سایه استخدام های شهرداری بندرعباس همچنان بر سر شورای شهر

سایه استخدام های شهرداری بندرعباس همچنان بر سر شورای شهر

استخدام های شهرداری بندرعباس و وضعیت نیروی انسانی آن برای سومین نشست پیاپی سوژه اصلی شورای شهر و بحث و جدل ها بین برخی اعضای این نهاد بود.
به گزارش ایرنا، یک عضو شورای شهر بندرعباس روز یکشنبه نطق پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص داد و در پاسخ به اظهارات یکی از همکاران خود (اسماعیل بواشه) در دو نشست قبلی شورا گفت: تا جایی که می دانیم اعضای شورای شهر کسی را برای استخدام به شهرداری معرفی نکرده اند.
آبتین امیری افزود: با جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری مخالفیم و تقاضا داریم اگر افرادی غیرقانونی استخدام شده اند به ویژه منسوبین اعضای شورای شهر، اخراج شوند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها و نشست با سازمان های شهرداری بندرعباس معلوم شد نیروی خلاف مقررات جذب نشده و آنچه اتفاق افتاده تغییرات درون سازمانی بوده و برخی سازمان های شهرداری نیز مجوز افزایش نیرو تا 25 درصد را داشته اند.
امیری اضافه کرد: ارائه خدمات، نیروی انسانی می خواهد و نباید وضعیت منابع انسانی شهرداری بندرعباس با شهرداری شهرهای اروپایی که همه فرآیندها مکانیزه است مقایسه شود.
این عضو شورا در عین حال تصریح کرد: همه شهرداری ها با مازاد نیرو مواجه هستند و اخراج این افراد به راحتی ممکن نیست.
به گفته امیری در گذشته با یک فرمان حاکمیتی به شهرداری ‌ها دستور ایجاد اشتغال دادند و نیروی انسانی مازاد به زور تحمیل شد.
 استخدام با پارتی بوده اما سازمان یافته نبوده است
امیری در ادامه متذکر شد: این موضوع را منکر نیستیم که ممکن است افرادی با پارتی جذب شده باشند اما ورود این افراد سازمان یافته و سیاسی و باندی و جناحی نبوده است.
بررسی ها کامل نیست
یکی دیگر از اعضای شورای شهر در ادامه این بحث اظهار داشت: برای استخدام های غیرقانونی با سازمان های شهرداری نشست برگزار شده اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
فرزانه آرامش تصریح کرد: اسناد و مدارک ارائه شده کامل نبود و مدیران و نمایندگان تعدادی از سازمان ها نیز در نشست یاد شده حضور نداشتند.
 درخواست های پارک علم و فناوری از شورا و شهرداری
در ادامه شصت و یکمین نشست شورای شهر، رییس پارک علم و فناوری هرمزگان به عنوان مهمان شورا به تبیین جایگاه فناوری در ایجاد اشتغال و روند آن در شهرهای مختلف جهان پرداخت و پس از آن درخواست های این مجموعه از شهرداری بندرعباس و شورای شهر را مطرح کرد.
علی فتی خرید بخشی از محصولات تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان تحت پوشش پارک علم و فناوری هرمزگان و همچنین اختصاص فضای تبلیغات شهری برای معرفی این محصولات را به عنوان دو خواسته اصلی مطرح کرد.
در پایان این نشست، ضمن اعلام حمایت اعضای شورای شهر از فعالیت های پارک علم و فناوری، رییس این مجموعه به عنوان مشاور شورای شهر منصوب شد.


19 تير 1397 9:47
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط