آگهي جذب نيرو شركت مهندسين باختر مشاور (سهامي خاص)

تاریخ انقضا :1397/8/13

کد :85991

شركت مهندسين باختر مشاور(سهامي خاص)جهت تأمين نيروي انساني متخصص خود از بين داوطلبان بومي استان هاي لرستان، مركزي و همدان طي آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش جهت جذب نيرو در مشاغل كارشناس بهره برداري و اپراتور پست برق با شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
الف) شرايط عمومي براي شركت در آزمون: 
1. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
4. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
50 عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت، پيماني و يا كار مشخص با دستگاه هاي اجرايي در زمان ثبت نام
6.  انجام خدمت سربازي و يا داشتن معافيت هاي قانوني
7. برخوردداري از تندرستي و توانايي لازم متناسب با وظايف

شرايط اختصاصي:

1. داشتن مدرك تحصيلي مطابق با مقطع، رشته و گرايش مندرج در دفترچه راهنماي آزمون
2. دارا بودن شرايط سني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون
3. بومي بودن شهرستان هاي مورد تقاضا مندرج در دفترچه راهنماي آزمون
4. قبولي در مراحل آزمون، مصاحبه، گزينش و معاينات پزشكي
5.امتياز ايثارگران تابع شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون مي باشد.
** دفترچه راهنماي آزمون از طريق پايگاه اينترنتي http://stc.sbu.ac.ir قابل دسترسي و مشاهده مي باشد.
ج) مراحل ثبت نام :
1. تكميل فرم ثبت نام مندرج در دفترچه راهنماي آزمون (به طور دقيق و خوانا)
2. واريز مبلغ ششصد هزار (600،000)  ريال به عنوان هزينه شركت در آزمون به
شماره حساب 2175049001001 به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهيد
بهشتي نزد بانك ملي شعبه دانشگاه صنعت آب و برق كد  527
3. تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي پشت و رو و صفحه توضيحات شناسنامه
4.  دو قطعه عكس 4×3 جديد پشت نويسي شده (يك قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود).
5. تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم (پشت و رو)
6.  تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل براساس رشته شغلي
انتخابي كه معدل كل حتماً در آن قيد شده باشد.
7. ارسال اصل فيش واريزي به همراه مدارك الزامي مي باشد.
* مدارك ارسالي و هزينه واريزي براي ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي شود.
همچنين به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
*براي ارسال مدارك الزاماً از پاكت هاي پستي استاندارد25×17 استفاده شود.

ساير نكات:  

1-.داوطلبان واجد شرايط مي بايست مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري روز
يكشنبه 13/08/97 با پست سفارشي به آدرس تهران صندوق پستي 1719-16765
و كدپستي 53571-16589 پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور، مركز آموزش هاي تخصصي شهيد عباسپور(آزمون جذب نيروي شركت باختر مشاور) ارسال نمايند.
2. زمان برگزاري آزمون: صبح روز جمعه 25/08/97 در مراكز استان هاي مركزي ، 
لرستان و همدان به صورت همزمان مي باشد و ملاك تعيين حوزه امتحاني
داوطلبان شهرستان مورد تقاضا مي باشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود.
3. زمان توزيع كارت آزمون : صبح روز جمعه 25/08/97 قبل از برگزاري آزمون  راس ساعت 8 صبح در محل برگزاري آزمون مي باشد.
4. براي اطلاع از دروس امتحاني ، محل توزيع كارت ورود به جلسه و آدرس دقيق محل برگزاري آزمون به پايگاه اينترنتي  http://stc.sbu.ac.ir و http://www.bakhtarmoshaver.ir  قسمت آزمون هاي استخدامي  مراجعه شود.
جدول شغل محل هاي امتحاني
1 : استان: لرستان  

شهرستان: دورود كل: 2 آزاد: 1 ايثارگر 25 درصد: 1 رشته تحصيلي:تكنسين برق مدرك تحصيلي: كارداني برق
(قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)
2 استان: پلدختر كل: 2 آزاد:2 ايثارگر 25 درصد:0 رشته تحصيلي: تكنسين برق  مدرك تحصيلي: كارداني برق
(قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)
3 شهرستان: بروجرد كل: 1 آزاد:1 ايثارگر 25 درصد: 0 رشته تحصيلي: تكنسين برق مدرك تحصيلي: كارداني برق
(قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)

استان همدان 

 
شهرستان: بهار (بهار،لالجين،صالح آباد) كل:1 1آزاد:  ايثارگر 25 درصد:0  رشته تحصيلي:تكنسين برق مدرك تحصيلي:كارداني برق(قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)
5 شهرستان: اسداباد كل:1 1آزاد:  ايثارگر 25 درصد:0  رشته تحصيلي: تكنسين برق مدرك تحصيلي: كارداني برق
(قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)


6  استان مركزي

شهرستان:مامونيه ، ساوه ، زرنديه  كل:6 آزاد: 4 ايثارگر 25 درصد: 2 رشته تحصيلي: تكنسين برق  مدرك تحصيلي: كارداني برق (قدرت،الكتروتكنيك،صنعتي و شبكه هاي انتقال و توزيع)
7 شهرستان مامونيه ، ساوه ، زرنديه  كل:2 ازاد: 1 ايثارگر 25 درصد:1  رشته تحصيلي: كارشناس بهره برداري مدرك تحصيلي:كارشناس مهندسي برق ، تكنولوژي برق 
(قدرت،شبكه هاي انتقال و توزيع ،الكترونيك،كنترل و ابزار دقيق)
تذكر مهم: ملاك محدوده هاي جغرافيايي، آخرين تقسيمات كشوري اعلام شده مي باشد.
نكته مهــــم: قبل از واريز وجه و تكميل فرم تقاضا، مطالعه دقيق دفترچه راهنماي آزمون تأكيد مي گردد.
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط