آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران

توئیت رئیس سازمان اداری و استخدامی؛
آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران

 رئیس سازمان اداری و استخدامی از تهیه گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در توئیتی نوشت: 
امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارایه شد. 
سامانه جامع و کاملی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب گردد و بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را از فروردین سال ۹۷ در آن ثبت کنیم. 


22 اسفند 1396 11:2
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط