سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد

با حکم رئیس جهاددانشگاهی؛
سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس جهاددانشگاهی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی،  دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی را به عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب کرد.
همچنین طی نامه ای جداگانه رئیس جهاددانشگاهی با استعفای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس پیشین مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران موافقت و از زحمات وی در دوران تصدی ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تقدیر و تشکر کرد. 


14 آذر 1397 15:45
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط