جذب نيرو در شركت پالايش نفت بندرعباس (سهامي عام)

تاریخ انقضا :1397/7/30

کد :85659

شركت پالايش نفت بندرعباس با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه كيفيت و كميت توليد فرآورده هاي نفتي و كمك به خودكفايي ايران اسلامي، در نظر دارد بمنظور تامين نيروي انساني خود در واحدهاي ستادي/عملياتي/ مهندسي تعداد 310 نفر از داوطلبان مرد واجد شرايط (با توجه به شرايط كاري در پالايشگاه نظير نوبتكاري، انجام مستمر تعميرات اساسي و...)را در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي در رشته هاي مندرج در جدول ذيل از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني/تخصصي، انجام معاينات طب صنعتي و گزينش در چهارچوب قانون كار و تامين اجتماعي به صورت قراردادي دعوت به همكاري نمايد.
توجه: ثبت نام فقط در رشته ها و گرايشهاي تحصيلي اعلام شده در جدول ذيل مورد تاييد خواهد بود.

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

كارشناسي مديريت بازرگاني

تعداد كل:  10

مهندسي ايمني

تعداد كل:  3

مهندسي برق:

تعداد كل:  5

مهندسي شيمي و نفت:

تعداد كل:  30

مهندسي صنايع:

تعداد كل:  3

شيمي:

تعداد كل:  30

مهندسي مواد:

تعداد كل:  4

حسابداري:

تعداد كل:  8

مهندسي مكانيك:

تعداد كل:  10

مهندسي عمران:

تعداد كل:  2

مهندسي كامپيوتر: 2
جمع 107

مقطع تحصيلي: كارداني

 
كارداني ايمني و آتش نشاني:

تعداد كل:  16

برق:

تعداد كل:  37

شيمي:

تعداد كل:  98

مكانيك 52
جمع 203

جمع كل 310
1- شرايط عمومي داوطلبان 
1-1-تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
1-2-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1-3-عدم سوء پيشينه كيفري
1-4-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم در زمان ثبت نام
1-5-داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني، نداشتن كور رنگي و عدم اعتياد به مواد مخدر به تائيد طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان و يا مركز بهداشت مورد تائيد شركت پالايش نفت بندرعباس
1-6-عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و مراكز وابسته، مؤسسات، شركتها و نهادهاي انقلابي در زمان دعوت بكار
1-7-حداكثر سن داوطلبان ثبت نام32 سال(متولدين 01/07/65 به بعد)
تبصره 1: براي دارندگان كارت پايان خدمت، مدت زمان خدمت نظام وظيفه (تا حداكثر 2سال) به حداكثر سقف سني افزوده مي شود.
تبصره2: داوطلبي كه داراي سابقه كار در قراردادهاي پيمانكاري مستمر شركت پالايش نفت بندرعباس با پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي باشد و در زمان ثبت نام در آزمون استخدامي، شاغل بكار در اين شركت بوده و عملكرد وي مورد رضايت مسئولين مربوطه در پالايشگاه قرارگرفته باشد، متناسب با مدت سابقه كار وي، تا سقف 5 سال به حداكثر سن مجاز ايشان اضافه خواهد شد.
با در نظر گرفتن تبصره هاي فوق، تحت هيچ شرايطي سن داوطلب نبايد از39(سي ونه)سال تمام بيشتر باشد.
1-8-سپردن تعهد نامه محضري مبني بر خدمت در شركت پالايش نفت بندرعباس بمدت 10 سال تمام
2- ساير شرايط و تذكرات لازم 
2-1-شركت هيچگونه تعهدي در قبال تأمين اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.
2-2-برقراري سرويس اياب و ذهاب از مناطق مركزي بندرعباس به پالايشگاه و بالعكس خواهد بود.
2-3-ارزش تحصيلي پذيرفته شدگان مطابق مدارك تحصيلي خواهد بود كه در زمان ثبت نام و شركت در آزمون ارائه نموده اند. بنابراين به مدارك تحصيلي بالاتر كه در بدو اشتغال بكار يا حين خدمت ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمناً به مدارك ارسالي توسط دارندگان مدارك تحصيلي كمتر يا بالاتر از مقاطع تحصيلي ليسانس و كارداني در رشته هاي تحصيلي اعلام شده و همچنين به مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2-4-خانواده هاي معزز شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان و رزمندگان طبق ضوابط و مقررات موضوعه از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند شد. 
2-5-در شرايط يكسان، اولويت جذب با داوطلبان بومي استان هرمزگان، خانواده معظم شهدا (فرزندان)، فرزندان جانبازان بالاتر از 25درصد(حالت اشتغال) و آزادگان با بيش از يكسال اسارت مي باشد. 
تبصره:داوطلب بومي به فردي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشد:
الف – محل تولد و صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد.
ب – حداقل دومقطع تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را در استان هرمزگان طي كرده باشند و يا همسر وي متولد استان هرمزگان باشد.
2-6-افرادي كه در آزمون كتبي/ مصاحبه فني/ تخصصي/ گزينش و معاينات طب صنعتي موفق به كسب نمره قبولي شده اند بايستي قبل از آغاز دوره آموزشي و شروع بكار تعهدات محضري و تضامين لازمي كه از سوي شركت تعيين مي گردد ارائه نمايند.
2-7-در صورت انصراف پذيرفته شده از ادامه خدمت در شركت پس از طي كردن دوره هاي آموزشي، كليه هزينه هاي آموزشي، خدماتي و ساير هزينه هاي مرتبط به تشخيص شركت از انصراف دهنده و يا ضامن وي وصول خواهد شد.
2-8-نتايج آزمون كتبي بصورت 5/2 برابر ظرفيت اعلام خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون كتبي هيچگونه حق جذب ايجاد نمي كند و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه فني/ تخصصي، معاينات طب صنعتي و گزينش و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد. بنابراين شركت پالايش نفت بندرعباس هيچگونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد داشت و فقط در صورت ريزش يا انصراف نفرات اصلي و نياز شركت، افراد ذخيره براساس اولويت امتيازات مكتسبه جايگزين خواهند شد.
2-9-مدرك تحصيلي داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ 14/07/97 باشد، به هيچ وجه مورد تائيد و پذيرش قرار نخواهد گرفت.
2-10-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از فرآيند جذب محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم جذب (قرارداد)، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.
2-11-مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبي بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
2-12-مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور بايد به تائيد اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
2-13-مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه جامع علمي كاربردي صرفاً پس از گذراندن آزمون جامع آن دانشگاه قابل قبول خواهد بود.
2-14-مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي پيام نور صادر گرديده باشد.
2-15-دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع، رشته و گرايش تحصيلي و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد الزامي است.
2-16-فارغ التحصيلان در مقاطع تحصيلي بالاتر حق شركت در آزمون استخدامي مقاطع پائين تر را نخواهند داشت و در صورت عدم رعايت، از انجام مراحل استخدامي محروم شده ودر صورت استخدام، قرارداد استخدامي ايشان فسخ خواهد شد.
2-17-چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غيرواقعي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي(حتي در صورت پذيرش در آزمون واشتغال به كار) موضوع بكارگيري وي منتفي و در صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت  
2-18-قبل از واريز وجه ثبت نام لازم است متقاضيان از احراز شرايط خود با مفاد آگهي استخدام اطمينان حاصل نمايند بديهي است هزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
3- مراحل و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام 
ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از روز شنبه مورخ 14/07/97 لغايت دوشنبه 30/07/97 با مراجعه به سايت www.hormozgan.ac.ir انجام مي پذيرد. ضمناً كليه اطلاع رساني هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت. مراحل ثبت نام به صورت ذيل است: 
1-مراجعه به سايت ثبت نام به نشاني www.hormozgan.ac.ir
2-تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور
3-ارسال عكس: داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي 4 *3 با حجم كمتر از 40 كيلوبايت را اسكن نموده و فايل آن را از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد.
4-ارسال اسكن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم با حجم كمتر از 40 كيلو بايت باشد.
5-ارسال اسكن كارت ملي با حجم كمتر از 40 كيلوبايت
6-پرداخت وجه ثبت نام: واريز مبلغ 000/500 ريال (پانصد هزار ريال) بعنوان حق ثبت نام بحساب شماره 4001094903025322 بانك مركزي با كد شناسه ۳۵۵۰۹۴۹۶۲۱۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۲۴۰ بنام دانشگاه هرمزگان (قابل واريز از تمامي شعب كليه بانكها).
شماره شبا: IR۶۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۴۹۰۳۰۲۵۳۲۲
ضمنا در زمان ثبت نام بايد اسكن فيش واريزي پيوست گردد كه حجم فايل آن نبايد بيشتر از 80 كيلو بايت باشد.
تذكر 1: نام پرداخت كننده فيش واريزي بايد با نام متقاضي شركت در آزمون يكسان باشد.ضمنا در هنگام واريز هزينه ثبت نام، درج كد شناسه در فيش واريزي الزامي بوده و بدون ثبت كد شناسه، امكان واريز هزينه وجود ندارد.
تذكر 2: ثبت نام نهايي منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد.
تذكر 3: لازم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يك بار ثبت نام و انتخاب فقط يك رشته شغلي را دارد. ضمنا ثبت نام بصورت ناقص يا به نحو غير از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتي مذكور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
تذكر 4: داوطلبان بايد پس از ثبت نام، بطور مستمر به سايت مذكور مراجعه كرده و با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و جهت چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند.
تذكر 5: لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده برعهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج آزمون كتبي، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدرك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند.
تذكر 6: هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع و رشته را دارد. 
تذكر 7: باتوجه به اينكه شركت پالايش نفت بندرعباس به بخش خصوصي واگذار شده است امكان انتقال جذب شدگان به ساير واحدهاي نفتي و يا ارگانهاي دولتي و تبديل وضعيت آنها از قراردادي به رسمي وجود ندارد.
تذكر بسيار مهم: متقاضيان مي بايست در طول فرآيند جذب بصورت مستمر، جهت آگاهي از اطلاعيه ها و نتايج مراحل مختلف، به وب سايت ثبت نام مراجعه نمايند. لذا عدم اطلاع از داوطلب از مراحل و جزئيات جذب موجب هيچگونه حقي براي وي نمي گردد. ضمنا به اطلاع مي رساند تمامي اطلاعيه ها منحصرا از طريق سايت ثبت نام انجام خواهد شد.
4-  زمان توزيع كارت ورود به جلسه
كارت ورود به جلسه آزمون كتبي از روز سه شنبه مورخ 08/08/97  لغايت روز پنجشنبه مورخ 10/08/97 از طريق سايت ثبت نام قابل دريافت است.
5-  زمان و محل برگزاري آزمون
تاريخ برگزاري آزمون در روز جمعه مورخ 11/08/97 در شهر بندرعباس مي باشد. حوزه برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبان قيد خواهد شد.
6-  مواد آزمون
آزمون عمومي و تخصصي به صورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار ميگردد. مواد آزمون هاي عمومي و اختصاصي در سايت ثبت نام ذكر شده است. 
داوطلبان مي توانند براي اطلاعات مرتبط با آزمون به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً با شماره تلفن 07633753363 (دانشگاه هرمزگان) تماس حاصل نمايند.

تاريخ هاي مهم
ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگيري: 14/07/97 لغايت 30/07/97
توزيع كارت ورود به جلسه آزمون: 08/08/97 لغايت 10/08/97
برگزاري آزمون استخدامي: 97/08/11
ساير مراحل جذب متعاقباٌ اعلام خواهد شد
شركت پالايش نفت بندرعباس- مديريت منابع انساني برنامه 
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط