استخدام شش رديف شغلي در شهرك صنعتي كاوه واقع در شهرستان ساوه

تاریخ انقضا :1398/2/3

کد :89950

 شركت توليدي فعال در حوزه قطعه سازي در صنعت خودرو در نظر دارد جهت تكميل كادر خود در استان مركزي واقع شهرك صنعتي كاوه واقع در شهرستان ساوه از افراد واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري مينمايد.

1- رئيس حسابداري ليسانس/فوق ليسانس حسابداري 

   مسلط به برنامه همكاران سيستم ، حسابداري و بهاي تمام شده - ده سال
2 - رئيس حسابداري صنعتي ليسانس/فوق ليسانس حسابداري صنعتي

   مسلط به همكاران سيستم شامل ( حسابداري - فروش - انبار - دارايي ثابت - برنامه ريزي توليد - بهاي تمام شده . )مباني حسابداري مديريت و  ده سال
3 - كارمند حسابداري ليسانس حسابداري حسابداري 

   آشنايي به همكاران سيستم و حسابداري - پنج سال
4 - طراح محصول ليسانس مكانيك 

   مسلط به طراحي محصول و قالبهاي فلزي و تزريق
   مسلط به cnc و ماشين افزار- پنج سال
5 - بازرسي كيفيت ليسانس متالوژي يا شيمي

   مسلط به نقشه خواني و كار با ابزار اندازه گيري -  تسلط به كاليبراسيون - پنج سال
6 - كنترل آماري ليسانس رياضي، كامپيوترو آمار

   تسلط به  office
   آشنايي به فنون آماري

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر رديف به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
   
           آدرس ايميل:

niroo.estekhdam@yahoo.com 

 

سایت های مرتبط