سهمیه اصفهان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 231 نفر است

سهمیه اصفهان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 231 نفر است

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: براساس برنامه ریزی و اعلام سازمان سنجش، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 304 نفر در استان واجد شرایط اعلام شده است که از بین آنها 231 نفر در مقاطع مختلف استخدام می شوند.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش روز چهارشنبه به نقل از ' سیدمحمد میرپور ' افزود: از مجموع واجدان شرایط در آزمون استخدامی 263 نفر زن و 41 نفر مرد هستند.
وی اظهارکرد: از این تعداد 273 نفر برای آموزگاری دوره ابتدایی، 13 نفر آموزگار استثنایی، هشت نفر دبیر تربیت بدنی، 2 نفر دبیر ریاضی، پنج نفر دبیر عربی و سه نفر هنرآموز نقشه کشی معماری واجد شرایط شده اند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: براساس سیاستگذاری انجام شده در دولت و همچنین مجوزی که سازمان استخدامی کشور در خصوص برگزاری آزمون استخدام پیمانی مورخ سوم شهریور 96 به وزارت آموزش و پرورش داد اقدام های لازم در استان ها نیز صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: بر این اساس در استان ها یک ستاد استانی با محوریت مدیر کل آموزش و پرورش و همچنین دبیری دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده است که حوزه های مختلفی نیز در این ستاد قرار گرفتند.
میرپور افزود: زیرمجموعه این ستاد شامل 2 کارگروه بررسی مدارک و مستندات داوطلبان قبول شده در آزمون و کارگروه مصاحبه است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: براساس سیاستگذاری که وزارت آموزش و پرورش در شیوه نامه مربوطه ابلاغ کرده است، این کارگروه در حوزه معاونت توسعه و مدیریت پشتیبانی استان ها فعال می شود و به دنبال آن نیز عملیات ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس عملیات بررسی مدارک و مستندات داوطلبان توسط تیم های متخصص از روز 17 تا 20 مهر در حال اجراست.
میرپور افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی کارشناسان امور اداری و تعریف نرم افزار مربوطه، داوطلبان بین 15 تا 20 دقیقه اقدام به پیگیری کل فرایند می کنند و سپس مستندات کامل آنها به معاینات پزشکی ارجاع داده می شود.
وی ادامه داد: با کمک دانشگاه فرهنگیان، تیم پزشکی استقرار پیدا کرده است و بعد از آنکه فرایند بررسی مدارک انجام می شود، در صورتیکه مستندات یک داوطلب کامل باشد، از سوی حوزه پزشکی مورد تایید قرار گرفته می شوند و بعد از آن نیز اقدام به قراردادن مستندات و مدارک به دانشگاه فرهنگیان برای انجام مصاحبه می شود.
میرپور یادآور شد: براساس مصوباتی که در ستاد استانی انجام شده، فرایند مصاحبه از تاریخ 23 مهر آغاز می شود و نمرات داوطلبان باید تا 30 مهرماه به ما اعلام شود.
وی ادامه داد: بعد از اعلام، تیم امور اداری نسبت به بارگذاری نمره مصاحبه در سایت سنجش اقدام خواهند کرد و این سایت براساس نمره مصاحبه و نمره علمی داوطلب، نتایج را در اختیار داوطلبان قرار می دهند.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهان، سوم شهریور سالجاری در اصفهان برگزار شد./ ل.ق 


19 مهر 1396 15:42
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط