ملاک جذب نیرو در دستگاه های اجرایی استان تهران نیازمند اصلاح است

ملاک جذب نیرو در دستگاه های اجرایی استان تهران نیازمند اصلاح است

استاندار تهران با تأکید بر اینکه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی موجود باید در برنامه ریزی‌ها گنجانده شود، گفت: ملاک جذب نیرو در دستگاه های اجرایی استان تهران نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایسنا، استانداری تهران با اشاره به اهداف برنامه های چهارم تا ششم توسعه در دستیابی به هشت درصد رشد اقتصادی در سال گفت: آموزش ندادن نیروی انسانی یکی از دلایلی است که این هدف به طور کامل محقق نشده است.
وی با اشاره به گزارش تحلیلی ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی افزود: براساس آمار در ازای خروج ۳۰۰۰ نفر نیروی بیش از ٣٠ سال سابقه باید یکهزار نفر در دستگاه‌های استان جذب می‌شد، درحالیکه ٦٤هزار نفر جذب شده است نشان می دهد مبنا و ملاک ها به درستی تعریف نشده است.
ستاندار تهران مهمترین اقدام در سیستم اداری را  تربیت نیروی انسانی و اصلاح ساختار اجرایی استان دانست و تأکید کرد:مدیران کل استانی باید زمان خود را برای دستیابی به برنامه های استان بگذرانند.
مقیمی با بیان اینکه فرهنگ جامعه باید اصلاح شده و از تبعیض ها پرهیز شود گفت: برای تربیت مدیران و نیروی انسانی کارآمد،سرمایه گذاری کمی شده است و باید وضع موجود آسیب شناسی شود و  با این حجم نیروی انسانی با کارآمدی کم مواجه هستیم.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، استاندار تهران با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری در استان تهران در حال انجام است گفت:آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی موجود باید در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود و اگرسرمایه گذاری کاملی در این بخش اجرا شود سازمان اصلاح خواهد شد.

 


22 خرداد 1397 11:33
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط