جذب پرسنل سازمان تعزیرات در ششمین آزمون سراسری استخدامی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات خبر داد:
جذب پرسنل سازمان تعزیرات در ششمین آزمون سراسری استخدامی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی در نشست سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان از جذب پرسنل سازمان تعزیرات در ششمین آزمون سراسری استخدامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی صابری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در نشست سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان، به بیان آخرین اقدامات انجام شده برای افزایش رفاه کارمندان تعزیرات پرداخت.
صابری در سخنان خود مسائلی همچون ساماندهی اضافه کار، ساماندهی پرداخت وام و تبدیل وضعیت کارکنان را نیز مطرح کرد و افزود: در سال جاری سرانه آموزش رشد خوبی داشته و آموزش های استانی نیز آغاز شده و در سال آتی دوره های تخصصی بیشتری برگزار می شود.
همچنین جذب از طریق ششمین آزمون سراسری دستگاه های اجرایی نیز انجام می شود و آزمون تبدیل وضعیت کارکنان به روسای شعب نیز صورت می پذیرد.


19 دی 1397 13:33
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط