تفاهم نامه همكاري ميان سازمان مديريت صنعتي و امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت

تفاهم نامه همكاري ميان سازمان مديريت صنعتي و امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، بر اساس اين تفاهم نامه كه در جمع مديران زن وزارتخانه و جمعي از كارآفرينان موفق تشريح شد، سازمان مديريت صنعتي اعلام آمادگي نمود تا بر مبناي معرفي امور بانوان وزارتخانه نسبت به برگزاري دوره هاي توانمند سازي بانوان براي عضويت در هيات مديره شركت ها، پرورش مديران زن در كلاس جهاني، برگزاري دوره هاي تخصصي كارآفريني فردي، سازماني و  تكنولوژيك و همچنين برگزاري تورهاي تعالي صنعتي داخلي و خارجي، براي تقويت هرچه بيشتر تصوير ذهني صنعتي بانوان اقدام نمايد.
همچنين مقرر شد بانوان مدير و كار آفرين براي تبادل نظر و هم انديشي از امكانات خانه مديران  سازمان مديريت صنعتي بهره مند شوند.

24 خرداد 1397 10:5
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط