استخدام گسترده در شركت كيمياي پارس خاورميانه

تاریخ انقضا :1397/4/16

کد :82389

✳️با استعانت از خداوند متعال شركت كيمياي پارس خاورميانه نيروي انساني مورد نياز خود را در زمان بهره‌برداري كارخانه از بين متقاضيان مرد واجد شرايط در مقاطع تحصيلي ديپلم - فوق ديپلم - ليسانس و فوق ليسانس طبق شرايط در نظر گرفته شده (آزمون كتبي و مصاحبه عمومي و معاينات پزشكي) و با انعقاد قرارداد طبق قانون كار مدت معين (تامين اجتماعي) جذب مي نمايد.

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظراستان محل خدمتشهر محل خدمت
 1 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها به جز صنايع غذائي و صنايع معدني مهندسي شيمي بوشهر عسلویه
 2 کارشناس، کارشناس ارشد قدرت/الكترونيك/ابزار دقيق/ كنترل/ مخابرات مهندسي برق بوشهر عسلویه
 3 کارشناس كليه گرايش ها مهندسي ايمني/ بهداشت حرفه اي بوشهر عسلویه
 4 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها مهندسي مکانيک بوشهر عسلویه
 5 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها  مهندس صنايع بوشهر عسلویه
 6 کارشناس كليه گرايش ها  مهندس متالوژي بوشهر عسلویه
 7 کارشناس، کارشناس ارشد كليه گرايش ها ليسانس شيمي بوشهر عسلویه
 8 کارشناس كليه گرايش ها مهندسي عمران بوشهر عسلویه
 9 کارشناس كليه گرايش ها محيط زيست بوشهر عسلویه
 10 کاردان كليه گرايش ها کارداني برق بوشهر عسلویه
 11 کاردان كليه گرايش ها کارداني شيمي بوشهر عسلویه
 12 کاردان كليه گرايش ها کارداني مکانيک بوشهر عسلویه
 13 کاردان كليه گرايش ها کارداني متالورژي بوشهر عسلویه
 14 کاردان كليه گرايش ها کارداني ايمني / بهداشت حرفه اي بوشهر عسلویه
 15 کاردان كليه گرايش ها کارداني عمران بوشهر عسلویه
 16 ديپلم كليه رشته ها  دیپلم بوشهر عسلویه
 17 ديپلم كليه گرايش ها ديپلم راننده (داراي گواهينامه پايه 2) بوشهر عسلویه

 

🔲جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت MEKPCO.COM مراجعه نمایید.

 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط