۶۹۲۲۶۲۹۱۲۹
۱۵- بيرجند – كيلومتر ۲ جاده بيرجند مشهد – روبه روي شركت نفت – دفتر استخدام پايگاه هوايي شهيد حسيني بيرجند- تلفن ۰۵۶۳۲۳۲۲۷۹۹
۱۶-يزد-بلوار آزادگان-فرودگاه بين المللي شهيد صدوقي – سايت تسهيلات پروازي نيروي هوايي – دفتر استخدام نهاجا – تلفن ۰۳۵۳۷۲۱۲۸۸۹
(چ) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:

مواد  امتحاني: زبان انگليسي ، زبان و ادبيات فارسي ،  دين و زندگي ،  رياضي ، رايانه ، آزمون هوش و اطلاعات عمومي در  سطح مقطع متوسطه 

محل برگزاري آزمون: در موعد ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد 

زمان برگزاري آزمون:  ساعت 00: 07   صبح روز دوشنبه   مورخه   25/ 04 /97


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط