فراخوان استقرار واحدهاي فناوري و نوآور

تاریخ انقضا :1397/8/21

کد :86376

پارك ملي علوم، فناوريهاي نرم و صنايع فرهنگي
فرايند پذيرش شركتهاي  خلاق و فناور فرهنگي، تيمهاي نوآور   در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي پارك ملي علوم، فناوريهاي نرم و صنايع فرهنگي آغاز و شركتهاي متقاضي به منظور ارائه درخواست ميتوانند تا تاريخ 21/08/ 97 از طريق رايانامه TDCPARKTECHNOLOGY@GMAIL.COM  با ذكر عنوان «درخواست استقرار »، يا از طريق نمابر   43854147-021 و يا به آدرس اشرفي اصفهاني روبروي تيراژه خيابان شهيد قموشي كوچه هما دانشگاه علم و فرهنگ طبقه ششم پارك ملي علوم، فناوريهاي نرم و صنايع فرهنگي ارسال نمايند.
   
  ازجمله مزيتهاي پيشبيني شده استقرار عبارتاند از:
◄ تأمين فضاي استقرار و امكانات اداري در قالب دفاتر تجهيز شده، سالنهاي همايش، اتاقهاي جلسات و كنفرانس...
◄ برگزاري دورههاي تخصصي و فوق تخصصي در حوزه فناوريهاي نرم و صنايع فرهنگي
◄ خدمات مشاوره مهندسي، مديريتي، فرهنگي و هنري
◄ ساير مزاياي قانوني مرتبط با شركتهاي مستقر در پاركهاي علم و فناوري

  مدارك موردنياز
•  مدارك قانوني ثبت شركت شامل، اساسنامه، روزنامه رسمي و آخرين تغييرات
•  تصوير كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل به همراه رزومه شخصي آن.
•  خلاصه رزومه كاركنان كليدي شركت 
•  رزومه شركت شامل فعاليتها، محصولات، اهداف و مشتريان تاكنون
•  كاتالوگ يا ساير مستندات و مداركي كه معرفي كننده محصول و خدمات شركت بوده و آن را تشريح نمايند

جهت كسب اطلاعات با دفتر معاونت فناوري پارك به شماره 44297586 تماس بگيرند.www.iccip.ir

 


 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط