استخدام در شركت پتروشيمي بوعلي سينا – خوزستان

تاریخ انقضا :1397/5/26

کد :83698

 

 

 

 

 

 

 

 

✳️️با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليدات پتروشيمي و كمك به خودكفايي ايران اسلامي شركت پتروشيمي بوعلي سينا واقع در استان خوزستان، شهرستان بندرماهشهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شركت، از بين متقاضيان واجد شرايط بر اساس جدول ذيل، نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي مطابق قوانين كار و تامين اجتماعي دعوت به همكاري ­مي نمايد. 

تاريخ هاي مهم
ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگيري روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ لغايت ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۶ مرداد۹۷
ويرايش اطلاعات روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ لغايت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷
مراجعه به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه روز شنبه ۱۰ شهريور ۹۷ لغايت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ شهريور ۹۷
برگزاري آزمون كتبي روز جمعه ۱۶ شهريور ۹۷
*ساعت و مكان برگزاري آزمون در زمان توزيع كارت اعلام ميگردد.
الف – جدول نيروي انساني مورد نياز
رديف رشته تحصيلي مورد پذيرش گرايش مقطع تحصيلي حداقل معدل جنسيت تعداد
۱ مهندسي شيمي كليه گرايشها به استثناء صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، زيست پزشكي، داروسازي، صنايع شيمي معدني، محيط زيست كارشناسي ۱۴ مرد ۲۰
۲ گروه شيمي و صنايع شيميايي كليه گرايش ها به استثناءگياهان دارويي كارداني ۱۴ مرد ۵
تبصره ۱: براي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه صنعتي شريف/ صنعتي اميركبير/علم و صنعت/ تهران/صنعتي اصفهان/ صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي/ علامه طباطبايي / تربيت مدرس/ شهيد بهشتي/ فردوسي مشهد/ شيراز/ تبريز و نفت يك نمره تقليل در حداقل معدل كل مورد قبول منظور مي­گردد.
تبصره ۲: آزمون منحصرا از بين داوطلبان استان خوزستان برگزار مي شود.
ب- شرايط عمومي و اختصاصي: 
۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
۲-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳- اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم غير پزشكي
تبصره ۱: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم غير پزشكي بايد قبل از تاريخ ۲۰ مرداد ۹۷ (اولين روز ثبت نام) باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامي كليه پذيرفته شدگاني كه داراي كارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم غير پژشكي مي باشند، در صورت موفقيت در كليه مراحل استخدامي و پس از معاينات پزشكي طبق استانداردهاي بهداشت و درمان مورد تاييد شركت بلامانع خواهد بود.
۵- دارا بودن حداكثر ۳۰ سال سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، حداكثر ۳۳ سال سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي تا قبل از تاريخ ۲۰ مرداد ۹۷(اولين روز ثبت نام).
تبصره ۱: سنوات خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود .
۶- دارا بودن دانشنامه يا گواهينامه موقت فراغت از تحصيل از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات فناوري و يا دانشنامه تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور كه به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.
تبصره ۱: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان مي بايست قبل از تاريخ ۲۰ مرداد ۹۷ (اولين روز ثبت نام)باشد.
تبصره ۲: مدرك تحصيلي زمان ثبت نام ملاك استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله، پذيرش داوطلب كان لم يكن تلقي و حق هيچگونه اعتراضي وجود نخواهد داشت. ضمناً شركت هيچ گونه تعهدي نسبت به تعديل مدرك تحصيلي كاركنان در طول دوران خدمت ندارد.
۷- بررسي تندرستي و توانائي كامل جسمي و رواني براي انجام شغل محوله، مطابق استانداردهاي بهداشت و درمان مورد تاييد شركت انجام خواهد شد.
۸- عدم محكوميت به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري.
۹- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (موكداً اعلام مي گردد چنانچه در مراحل استخدامي مشخص شود داوطلبي اشتغال به تحصيل دارد ادامه مراحل استخدامي وي منتفي خواهد شد.)
۱۰- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ج- امتيازات ويژه:
۱- جهت متقاضيان بومي و خانواده شهدا و ايثارگران در كليه مقاطع تحصيلي بر اساس جدول ذيل امتياز ويژه در نظر گرفته خواهد شد.
امتياز ضريب امتياز
خانواده شهدا و ايثارگران ۱/۱ درصد در نمره كسب شده
بومي شهرستان بندر ماهشهر ۱/۲ درصد در نمره كسب شده
۲- افراد بومي شهرهاي استان خوزستان و شهرستان بندر ماهشهر و روستاهاي تابعه بر اساس احراز حداقل يكي از شرايط ذيل شناخته مي­شود:
* محل تولد
* محل صدور شناسنامه
* محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم
تبصره ۱: ملاك شناسايي شهرهاي استان خوزستان و شهرستان بندرماهشهرآخرين تقسيمات جغرافيايي كشور مي­باشد.
تبصره ۲: اولويت امتياز تخصيص داده شده براي افراد بومي و ايثارگر صرفاً در مرحله اعلام نتايج نهايي در نمره كتبي  لحاظ خواهد شد.
تبصره ۳: امتياز تخصيص ­داده­ شده براي خانواده­هاي شهدا و ايثارگران بومي به صورت تجميعي محاسبه مي­گردد.
تبصره ۴: جهت استفاده از امتياز تخصيص داده­ شده براي خانواده­هاي شهدا و ايثارگران اسكن كارت مربوطه الزامي است.
د- مراحل و مواد آزمون:
۱- اين آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول شركت كنندگان توسط آزمون كتبي و روانشناختي مورد سنجش قرار مي گيرند و براساس نتايج مرحله اول آزمون، ۳  برابر ظرفيت استخدامي به مرحله دوم جهت مصاحبه عمومي و تخصصي دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب ظرفيت استخدامي، حائزين بالاترين نمرات جهت انجام طب صنعتي دعوت خواهند شد.
۲- در آزمون كتبي و روانشناختي به هر يك از داوطلبان، دو دفترچه شامل يك دفترچه حاوي سوالات روانشناختي، يك دفترچه حاوي سوالهاي عمومي و اختصاصي داده خواهد شد.
۳-كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينه‌اي لحاظ مي گردد. ضمناً به ازاي هر سوال غلط، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
۴-نمره كل آزمون بر اساس ۵۰٪ نمره آزمون عمومي و ۵۰٪ نمره آزمون اختصاصي محاسبه مي گردد.
۵- مواد آزمون كتبي عمومي و تخصصي به شرح زير مي باشد:
* مواد آزمون كتبي عمومي
۱- مهارت هاي هفتگانه فنّاوري اطلاعات (ICDL) ………………….ضريب يك
۲- زبان و ادبيات فارسي…………………………………………………. ضريب يك
۳- زبان انگليسي عمومي……………………………………………….. ضريب دو
۴- هوش و توانمنديهاي ذهني……………………………………….. ضريب دو
* مواد آزمون كتبي تخصصي
مواد آزمون كتبي تخصصي براساس رشته‌هاي تحصيلي مورد پذيرش به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
رشته تحصيلي مواد آزمون
مهندسي شيمي انتقال حرارت۱و۲ ، انتقال جرم و عمليات واحد ۱و۲، ترموديناميك، مكانيك سيالات، كنترل فرايندها- سنتيك و طراحي راكتور
كارداني شيمي و صنايع شيميايي موازنه مواد و انرژي، شيمي عمومي ، شيمي تجزيه ، شيمي آلي، ترموديناميك، انتقال حرارت و مكانيك سيالات
*تمامي دروس تخصصي داراي ضريب يك مي باشند.
هـ- مراحل ثبت نام:
– مراجعه به وب سايت آزمون
– تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور
– ارسال عكس ۴×۳ پرسنلي با زمينه سفيد يا روشن
تذكر۱: عكس پرسنلي به صورت تمام رخ، بدون عينك ، كراوات يا كلاه گيس و … باشد
تذكر ۲: عكس پرسنلي مي بايست جديد بوده و در صورت هرگونه تغيير ظاهري و يا عمل جراحي منجر به تغيير در چهره به هر شكل ممكن، داوطلب مي بايست نسبت به تهيه عكس جديد اقدام نمايد.
– ارسال تصوير صفحات اول ،دوم و صفحه توضيحات شناسنامه
– ارسال تصوير پشت و رو كارت ملي
– ارسال تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت
– ارسال تصوير مدرك تحصيلي
و –  نحوه پرداخت وجه ثبت نام:
داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ لغايت ساعت ۲۴روز جمعه ۲۶ مرداد ۹۷ جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي  شركت مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي و واريز آنلاين مبلغ سيصد هزار ريال (۳۰۰،۰۰۰ ريال) معادل سي هزار تومان به عنوان هزينه ثبت نام نسبت به اخذ شماره رهگيري خود اقدام نمايند.
نكات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاري آزمون:
۱. زمان دريافت اينترنتي كارت ورود به جلسه  از وب سايت مذكور روز شنبه ۱۰ شهريور ۹۷ لغايت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ شهريور ۹۷ مي­باشد.
۲. ساعت و محل برگزاري آزمون در زمان دريافت كارت و از طريق سامانه فوق الذكر اعلام مي گردد.
۳. جهت جلوگيري از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، اسكن مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را تهيه نموده و همچنين جهت واريز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اينترنتي) و CVV2 كارت بانكي خود و همچنين فعال بودن امكان خريد اينترنتي كارت بانكي خود اطمينان حاصل فرماييد.
۴. ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
۵. مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي شركت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيري به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.
تذكر‌: به طور مكرر مشاهده گرديده افرادي كه ثبت نام خود را از طريق كافي نت و يا از طريق شخص ثالث انجام مي دهند و در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشكل شده و در فرآيند شركت در آزمون اختلال جدي به وجود مي آيد، لذا خواهشمند است در هنگام ثبت نام از ورود صحيح و كامل كليه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمينان حاصل نماييد.
۶. همراه داشتن كارت ورود به جلسه و شناسنامه يا كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
۷. داوطلبان مي بايست پس از اخذ كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به كنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصيلي، معدل، شماره داوطلبي، شماره صندلي و ساعت و  محل برگزاري آزمون اقدام نمايند.
۸- به مدارك ناقص، مبهم، مخدوش يا ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹- اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از انجام آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمي) اعلام خواهد شد.
تذكرات مهم:
۱-ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مذكور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي­باشد.
۲-به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني كه پس از مهلت مقرر اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۳- ثبت نام در آزمون صرفاً اينترنتي و براساس آگهي مندرج در سايت شركت انجام خواهد شد.
۴-  جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون كتبي، آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي طب صنعتي تعيين گرديده و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
۵-در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ۸ صبح الي ۱۲ در روزهاي شنبه الي چهارشنبه با شماره تلفن‌هاي  ۲۳۴۱۵۴۱- ۰۶۱۵ و ۲۳۴۱۵۴۲- ۰۶۱۵ تماس حاصل فرماييد و يا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس پست الكترونيكيmahshahr@aut.ac.ir ارسال نمايند.
۶- پذيرفته­ شدگان نهايي مكلف هستند، از تاريخي كه شركت اعلام خواهد نمود، در مراكز آموزشي و صنعتي به عنوان كارورز در منطقه بندرماهشهر حضور داشته ­باشند.
۷- مدت زمان كارورزي حداقل ۶ ماه خواهد بود، كارآموزان از امكانات خوابگاهي به صورت مجردي بهره­مند خواهند شد.
۸- كارآموزان در مدت زمان آموزش و كارورزي از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار بهره­مند خواهند شد و از مزاياي بيمه تامين اجتماعي برخوردار هستند.
تبصره ۱: در مدت كارآموزي و كارورزي هيچ گونه مزايايي اعم از حق ماموريت، حق جذب و مزاياي جغرافيايي محل كارآموزي و كارورزي پرداخت نمي گردد.
۹- محل كار كليه پذيرفته شدگان بعد از پايان كارآموزي در محل شركت پتروشيمي بوعلي سينا واقع در استان خوزستان، شهرستان بندرماهشهر- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي-سايت ۴خواهد بود.
۱۰- قرارداد كار پس از جذب صرفاً در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي خواهد بود.
۱۱- برنامه كاري تمامي نيروها بصورت ساكن – شاغل مي­باشد و شركت هيچ گونه تعهدي در قبال تهيه مسكن و وديعه مسكن نخواهد داشت.
۱۲-پذيرفته شدگان نهايي بر اساس مراحل جذب نيرو مكلف هستند، تعهد كتبي مبني بر پنج سال خدمت در شركت (به شرط تمديد قرارداد سالانه) بسپارند. لازم به ذكر است اشتغال به كار پذيرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود.
۱۳- با توجه به اينكه اصالت مدارك ارائه شده توسط شركت استعلام خواهد شد، چنانچه شركت در هر مرحله از رسيدگي متوجه عدم صحت و اعتبار مدارك ارائه شده گردد، در همان مقطع از ادامه همكاري ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت اين مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضي بوده و شركت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.
۱۴- دريافت مدارك مورد درخواست، شركت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي به منزله پذيرفته شدن فرد تلقي نخواهد شد و شركت نسبت به انتخاب نيروهاي مورد نياز خود با توجه به شرايط اعلام شده مختار خواهد بود.
۱۵- حضور در آزمون به منزله پذيرش كليه موارد و شروط مطرح شده در اين آگهي آزمون مي باشد. 

 http://autazmoon.ir/agreement/5


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط