استخدام 38 نفر برقكار آقا جهت شركت گوهر ديلمان-گيلان

تاریخ انقضا :1397/4/22

کد :82552

✳️شركت گوهر ديلمان، از شركت هاي طرف قرارداد نيروي انساني، در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود به تعداد 38 نفر نيروي انساني مرد، از طريق برگزاري آزمون نسبت به شناسايي افراد واجد شرايط جهت انجام كار در شهرستان هاي تابعه استان گيلان براي شغل برقكاري با شرايط ذيل اقدام نمايد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرتخصص و تواناييجنسيتتعداداستان محل خدمت
 1 ديپلم، کاردان ديپلم يا فوق ديپلم برق همه گرايش ها سيميان(برقکار)
 حوزه رشت 15 نفر، شهرهاي لنگرود، رودسر، لاهيجان، آستانه، صومعه سرا، تالش، آستارا و رودبار(هرکدام 2 نفر) شهرهاي املش، سياهکل، انزلي، رضوانشهر، ماسال، شفت و فومن (هرکدام 1 نفر)
 مرد 28 گيلان

 

بخش اول- شرايط عمومي داوطلبان
1- داشتن تابعيت ايران
2- داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم به غير از معافيت پزشکي
3- داشتن حداکثر 23 سال سن
     3-1- مدت انجام خدمت سربازي به مدت 2 سال به سن اضافه مي شود
     3-2- سابقه اشتغال به کار(تجربه مرتبط با پرداخت حق بيمه بر اساس پرينت سابقه بيمه به مدت3سال به حداکثر سن اضافه شود)
4- داشتن مدرک تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم برق با همه گرايش هاي مرتبط
      (مدارک تحصيلي بالاتر واجد شرايط تلقي نمي گردد)
5- برخورداري از سلامت کامل جسماني و رواني و توانايي انجام کار و نداشتن نقص عضو
6- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر 
7- نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر
8- داوطلبان مي بايست بومي استان گيلان باشد (سکونت در محل کار الزامي مي باشد) داوطلب بومي به داوطلبي گفته مي شود که داراي يکي از ويژگي هاي زير باشد:
الف) محل تولدداوطلب يا محل مورد تقاضاي آزمون يکي باشد  ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ) را در محل مورد تقاضاي آزمون طي کرده باشد  ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي که محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي ، راهنمايي و يا دبيرستان) يا محل مورد تقاضاي آزمون يکي باشد نيز بومي آن محل تلقي مي گردد.
9- ملاک عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل ، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان ومحاسبه سن آنها آخرين روز ثبت نام (31/03/1397) مي باشد.

جدول 2: مواد آزمون کتبي و ضرايب آن 
نوع سئوال تعداد سئوال دروس آزمون ضريب
عمومي 15 ادبيات فارسي 1
عمومي 10 رياضي 2
عمومي 10 زبان انگليسي 1
تخصصي و دانش شغلي 4 فني (ايمني برق) 10 سوال - مباني برق 35 سوال (مدار الکتريکي - ماشينهاي الکتريکي، فيزيک الکتريسته) 2
دوم- ايثارگران:
1- سي درصد (30%) از کل نياز آزمون به ايثارگران محترم، شامل موارد زير اختصاص مي يابد:
1-1- بيست و پنج درصد(25%) به جانبازان و آزادگان فاقد شغل ، همسر و فرزندان شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت يک سال و بالاتر
توضيح: در صورت عدم تکميل سهميه بيست و پنج درصد (25%) از موارد فوق ، باقيمانده ، سهميه مذکور به خواهر و برادر شهيد به ترتيب نمره مکتسبه اختصاص مي يابد.
2-1- پنج درصد (5%) به رزمندگان ( با حداقل شش ماه حضورداوطلبانه در جبهه ها) همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از يکسال اسارت 
بخش سوم - مواد آزمون و ضرايب آن :
مواد آزمون بکارگيري نيروي انساني، تعدادسئوالات در هر درس و ضرايب آن مطابق جدول شماره 2 مي باشد.
بخش چهارم - نحوه ثبت نام و مدارک لازم:
ثبت نام در آزمون بکارگيري نيروي انساني از تاريخ 20/03/97 لغايت 31/03/97 در سامانه اينترنتي به نشاني زیر انجام مي گيرد.

http://ieht-gilan.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
آزمون نيز در روز جمعه مورخ 22/04/97 در محلي که از طريق کارت ورود به جلسه اطلاع رساني مي گردد برگزار مي شود. علاقمندان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به آدرس اينترنتي مذکور مراجعه نمايند.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط