استخدام در نيروي دريايي ارتش

تاریخ انقضا :1397/9/29

کد :86968

نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت صيانت از مرزهاي آبي و حضور مقتدرانه در آب‌هاي بين‌المللي به شرح مندرج در ذيل از بين جوانان متدين و انقلابي و داراي روحيه ايثارگري همرزم مي‌پذيرد.
الف) شرايط عمومي
۱- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
۳- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه
۴- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهيدان ، آمادگي انجام ماموريت در هر جايي را داشته باشند.
۵- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي گيرد.
۶- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.
۷- داشتن انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري.
۴- نداشتن سابقه عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي
۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه كيفري
۶- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
۷- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نيروي دريايي
۸- شرايط سني:
۱-۸: حداكثر سن داوطلبان با مدرك كارشناسي ارشد ۲۹ سال تمام مي باشد.
۸-۲: شرايط سني داوطلبان با مدرك كارشناسي حداكثر ۲۸ سال مي باشد.
۸-۳: شرايط سني داوطلبان با مدرك ديپلم جهت كارمندان تجربي حداقل ۱۸و حداكثر آن ۲۶ سال مي باشد.
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي از شروط سن و معدل معاف مي‌باشند)
۹- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) كه تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال ۱۳۹۷ باشد، الزامي است .
۱۰- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.
۱۱- داشتن حداقل معدل ۱۳ در مقطع كارشناسي رشته‌هاي مهندسي و حداقل معدل ۱۴ در رشته هاي غير مهندسي.
۱۲-كسانيكه بعنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت در هر جايي را داشته باشند.
۱۳-استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.
ب) شرايط اختصاصي استخدام
دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي، فني و افسري به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص(كليه كارشناسان مي‌بايست داراي مدرك كارشناسي پيوسته باشند).
براي تخصص‌هاي فني مندرج در بند «و» دارا بودن مدرك معتبر از سازمان فني‌و‌حرفه‌اي يا سابقه كار معتبر در همان حوزه تخصصي الزامي مي‌باشد.
جهت تخصص كمك بهياري، داشتن مدرك معتبر كمك بهياري يا كمك پرستاري از سازمان‌هاي مربوطه الزامي مي‌باشد.
جهت تخصص بهياري، داشتن مدرك معتبر بهياري از سازمان‌هاي مربوطه الزامي مي‌باشد.
داوطلباني كه سابقه خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسلامي ايران داشته باشند، در صورت داشتن شرايط عمومي استخدام، از اولويت برخوردار هستند.
براي استخدام در كليه تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقه بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.
حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.
پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردي ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنا به صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.
افرادي كه قبلاً يك بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند و پس از پايان مدت تعهد از خدمت منفك گرديده‌اند، نمي‌توانند ثبت نام نمايند.
ج : تخصص‌‌هاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله)
رديف تخصص مدرك تحصيلي تعداد جنسيت
۱ مهندسي برق- مخابرات كارشناس ۱۱ نفر مرد
۲ مهندسي نرم افزار كارشناس ۲ نفر مرد
۴ حقوق كارشناس ۲ نفر مرد
۵ مهندسي مكانيك/متالوژي كارشناس ۱ نفر مرد
۶ مهندسي الكترونيك كارشناس ۱ نفر مرد
۷ مهندسي عمران كارشناس ۱ نفر مرد
د : تخصص‌هاي كارمند بهداشتي مورد نياز (پيماني ۶ ساله) 
رديف تخصص مدرك تحصيلي تعداد محل خدمتي جنسيت
۱ مديريت خدمات بهداشت و درمان كارشناس ارشد يك نفر آمادگاه سيرجان مرد و زن
۲ بهداشت حرفه اي كارشناس يك نفر بندرعباس مرد و زن
۳ پرستاري كارشناس دو نفر بندرعباس و كنارك مرد و زن
۴ امداد و سوانح كارشناس يك نفر بندرعباس زن
۵ بينايي سنجي كارشناس يك نفر جاسك مرد و زن
۶ شنوايي سنجي كارشناس يك نفر جاسك مرد و زن
۷ فيزيوتراپي كارشناس يك نفر جاسك مرد و زن
۸ مدارك پزشكي كارشناس يك نفر كنارك مرد و زن
۹ مهندسي محيط زيست كارشناس دو نفر مركز آموزش وظيفه سيرجان، كنارك مرد و زن
۱۰ توانبخشي كارشناس يك نفر تهران (بيما گلستان) مرد و زن
۱۱ مامايي كارشناس يك نفر كنارك زن
۱۲ بهيار ديپلم يك نفر كنارك مرد و زن
۱۳ كمك كار بهداشتي ديپلم دو نفر آمادگاه سيرجان، تهران مرد و زن
ه: تخصص هاي كارمند تجربي مورد نياز (پيماني ۶ ساله)
رديف تخصص مدرك تحصيلي تعداد محل خدمتي جنسيت
۱ آشپز ديپلم هشت نفر بندرعباس- كنارك- جاسك- انزلي- كارخانجات- سيرجان (آمادگاه) مرد
۲ مهماندار ديپلم چهار نفر نوشهر- بندرعباس- كنارك مرد
۳ تراشكاري يگان‌هاي شناور ديپلم يك نفر جاسك مرد
۴ بنائي ديپلم يك نفر كنارك مرد
۵ جوشكاري عمومي ديپلم يك نفر كارخانجات بندرعباس مرد
۶ لوله كشي ديپلم دو نفر منجيل/آمادگاه ناوگان شمال – رشت مرد
۷ خياطي ديپلم يك نفر سيرجان/مركز آموزش وظيفه مرد
۸ آهنگري و جوشكاري خودرو ديپلم يك نفر سيرجان /آمادگاه ناوگان جنوب مرد
۹ نقاشي خودرو ديپلم يك نفر نوشهر مرد
۱۰ جوشكار (جوشكار بدنه نرم و مخازن زيرسطحي) ديپلم يك نفر جاسك مرد
۱۱ نقاش (نقاش سند بلاست كار يگانهاي شناور) ديپلم يك نفر جاسك مرد
۱۲ مكانيك (كمك تعميركار خياطي چتري ) ديپلم يك نفر جاسك مرد
ز) امتيازها
۱-پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت
۲-پذيرفته شدگان از كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
۳-همسر و فرزندان پذيرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ح) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
۱- همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي.
۲- يك برگ روگرفت از مدرك تحصيلي.
۳- يك برگ روگرفت از مدرك تاييديه سازمان فني و حرفه‌اي براي متقاضيان استخدام بند «و» به تناسب موارد مندرج در جدول‌هاي تخصص و روگرفت مدارك بهياري و كمك كار بهداشتي جهت متقاضيان ثبت نام در اين تخصص‌ها.
۴- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچه آماده به‌خدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال ۱۳۹۷
۵- دو قطعه عكس ۴× ۳ جديد
۶- اصل و روگرفت نامه بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان
۷- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده‌هاي ايثارگران و نيروهاي مسلح
۸- واريز مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال(ششصد هزار ريال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانك سپه (به نام تمركز وجوه عوايد دارايي مر.پش نداجا) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام.
ط) نحوه ثبت نام
الف) ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوري انجام مي‌شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) محل و ساعت برگزاري آزمون كتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد. شماره تلفن هاي ۷۷۲۲۶۰۰۳-۰۲۱و ۷۷۲۲۶۰۰۷-۰۲۱ در وقت اداري آماده هرگونه پاسخگويي است.
ج) داوطلبان براي ثبت‌نام با مدارك پيش‌گفته از تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ( به استثناي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي) از ساعت ۰۸۰۰ تا ۱۳۰۰ با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني‌هاي زير مراجعه نمايند.
تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريايي، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷ – ۰۲۱
بندرعباس، جاده اسكله شهيد باهنر، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبه استخدام، تلفن ۳۳۴۲۳۰۰۹- ۰۷۶، داخلي ۲۰۵۵
بوشهر، پايگاه دريايي بوشهر، درب دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹- ۴۲۵۲۴۰۳۳ ، داخلي ۳۰۳۶
بندرجاسك، جنب ميدان شهدا، منطقه دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايره استخدام، تلفن ۴۲۵۲۰۶۸۲ – ۰۷۶
چابهار، كنارك، منطقه سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن۳۱۲۱۴۵ و ۳۱۲۹۲۲ و ۳۱۲۴۲۰۰۶ – ۰۵۴
نوشهر، خيابان شهيد عمادالدين كريمي، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، دفتر استخدام، تلفن ۵۲۳۵۳۰۸۳ – ۰۱۱
رشت، پل عراق، خيابان رسالت، انتهاي منازل سازماني نيروي دريايي، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن ۳۳۳۳۹۹۷۵ -۰۱۳
خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبه استخدام، تلفن ۵۳۵۳۱۸۳۵ – ۰۶۱
سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر، شعبه گزينش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۷ -۰۳۴
مشهد، انتهاي كوه سنگي هشت، مجتمع تشريفات ميلاد نداجا، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۸۵۹۸۸۱۱ – ۳۸۵۹۸۳۰۰ – ۰۵۱
شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۲۲۸۶۳۱۳ – ۰۷۱
اصفهان، خ ارتش، سه راه حكيم نظامي، خ صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان نيرو هاي مسلح، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، ۳۶۲۰۲۱۴۶-۰۳۱
كرمانشاه، سه راه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۸۳۹۵۰۹۳ -۰۸۳
تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶- ۰۴۱
خرم آباد، خيابان۶۰متري، پل مديريت، نبش افلاك ۹،ساختمان بنياد نخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۳۲۱۳۵۸۶ – ۰۶۶
سنندج، ميدان مولوي كرد، سه راه صفري، ساختمان شماره ۳ استانداري، طبقه اول، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۳۲۴۶۶۴۶ – ۰۸۷
گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۲۶۸۶۰۲۳ -۰۱۷
شهركرد، گودال چشمه، بلوار ۱۳ آبان، سازمان دانش آموزي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۳۳۵۴۹۴۱ – ۰۳۸
يزد، امام شهر، بلوار كارگر، خيابان باهنر شمالي، پلاك ۲، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۵۲۳۶۳۹۰ – ۰۳۵
اراك، خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۴۴۲۴۸۰۴۴ – ۰۸۶
سمنان، بلوار ولي عصر، روبروي پارك سنگي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۳۳۳۱۵۲۸ – ۰۲۳
بجنورد، خيابان امام خميني(ره)، روبروي پمپ بنزين، خ ملاصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۲۲۶۲۱۷۱ – ۰۵۸
 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط