استخدام در دانشگاه بجنورد

تاریخ انقضا :1397/12/22

کد :89556

 • بدينوسيله به اطلاع مي­رساند: دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «۴» ماده «۴» آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، در قالب قرارداد همكاري از طريق مصاحبه تخصصي، نيازمند دريافت خدمات تخصصي به شرح پيوست شماره يك مي­باشد. متقاضيان بومي كه تمايل دارند در قالب اين نوع قرارداد با دانشگاه همكاري نمايند، مي­توانند در صورت دارا بودن شرايط احراز فعاليت مورد نظر (پيوست شماره ۱) فرم درخواست همكاري (پيوست شماره ۲) را تكميل نموده و از تاريخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۷ لغايت ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۷ از طريق پست پيشتاز (به آدرس: بجنورد- كيلومتر ۴ جاده اسفرين- دانشگاه بجنورد) ارسال و يا به صورت حضوري به دبيرخانه مركزي، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مركزي، طبقه همكف، اداره دبيرخانه تحويل نمايند.
  > مدارك مورد نياز براي ارسال
  فرم تكميل شده درخواست همكاري (پيوست شماره «۲»)
  رونوشت گواهي­نامه موقت فراغت از تحصيل يا دانشنامه كارشناسي و كارشناسي ارشد
  رزومه كاري حداكثر در ۳ صفحه. خواهشمند است از ارسال مدارك جانبي اضافي خودداري فرمائيد.
  نكات مهم:
  حداقل معدل كل متقاضيان بايد در مقطع كارشناسي ۱۵ و در مقطع كارشناسي ارشد ۱۶ باشد.
  دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.
  ارائه تصوير گواهي نامه موقت فراغت از تحصيل يا دانشنامه كارشناسي و كارشناسي ارشد و رزومه كاري به پيوست درخواست همكاري الزامي مي­باشد.
  تاريخ و مكان مصاحبه پس از بررسي مدارك ارسالي به متقاضيان واجد شرايط از طريق پيامك اطلاع رساني خواهد شد.
  منابع مصاحبه تخصصي در راستاي تجربه فردي و فعاليت مورد نظر خواهد بود.
  اين نوع همكاري هيچ گونه تعهدي براي استخدام افراد توسط دانشگاه نخواهد داشت و همكاري تنها به صورت موقت خواهد بود.
  به درخواستهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شده يا تحويل مي­گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  به درخواستهايي كه بدون رزومه كاري ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  متقاضي بايد بومي استان خراسان شمالي باشد.
  افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، بومي تلقي مي­گردند:
  الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي بكارگيري يكي باشد.
  ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمي وپيماني دولت و يا نيروهاي مسلح(اعم از شاغل يا بازنشسته)كه شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي بكارگيري آنان يكي باشد.
  ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) رابه صورت متوالي يا متناوب درشهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي بكارگيري طي كرده باشد.
  د) داوطلب يا پدر ،مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت بيمه درشهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي بكارگيري را داشته باشند( پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.)
  تبصره: مبناي استان يا شهرستان براي تعيين بومي بودن ،تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي­باشد. 

https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2019/03/1.pdf 

https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2019/03/2.pdf 


برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط