استخدام تنها با مجوز سازمان اداری و استخدامی امکان پذیر است

جزئیاتی از ضوابط بودجه 97
استخدام تنها با مجوز سازمان اداری و استخدامی امکان پذیر است

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور که به تازگی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، استخدام نیروی انسانی جدید تنها با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر است.
به گزارش ایرنا، سقف قانون بودجه 1397 برابر 12 میلیون و 225 هزار و 523 میلیارد ریال است که اواخر اسفند ماه پارسال به تصویب نهایی رسید و به دولت ارسال شد.
در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور که توسط هیات وزیران مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، در برخی موارد تغییراتی در حوزه پرداخت دستمزد کارکنان دولت نسبت به سال 1396 اعمال شده است.
یکی از موارد مهم در این ضوابط اجرایی ماده پنج آن است که تاکید شده در سال 1397 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
همچنین هیات وزیران در ماده 9 به کارگیری نیروی انسانی جدید با هر عنوان درمشاغل و فعالیت های اجرایی را منوط به مجوز سازمان اداری و استخدامی با اخذ تایید سازمان اداری و استخدامی و با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
حقوق و مزایا از دیگر مواردی که در ضوابط اجرایی امسال به آن اشاره شده و براساس ماده 11 دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و به عنوان پاداش پرداخت کنند.
طبق این ماده پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات‌ مدیره، هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
همچنین در ضابطه اجرایی امسال کمک هزینه تلفن همراه برای مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند نیز 300 هزار ریال تعیین شده است.
هیات وزیران در ضابطه اجرایی جدید، دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرده است نسبت به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
همچنین دستگاه ها می تواند شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه را دریافت کنند. 


27 فروردين 1397 15:56
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط