فراگیری آموزشهای مهارت راهی برای ورود به عرصه اشتغال است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران:
فراگیری آموزشهای مهارت راهی برای ورود به عرصه اشتغال است
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران ،آموزشهای مهارت را راهی برای ورود به بازار کار دانست.
 ˈحمیدرضا خانپورˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: آموزش های فنی و حرفه ای مقوله ای مهم از مقولات توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی مهارت ها و منابع انسانی است.
وی در ادامه بیان داشت:از سویی با توجه به تعاریف و ابعاد چندسویه فقرو فقرزدایی و مفاهیم متفاوت که از این پدیده ها استنباط می شود، در صورتی که آموزش های مهارتی درتمامی سطوح ولایه های جامعه نهادینه شود،فقر و بیکاری تقلیل می یابد و مردم در شرایط رو به رشدی زندگی خواهند کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین ارتباط بین خروجی های آموزش های مهارتی با فقر و بیکاری که پایه آسیب های مترتب اجتماعی است، معکوس خواهد بود زیرا که حضور و پیدایش مهارت ها منجر به دو مقوله شغلی و تولید بیشتر می شود و به نظر می رسد که استراتژی کشور برای فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی، توجه بیشتر به آموزش های مهارت و در نگاه کلان تر نظام جامع ملی مهارت و فناوری باشد.
خانپور افزود: همچنین در توسعه پایدار نگاهی ماندگار به پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرایی فقرزدایی است. این سرمایه اجتماعی، کارگر ماهری است که خروجی آموزش های مهارتی است.
وی ادامه داد: اهداف این استراتژی فارغ از رویکرد کلاسیک و آموزش های صرف نظری در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین این آموزش های مهارتی و بازار کار در تمامی حوزه ها نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات و بنگاه ها و صنایع خرد و متوسط و در دستور کار قرار دادن و تأسیس انستیتو و کالج های فنی با رویکرد آموزش مهارتی باشد.
این مقام مسوول در زمینه آموزش مهارت در کشور با اشاره به لزوم مهارت آموزی در آموزش عالی گفت: در این راستا نقش تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از افراد و گروه های آسیب پذیر و باز توزیع فرصت ها که جزء اصلی اهداف متعال سازمان است، می تواند چرخش های فوق را، جهت ارتقا مشاغل و اقتصاد پویا سوق دهد.
وی اظهارداشت:از سویی علاوه براهمیت آموزش های فنی و حرفه ای که می تواند باعث تولید بیشتر شود، پا به پای ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش،سیر خطی دانش از دانشگاه به صنعت تحول یافت که این موارد نقش مهم آموزش های مهارتی را برجسته می سازد.
به گفته ی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، آموزش های فنی و حرفه ای، بستر سازی و زیربنای اشتغال در جهت توسعه همه جانبه است.
وی یادآور شد: آموزش های فنی و حرفه ای نباید و نه می تواند متولی اشتغال در سطوح کلان شغلی باشد، اما در راستای بسترسازی شغلی مشاغل خانگی، بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده می تواند ظرفیتهای زیادی را در راستای توسعه اشتغال، تولید و در نهایت کاهش آسیب های اجتماعی ایجاد کند.
وی ادامه داد : در این راستا اضلاعی که می تواند آموزش های مهارت را در کاهش آسیب های اجتماعی و تعدیل فقر، مولد کند، همگرایی و تعاملات حداکثری بین نهادهای ذیربط است( وزارتخانه های ورزش،کشور، آموزش و پرورش و سازمان قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری ).
وی گفت: بدیهی است آمایش سرزمینی و ترکیب متغیرهای مختلف در استانهای مرزی، رکن اصلی بسترسازی شغلی جهت توسعه و اشتغال پایدار و تاثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی است.
خانپور تاکید کرد: در این راستا و با توجه به سیاست ها و راهبرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص تحقق عدالت اجتماعی شامل توانمندسازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی از طریق آموزشهای مهارتی و اشاعه این نوع آموزشها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.
وی بیان کرد: می توان گفت که همراه با توسعه اشتغال باید افزایش مهارت ها و تخصص های متنوع در بین مردم مدنظر قرار گیرد. بی تردید یکی از راهکارهای عمده جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی نظیر پدیده قاچاق این است که برای توسعه آموزش در جهت گسترش مهارت های مختلف فنی و شغلی برنامه ریزی کوتاه مدت و راهبردی صورت گیرد، زیرا مهارت های ذهنی و عملی توانایی افراد را برای فعالیت مفید و کسب مشاغل و موقعیت های اجتماعی افزایش داده و نگرش آن ها را به سوی اشتغال سالم سوق می دهد.
به گفته ی خانپور،از سویی در راستای همه گیر شدن مهارتها و تخصص ها در میان مردم می توان به توسعه و گسترش آموزش های مهارتی در مناطق توسعه نیافته پرداخت تا از این طریق علاوه بر آموزش ذهنی و عملی، هنجارها و ارزش های عملی نیز در این مناطق و در سطح وسیع نفوذ و اشاعه یابد.
وی با اشاره به عملیاتی کردن راهبرد یاد شده، گفت:باید در فقرزدایی، گروه هدف آموزش های مهارتی، علاوه بر زنان، نوجوانان، افراد مسن،ناتوان و فارغ التحصیلان بی مهارت دانشگاه ها، بخش های فقیرتر جامعه یعنی ساکنین نقاط مرزی (توسعه اقتصادهای محلی برای گروه های حاشیه ای) و حاشیه نشین های کلان شهرها را در نظر گرفت.
خانپور ادامه داد: چرا که با توجه به گسترش حجم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه، نگاه دولت به فرهنگ مهارت آموزی به عنوان پادزهر بیکاری این قشر بیشتر شده است.
وی گفت: به این منظور نظام جامع ملی مهارت و فناوری به عنوان یک رکن مولد در کنار ارکان دیگر آموزش عالی که از سه زیرنظام آموزش فناوری، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال تشکیل شده، در نظر گرفته می شود که بر این اساس دوره های مهارتی و گواهینامه هایی ارایه می شود که تجمیع این موارد به مقاطع تحصیلی تا دکتری حرفه ای می تواند زیر بنای توسعه پایدار در جامعه شود.

12 اسفند 1391 10:51
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط