استخدام مدير توليد، فني، رئيس ipqc، آزمايشگاه شيمي، آبسازي، تحقيقات در يك شركت دارويي تهران

تاریخ انقضا :1398/1/31

کد :89918

يك شركت دارويي واقع در تهران جهت تصدي مشاغل  مدير توليد،فني،رئيس ipqc،آزمايشگاه شيمي،آبسازي،تحقيقات با توجه يه شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:  

🔻مدير توليد  
  دكتر دارو ساز
  با حداقل سه سال سابقه كار مديريت توليد

🔻مدير فني و مهندسي    
  تحصيلات: فوق ليسانس الكترونيك
  مسلط به زبان انگليسي
  حداقل پنج سال سابقه مديريت فني

🔻رئيس ipqc    
  دكتر دارو ساز يا حداقل فوق ليسانس شيمي
  با سه سال سابقه كار رياست ipqc

🔻رئيس آزمايشگاه شيمي  
  دكتري شيمي(گرايش تجزيه يا كاربردي)
  با حداقل دو سال سابقه كار با عنوان رياست آزمايشگاه شيمي

🔻رئيس آبسازي  
  تحصيلات: فوق ليسانس مهندسي تاسيسات گرايش آب
  با حداقل سه سال سابقه كار به عنوان رياست آبسازي

🔻كارشناس تحقيقات  
  دكتر داروساز يا دكتر شيمي
  با حداقل يك سال سابقه كار به عنوان كارشناس تحقيقات

🔻كارشناس ipqc    
  تحصيلات: ليسانس يا فوق ليسانس شيمي
  داراي يك سال سابقه كار با عنوان كارشناس كنترل حين توليد

🔻كارشناس آزمايشگاه شيمي  
  تحصيلات: ليسانس يا فوق ليسانس شيمي
  داراي يك سال سابقه كار مرتبط

🔻كارشناس آزمايشگاه ميكروبيولوژي  
  تحصيلات: ليسانس يا فوق ليسانس شيمي
  داراي يك سال سابقه كار مرتبط

متقاضيان واجد شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل ذيل ارسال نمايند.  
ايميل: employment9801@gmail.com 

 

 

سایت های مرتبط