نگارش رزومه

آشنايي با شيوه نوشتن رزومه به كارجويان كمك می‌کند تا نظر کارفرما را به خود جلب كرده و در رقابت باسايركارجويان جايگاه بهتري براي يافتن شغل داشته باشند. در مورد رزومه نويسي تاكنون مطالب فراواني در نشریه و سایت بازاركار ارائه کرده‌ایم و هر بار نیز به اين مقوله اززاويه جديدي نگريسته شده است. دراين شماره با زهم با هدف اينكه رزومه نويسي به يافتن شغل منجر شود به اين مقوله پرداخته‌ایم.
10 تير 1396 12:24
اشاره: چه میزان زمان برای نوشتن تقاضانامه شغلی صرف می‌کنید؟ چنانچه پاسخ شما به این سؤال « زمان نه چندان زیاد» باشد قطعاً برخی از عوامل با کیفیت را در جلسه مصاحبه از دست خواهید داد. کارشناسان شغلی بر این باورند که نوشتن تقاضانامه عجولانه یا بدتر از آن عدم ارایه تقاضانامه ، می‌تواند در روند جستجوی شغلی شما خلل ایجاد نماید. دراین مقاله به نکاتی اشاره می‌گردد که خصوصاً برای متخصصان در زمینه فناوری اطلاعات می‌تواند مفید باشد.
9 تير 1396 8:53
یکی از موثرترین انواع رزومه (مشخصات فردی وسوابق تحصیلی ، شغلی و مهارتی ) ، آن نوع رزومه ای است که بر دستاوردهای فردی صاحب آن تمرکز می کند، نه آنکه فرد صرفاً وظایفی را که در مشاغل و جایگاه های قبلی داشته بیان کند بلکه تاثیری را که ازخود در جایگاه های قبلی شغلی بر جای گذاشته به تصویرمی کشد
5 خرداد 1396 11:46
اشاره: کمتر کارفرمايي است که اين روزها وقتي آگهي استخدامي ميدهد رزومه نخواهد ، معمولاً در انتهاي بيشتر آگهيها از متقاضيان خواسته ميشود رزومه خود را به همراه تقاضانامه ارسال کنند. در مورد نوشتن رزومه در اين نشريه و در سايت بازارکار مطالب متعددي درج کردهايم .در بسياري ازمطالب درج شده ضمن تشريح نکاتي که براي نوشتن و داشتن يک رزومه خوب لازم اســـت به اين نکته تاکيد شده که حتماً قبل ازارسال رزومه براي هريک از کارفرمايان آن را بازبيني و ويرايش نماييد تا عاري از هرگونه اشتباهي باشد وبازهم اين نکته تذکرداده شده که اگر اين امر توسط دوستان وافراد ثالت صورت گيرد بهتراست .
9 ارديبهشت 1396 8:18
اشاره : براي اينکه در ميان صدها متقاضي شغل مورد توجه کارفرما قراربگيريد راه هاي مختلفي وجود داشته ودارد که به بعضي ازآنها در شماره هاي قبل اشاره کردهايم، اما همانگونه که بارها بحث شده است دراولين گام بايد رزومه اي که ارسال ميکنيد به نحوي درميان ساير رزومه ها بدرخشد و مورد توجه قرارگيرد.
3 فروردين 1396 8:55
اشاره : کارفرمايان معمولاً به دليل گرفتاريهاي کاري زماني کافي براي خواندن کامل رزومه يا تقاضانامه متقاضيان کار ندارند و تنها چند ثانيه زمان صرف خواندن رزومه ميکنند تا صلاحيت افراد را بررسي نمايند، از اينرو آنچه در نوشتن رزومه حائز اهميت است اين است کـــــــه در نوشتن آن دقت بسياربايد به خرج داد تا خواننده به محض ديدن ان متوجه مهارتها، تجربيات و قابليتهايي که به دنبال ان است گردد، به عبارت ديگر استخدام کننده متوجه گردد متقاضي کار همان داوطلب مورد نظرش است. بنابراين شما اگر متقاضي شغلي هستيد بايد در نوشتن رزومه دقت کنيد و همچنين در حين مصاحبه بايد روي مهارتهاي مرتبط و نقاط قوت تمرکز نماييد. شما، هر چه به شرايط مورد نظر شغل نزديکتر باشيد شانس بيشتري در دستيابي به شغل خواهيد داشت، در اين مقاله نکاتي در اين مورد تقديم ميشود.
7 آذر 1394 13:15
اشاره : نفوذ اينترنت درجامعه ، گسترش کاريابي اينترنتي و همچنين انجام مکاتبات اينترنتي باعث شده است بسياري ازفرآيندهاي مربوط به استخدام ازطريق فضاي مجازي صورت گيرد. لذا استفاده درست و مناسب ازاين فضا و کاربري آن به جاي سيستمهاي قديمي ضروري است و بايد حتماً مواردي چند در اين زمينه رعايت شود.
3 آبان 1394 8:30
نوشتن رزومه به صورتي که مورد توجه کارفرمايان قرار بگيرد کاري چالش برانگيز است، اما در اين ميان راههايي وجود دارند که به واسطه آنها ميتوان رزومه را به صورتي نوشت که به راحتي از صافيهاي مورد استفاده کارفرمايان براي انتخاب متقاضيان برتر عبور کند و در ميان درخواستهاي شغلي که يک کارفرما دريافت کرده است انتخاب شود. نکات ساده اي وجود دارند که با رعايت آنها ميتوان يک رزومه را در ميان انبوه رزومه هاي ارسالي براي يک شغل برجسته و قابل توجه نمود. اين نکات سريع و آسان کمک ميکنند رزومه شما روند بررسي اوليه را گذرانده و مورد توجه استخدام کنندگان قرار گيرد.
6 تير 1394 14:57
تقاضانامه ها فرد را بر سر دوراهي قرار ميدهند، از يک سو داوطلب ميخواهد تمام قابليتها و تواناييهايش را به تصوير بکشد و بدين صورت نشان دهد از ساير داوطلبان برتر است.
17 خرداد 1394 9:54
دروغگویی راه استخدام را سد می‌کند
11 خرداد 1394 14:3

سایت های مرتبط