اعلام نتايج نهايي آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

تاریخ انقضا :1397/4/24

کد :83146

پيرو اطلاعيه اعلام نتايج اوليه مورخه 26/12/96 بدينوسيله نتايج نهايي آزمون استخدام پيماني مورخه 1/10/96 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد. لذا افراد ذيل از تاريخ 23/4/97 لغايت 24/4/97 جهت تكميل پرونده طبق برنامه زمانبندي به هسته گزينش دانشگاه (به انضمام مدارك ذيل) به آدرس: سبزوار، خيابان اسدآبادي، جنب بيمارستان حشمتيه مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه استخدام بوده و حق اعتراض وجود نخواهد داشت.

http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=7258&newsview=8591 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط