استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

تاریخ انقضا :1398/1/17

کد :89653

 • دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد از بين فارغ التحصيلان دوره دكتري تخصصي PHD با ارجحيت دوره دكتري پژوهشي (Ph.D by Research) كه داراي شرايط ذيل مي باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه ( تالاسمي – ديابت – گوارش و كبد ) اقدام نمايد :
  – دارا بودن H Index مساوي يا بالاتر از ۴ در پايگاه Scopus
  – دارا بودن حداقل يك ثبت اختراع براي داوطلبين علوم پايه
  – دارا بودن حداقل ۱۰ امتياز پژوهشي بر اساس آيين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي در ۵ سال اخير ( لازم بذكر است دارا بودن حداقل ۲ مقاله پژوهشي با ضريب تاثير برابر و يا بالاتر از ۲ در اين بند ضروري است ) اين بند فاقد سقف مي باشد .
  لازم بذكر است شرايط فوق الذكر الزامي بوده و به مداركي كه حائز شرايط نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
  مراكز تحقيقات متقاضي
  رديف نام مركز تحقيقات رشته هاي مورد تقاضا
  ۱ تالاسمي علوم باليني
  ۲ ديابت اپيدميولوژي يا PhDپژوهشي در زمينه هاي مرتبط با مركز
  ۳ گوارش و كبد اپيدميولوژي يا PhDپژوهشي در زمينه هاي مرتبط با مركز
  داوطلبين محترم مدارك مورد نياز را از طريق پست پيشتاز تا پايان وقت اداري ۱۳۹۸/۱/۱۷به آدرس : ساري ، ميدان معلم ، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، كد پستي: ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸ ارسال نمايند .
  تلفن تماس: ۳-۰۱۱۳۴۴۸۴۸۵۲ 

برای ایجاد رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 

 آگهی ها و اخبار استخدامی مهم بازار کار جهاد دانشگاهی را از طریق کانال بازار کار دنبال کنید

 

 

 

سایت های مرتبط