7 رشته به دانشگاه علمی کاربردی اضافه شد

7 رشته به دانشگاه علمی کاربردی اضافه شد

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی هفت رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه ای ناپیوسته به لیست رشته های این دانشگاه اضافه کرد.
به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه ایرنا، شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علمی کاربردی در دویست و شصت و سومین جلسه با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی هفت رشته جدید به لیست رشته های این دانشگاه اضافه کرد.
این رشته ها شامل هفت برنامه درسی کاردانی ناپیوسته فنی «نصب و نگهداری جرثقیل»، کاردانی ناپیوسته حرفه ای «اتوبوسرانی درون شهری»، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای «مربیگری شطرنج»، کاردانی ناپیوسته حرفه ای «توانمندسازی آسیب دیدگان در حوادث»، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای «مددکاری روانی- اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی)، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای «خدمات بازرگانی بین المللی» و کارشناسی ناپیوسته حرفه ای «آینده پژوهی صنایع فرهنگی» به تصویب شورا رسید. 


14 آذر 1397 15:18
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط