استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1397/8/17

کد :85658

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل كادر افسر پيماني و كارمندي خود به صورت پيماني 5 ساله و 6 ساله از بين جوانان مؤمن و متعهد با شرايط و امتيازات زير استخدام مي نمايد


الف) شرايط استخدام :
1) شرايط عمومي :
1-1 ) متدين به دين مبين اسلام .
1-2 ) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
1-3 ) ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.
1-4) عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران .
1-5 ) عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
1-6) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي .
1-7) عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروهاي سياسي.
1-8) عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوء پيشينه كيفري برابر اعلام مراجع ذيصلاح.
1-9) حداقل قد 165 سانيمتر و داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران.
1-10)كساني كه به عنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي انجام ماموريت در هرجايي را داشته باشند.
1-11)شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و درهمه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد.
1-12)استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان باشد.
1-13)در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري توجه شود.

2) شرايط اختصاصي براي داوطلبان كارمند علمي (پيماني و رسمي):
2-1) دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.
2-2) داشتن حداقل معدل 13 براي رشته هاي مهندسي و حداقل معدل 14 براي رشته هاي غير مهندسي.
2-3) حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارداني 26 سال، كارشناسي 28 سال، كارشناسي ارشد 29 سال ميباشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
2-4) موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و تست آمادگي جسماني.
2-5) سپردن تعهد خدمتي به مدت 6 سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
2-6) مدت قرارداد كارمندان پيماني 6 سال مي باشد.
2-7)يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي ارفاق مي شود.

3)شرايط اختصاصي براي داوطلبان استخدام كارمند تجربي (پيماني و رسمي):
3-1) داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه ( دارندگان مدرك بالاتر مجاز به ثبت نام نمي باشند)
3-2) سپردن تعهد خدمت به مدت 6 سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
3-3) مدت قرارداد كارمندان پيماني 6 سال مي باشد.
3-4) موفقيت در معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني ، صلاحيت هاي گزينشي و ارزيابي مهارت فني.
3-5) حداكثر سن براي داوطلبان استخدام راننده پايه يكم 30 سال و براي ساير كارمندان تجربي 26 سال تمام مي باشد. ( مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي گردد.)
3-6) فرزندان شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از شرط معدل و سن معاف مي باشند.
3-7) دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشد حق ثبت نام ندارند.

4)  شرايط اختصاصي براي داوطلبان استخدام افسر پيماني:
4-1) دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.
4-2) داشتن حداقل معدل 13 براي رشته هاي مهندسي و حداقل معدل 14 براي رشته هاي غير مهندسي.
4-3) حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارداني 26 سال، كارشناسي 28 سال، كارشناسي ارشد 29 سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
4-4) موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و تست آمادگي جسماني.
4-5) سپردن تعهد خدمتي به مدت 5 سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
4-6) مدت قرارداد افسران پيماني 5 سال مي باشد.

ب) امتيازات:
1) همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تكفل محسوب گرديده و كاركنان استخدامي و عائله تحت تكفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزاياي حكمت كارت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و حوادث و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهد گرديد.
2) فرزندان خانوادههاي معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و نظاميان در صورت ارائه مدرك معتبر از مراجع ذيصلاح از امتيازات  قانوني مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد . 
3) حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي در اولويت مي باشند.
4)فرزندان شهدا، جانبازان از كارافتاده كلي (نامه از بنياد جانبازان)و آزادگان از كارافتاده كلي از شرايط سن و معدل معاف مي باشند.

ج) نحوه اجرا:
تهيه و تنظيم شرايط و ضوابط استخدام و درج آن از تاريخ 7/7/97 درسايت آجا و شروع ثبت نام داوطلبان از آن تاريخ در دفاتر 31 گانه جذب و عضويابي يگان هاي تابعه نزاجا برابر دستورالعمل موصوف و اعزام آنان برابر جدول زمانبندي به منظور اجراي فرآيند گزينش به مديريت گزينش و استخدام نزاجا واقع در تهران.

د ) مدارك لازم جهت ثبت نام:  ((توجه: اصل كليه مدارك ثبت نامي رويت گردد.))
1) سه قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده.
2) اصل و يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي.
3) اصل و يك برگ روگرفت پايان طرح عمومي براي رشته هايي كه ملزم به ارائه پايان طرح مي باشند.
4) اصل و يك برگ روگرفت كارت پايان خدمت (براي داوطلباني كه خدمت سربازي را انجام داده اند.)
5) اصل و يك برگ روگرفت كارت معافيت غير پزشكي دائم.
6) اصل و يك برگ روگرفت گواهي اشتغال به خدمت سربازي در صورت نداشتن غيبت سنواتي (جهت كاركنان وظيفه).
7) اصل و يك برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت سنواتي هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
8) ارائه اصل و يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
9) ارائه اصل و يك برگ روگرفت كارت ملي.
10) اصل و يك برگ روگرفت گواهينامه رانندگي پايه يكم (مختص داوطلبان استخدام رانندگي).
11)ارائه سابقه معتبر جهت داوطلبان استخدام رانندگي.
12)ارائه نامه سازمان فني حرفه اي براي ساير مشاغل كارمند تجربي
13)ارائه نامه معتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، بسيجيان فعال، نظاميان شاغل و بازنشسته در صورت دارا بودن از مبادي ذيربط.
ه) تاريخ ثبت نام و فرآيند گزينش براي داوطلبان كارمند و افسرپيماني:
1) داوطلبان عضويابي و ثبت نامي به همراه مدارك مندرج در بند(ج) به نزديكترين دفترجذب و عضويابي استان محل سكونت از تاريخ 7/7/97 تا 17/8/97مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
2) داوطلبان از تاريخ 1/10/97 در سير مراحل گزينش قرار گرفته و تاريخ خاتمه فرآيند گزينش 11/10/97 ميباشد.
3) اعلام نتيجه نهايي در تاريخ 26/10/97 به دفاتر استخدام مربوطه اعلام مي گردد.
سهميه كارمندان علمي-پيماني

رديف مقطع و رشته تحصيلي تعداد جنسيت شهر محل خدمت
1 كارشناسي رايانه-نرم افزار 2 مرد اهواز(1)،تهران(1)
2 كارشناسي برق- مخابرات 8 مرد ثبت نام به صورت غيربومي و از سراسركشور انجام پذيرد اهواز(2)،
زابل(1)،پيرانشهر(2)،
بيرجند(1)،تهران(2)
3 كارشناسي -برق-الكترونيك 1 مرد (ثبت نام به صورت غيربومي و از سراسركشور انجام پذيرد) تهران
4 كارداني-الكتروتكنيك-تاسيسات الكتريكي 1 مرد تهران
5 كارشناسي ارشد-زبان روسي 1 مرد تهران

كارمند علمي-رسمي
رديف مقطع و رشته تحصيلي تعداد جنسيت شهر محل خدمت
1 دكترا- متخصص عفوني 1 زن زاهدان
2 دكترا- دندانپزشك 1 زن تهران
3 دكترا – عمومي 2 زن كرمان،اهواز
4 كارشناسي - برق -مخابرات 7 مرد (ثبت نام به صورت غيربومي و از سراسركشور انجام پذيرد) ،سنندج،اسلام آباد، زاهدان،زابل،اروميه(خوي)
كارمند تجربي-پيماني
رديف مقطع و رشته تحصيلي تعداد جنسيت شهر محل خدمت
1 ديپلم (راننده پايه يكم) 50 مرد پش م 1(10)، پش م 2(10)، پش م3(8)، پش م4(5)، پش م 5(5)، پش م 6 (12)
2 ديپلم 4 مرد بنّا-تي71 (1)، بنّا-تي 292 (1)، لوله كش-تي364(1)، جوشكار-پش ق نزاجا(1)
كارمند تجربي-رسمي
رديف مقطع و رشته تحصيلي تعداد جنسيت شهر محل خدمت
1 ديپلم 10 مرد تهران(6)، لوله كش-تي 392(1)، جوشكار-تي 288(1)، آشپز-تي 45(1)، آشپز-مرآ 08(1)
كارمند تجربي پيماني-كمك پرستار-بومي استان هاي تهران و البرز
رديف مقطع تحصيلي تعداد جنسيت نيروي خدمتي
1 ديپلم 2 زن ستاد آجا
2 ديپلم 2 زن نهاجا
3 ديپلم 2 زن نداجا
4 ديپلم 2 زن ساحفاجا
افسران پيماني و كارمندان گروه بهداشتي
رديف مقطع تحصيلي رشته گرايش تعداد شهر محل خدمت
كارشناسي عمران - عمران 3 قوشچي(1)،كرمان(1)،تهران (1)
كارشناسي معماري 2 قوشچي (1)، كرمان(1)
كارشناسي نقشه برداري 4 قوشچي(1) ،كرمان(1)، اهواز و كرمان(2)
كارشناسي نقشه كشي 2 قوشچي(1)، مشهد(1)
كارشناسي رايانه – سخت افزار 3 همدان(1)،اصفهان(1)،مراغه(1)
كارشناسي فناوري اطلاعات 1 قوچان(1)
كارشناسي رايانه – نرم افزار 7 كرمان(2)، ايرانشهر(1)، اسلام آباد(1)، تهران(1)، اروميه(1)، خرم آباد(1)
كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر 1 اصفهان(1)
كارشناسي برق - مخابرات 3 مراغه(1)، سرپل ذهاب(1)،تهران(1)
كارشناسي برق - الكترونيك 3 اسلام آباد(1)، شيراز(1)، تهران(1)
كارشناسي تربيت بدني 1 تهران(1)
كارشناسي بهداشت محيط 5مرد+1زن تهران(1)، قزوين(1)، زاهدان(1)،ايرانشهر(1)، خرم آباد(1)، قوشچي(1)،مهاباد(1)،كرمان(1)
كارشناسي بهداشت عمومي 10 اصفهان(1)،خاش(1)،مريوان(1)،مراغه(2)،سراب(1)، تهران(1)، ايرانشهر(1)،دزفول(1)،مرند(1)
كارشناسي سلامت دهان و دندان 6 كرمان(1)، اهواز(1)،خرم آباد(1)،مراغه(1)، تهران(1)،شهررضا(1)، سرپل ذهاب(1)،كرمانشاه(1)
كارداني فوريت هاي پزشكي 6 تهران(1)،كرمان(1)، خرم آباد(1)، اصفهان(1)،مهاباد(1)،همدان(1)
كارشناسي بهداشت حرفه اي 3 سنندج(1)،اروميه(1)،بيرجند(1)
.
سنندج(1)،اروميه(1)،بيرجند(1)
كارشناسي شنوايي سنجي 3 (مرد/ زن) تهران(1)،زاهدان(1)،سنندج(1)
كارشناسي مامايي 2 (زن) اروميه(1)،تهران(1)
كارشناسي اتاق عمل 1 (زن) زاهدان(1)
كارشناسي فيزيوتراپي 1 (مرد/زن) زاهدان(1)
كارشناسي پرستاري 3 (زن) اروميه(1)،زاهدان(2)
كارشناسي تغذيه 7 (مرد) تهران(1)،سنندج(1)،بيرجند(1)،مشهد(1)،زنجان(1)، مراغه(1)، زاهدان(1)


آدرس حوزه هاي ثبت نامي:
1-  اروميه -  اول خيابان كاشاني - كوي سازماني- دفتر جذب و عضويابي قرارگاه عملياتي شمال غرب  .
تلفن: 32259811- 044
2- اصفهان - سه راه حكيم نظامي جنب كلينيك فجر جذب و عضويابي مركزآموزش توپخانه  -
تلفن: 36202019 - 031
3- اهواز – امانيه - خيابان فلسطين - جنب بيمارستان رازي - دفتر جذب و عضويابي تيپ 192 زرهي -
تلفن : 33330574- 061
4- ايلام- ميدان معلم – خيابان پيام – كوچه پيام 6– ساختمان شماره 210– روبروي اداره كل كتابخانه هاي استان ابلام
تلفن:  32224244- 084
5-اردبيل- بزرگراه شهدا-جنب پادگان شهيد چمران-دفتر جذب و عضويابي تيپ 40 
تلفن : 33710122 – 045
6- بروجرد - خيابان شهيد قندي روبروي شهرداري–دفتر جذب و عضويابي مرامهن
تلفن: 42620089 - 066
7-  بيرجند– ميدان آزادي–ابتداي خيابان جمهوري اسلامي جنب پل روبروي پارك آزادي
تلفن : 32222009 – 056
8-  بجنورد – خيابان فردوسي جنوبي – دفتر جذب و عضويابي تيپ 130  شهيد دلجويان
تلفن: 32318281 - 058
9- تبريز- انتهاي خيابان ارتش - دفتر جذب و عضويابي تيپ 121. 
تلفن: 35420630 - 041
10- تهران- ميدان حر- خيابان امام خميني غربي– به طرف چهارراه كمالي-دفتر جذب و عضويابي ف.آمادوپش نزاجا
تلفن : 66467609- 021
11- تهران – اتوبان فتح – كيلومتر 12 جاده قديم – سه راهي شهريار – جنب پادگان پشتيباني منطقه 3 ذوالفقار- دفتر جذب و عضويابي پشتيباني منطقه 3
تلفن : 66284786 – 021
12-تهران-لويزان-اتوبان شهيد بابايي-جنب ستاد هوانيروز-دفتر استخدام هواپيمايي نزاجا-
تلفن:22977673-021
13- خرم آباد - خيابان انقلاب – گردان آموزشي تيپ 184- دفتر جذب و عضويابي تيپ 184 .
تلفن: 33309003- 066
14-خوي – شهرستان خوي-چهارراه مركزي-خيابان شريعتي-جنب تالار ارتش-
تلفن: 35252026-044
15- سنندج – م ارتش درب رژباني تي 128 پادگان شهيد سرلشگر ايرج نصرت زاده 
تلفن:   33111606-087
16- شاهرود - ميدان آزادي - جنب خدمات درماني - دفتر جذب و عضويابي تيپ 158 -
تلفن: 32229094- 023
17- شيراز- ميدان امام حسين(ع)(ستاد) جذب و عضويابي فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس
 تلفن: 32350023 - 071
18- زنجان –ميدان ارتش جنب تالار 22 بهمن                                                                    تلفن:  33538060-024
19- زاهدان - خيابان آزادي- روبروي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - جذب و عضويابي تيپ 188 -
تلفن : 33239082- 054
20- قزوين- بلوار شهيد بهشتي جنب درب تيپ 116 دفتر جذب و عضويابي تيپ 116 .
تلفن :  33322469- 028
21-قوچان-ميدان امام خميني (ره) –جنب كيوسك راهور نزاجا-                                   تلفن: 47217495-051 
22-كاشان – نبش م وليعصر (مدخل) ساختمان اداري بخش داري دفتر استخدام نزاجا –
تلفن:55580304-031
23- كرمان– خيابان عدالت- روبروي فروشگاه اتكا-دفتر جذب و عضويابي مرآ 05
تلفن : 32267750- 034
24- كرمانشاه- بلوارشهيدبهشتي- سه راه حافظيه -  دفتر جذب و عضويابي پشتيباني منطقه 1  -
تلفن: 38359410 -083
25- گرگان - فلكه فخرالدين اسعدگرگاني- دفتر جذب و عضويابي تيپ 230 - 
تلفن : 32229499- 017
26- مشهد- فلكه عدل امام خميني(ره)- خ شهيد فياض بخش بعد از دادسراي نظامي دفتر جذب و عضويابي ق م شمال ش                                                                                                                                   تلفن:38525559-051
27-مراغه-ميدان شهرداري-نرسيده به خيابان خرمشهر–ساختمان دژبان شهر-دفتر استخدام-پادگان امام رضا(ع)
تلفن: 37254919-041
28-مرند-كمربندي شهرك بعثت -  تيپ 321 پياده مرند-جنب درب دژباني تيپ- تلفن:42227666-041
29- همدان – ميدان امام زاده عبداله – بلوار زينبيه – روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند – دفتر جذب و عضويابي تيپ 316
تلفن : 08134222525


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط