باویراستاری صحیح رزومه خود را عالی و برجسته نمایید

باویراستاری صحیح
رزومه خود را عالی و برجسته نمایید
براي آنکه اطمينان پيدا کنيد رزومه نوشته شده در بهترين شکل ممکن خود قرار دارد اقدامي فراتر از يک ويرايش ساده لازم است. ويرايش صرفاً به معناي حذف و يا رفع اشکالات و اشتباهات بارز نوشتاري و نگارشي نيست. منظور از نگارش نگاه کردن به چشمي ديگر و اعمال تغييرات احتمالي در راستاي ارايه نيروي کار و چهره اي هر چه بهتر ازکارجو ميباشد.
براي اينکه بدانيد در يک رزومه خوب به چه مواردي نياز است، در ادامه به پنج مرحله براي اعمال تغييرات و ويرايش از زبان و ديدگاه يک متخصص اشاره شده است و هدف او از آنچه نقل ميکند تبديل يک رزومه خوب به رزومه اي عالي و قابل توجه است.

قدم اول؛ وسعت ديد خود را افزايش دهيد

در جايگاه يک ويراستار هنگامي که با يک متن يا مقاله روبرو ميشوم در برابر شناسايي و رفع اشتباهات نوشتاري بسيار مقاومت ميکنم (اما اين کار بسيار دشوار است)، آنچه حائز اهميت است اينکه ايا ميتوان قسمتي از متن را با ديد کل متن در نظر گرفت و در مورد آن قضاوت کرد، آيا متن مناسب انتشار است؟ آيا محتواي مقاله منظور و هدف ما را ميرســـاند؟ آيا خلاء بزرگ يا قسمت زائد در متن وجود دارد؟
براي خواندن و ويراستاري رزومه بايد روش مشابهي را در پيش گرفت. بدين معنا که از اشتباهات نوشتاري چشم پوشي نموده و پيامي که رزومه بيانگر آن ميباشد را در نظر گرفت.
■ آيا رزومه شما را به عنوان داوطلب مناسب براي جايگاه شغلي مورد نظرتان معرفي مينمايد؟
■ آيا بين تجربيات شما و تجربيات مورد نظر کارفرما فاصله وجود دارد؟
■ در اين صورت آيا راهي براي پوشش اين فاصله وجود دارد؟
■ آيا چه عواملي موجب ميگردند تجربيات شما در بين ساير داوطلبان برجسته به چشم آيد؟
■ آيا بخشهاي برتر رزومه خواننده را مجاب به خواندن باقي رزومه مينمايد؟
■ آيا در رزومه مطلب و يا موردي وجود دارد که نيازي بدان نيست؟
نکته: براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه ميتوانيد رزومه هاي مختلف را مطالعه نماييد در اين صورت در مييابيد کدام موارد نسبت به سايرين بيشتر به چشم ميآيند و چگونه ميتوانيد موارد مشابه را در رزومه خود به کار ببريد.

قدم دوم؛ جزئيات و علائم را به دقت بررسي نماييد
يک ويراستار همواره اين سؤال را از خود ميپرسد که آيا براي هر معنا بهترين کلمه انتخاب شده است؟ آيا ساختار جمله بکار رفته صحيح است؟ آيا نياز به اين است که مطلبي واضحتر، موثرتر يا سريعتر بيان گردد، از همه مهم تر آيا مثالي ذکر شده است؟
 چرا بايد مثال بيان کرد؟ ذکر مثال خواندن را جذابتر و نوشته را زيباتر مينمايد. در اين مرحله وظيفه شما دقت به تک تک کلمات، جملات و بخشها است، آيا روش بهتري براي بيان وجود دارد؟ موارد ذيل را در نظر داشته باشيد:
◄ آيا قويترين واژه هاي ممکن مورد استفاده قرار گرفته است؟
◄ آيا ميتوان مواردي را واضحتر و يا با کلمات کمتري بيان نمود؟
◄ آيا مواردي وجود دارند که فرد خارج از شرکتي صنعت قادر به درک آن نباشد؟
◄ آياذکر مثال فايده اي دارد؟
◄ آيا ميتوان مطلبي را با کميت بيان نمود تا تأثير مثبت ان را نشان داد؟
◄ آيا کلمه اي وجود دارد که چندين بار تکرار شده باشد و آيا ميتوان آن را با کلمه ديگري جايگزين نمود؟
نکته: از يک دوست بخواهيد قويترين دستاوردهاي شما را نام ببرد. با آنها موافقيد؟ اگر پاسختان منفي است، بين موارد خود و موارد او تعادل برقرار نموده به طوري که مهمترين موارد به چشم بيايند.

قدم سوم؛ واقعيت آنطور که هست بيان گردد
برخي مواقع هنگامي که مشغول ويرايش يک مقاله عالي هستم ناگهان متوجه ميشوم نام يکي از منابع اشکال املايي دارد و هنگامي که بيشتر دقت ميکنم متوجه ميشوم نام کتاب و حتي شماره صفحه نيز به اشتباه نوشته شده است. «حقيقت» اين است مقاله نياز به بازبيني مجدد دارد.
اقدام مشابهي بايد در مورد رزومه صورت گيرد. رزومه را مجدد بررسي نموده در مورد اعداد بکار رفته بيشتر دقت نماييد. ممکن است عدد 3 به اشتباه 1 نوشته شده باشد.
تک تک کلمات رزومه را به دقت خوانده و موارد ذيل را در مورد آنها رعايت نماييد:
■ آيا نام شرکتي را که در آن مشغول به کار بودهايد به درستي نوشتهايد و آيا شرکت در همان مکان و در آدرس قبلي قرار دارد؟
■ آيا عنوان جايگاه هاي شغلي به درستي بيان شدهاند؟
■ آيا تاريخ اشتغال در شرکتها و مؤسسات درست درج شده است؟
■ آيا دردستاوردهايي که براي کار خود دريک سازمان قيد کردهايد ،اعداد و درصدهايي که براي بيان افزايش، بودجه، صرفه جويي و دستاوردهايتان بيان نمودهايد درست و دقيق ميباشند؟
نکته: از نظر ويرايش تمام اعداد بکار رفت در متن بايد 100% درست باشد. اما در مورد رزومه کمي آزادي عمل بيشتري وجود دارد. هنگامي که فرد ميداند در ميزان رضايتمندي مشتريان، سرمايه گذاري يا فروش به ميزان تقريبي 25% افزايش وجود داشته است ديگري نيازي به بيان عدد رسمي دقيق وجود ندارد.

قدم چهارم؛ ويرايش نهايي
بعنوان يک ويرايشگر به خوبي ميدانم ميتوان ساعت بر روي يک متن کار کرد بدون آنکه حتي متوجه شويد مرتکب اشتباهات نگارشي و املايي شدهايد مثلاً بجاي کلمه شير از شتر استفاده کردهايد. ويرايش نهايي مرحله اي است که نميتوان ناديده گرفت.
در چنين مواقعي ميتوان از فرد ديگري درخواست نمود تا رزومه را بخواند البته پيش از آن بهتر است خودتان تک تک کلمات را خوانده و موارد ذيل را در مورد آنها به کار ببنديد:
◄ آيا اشتباه املايي يا استفاده اشتباه از کلمات وجود دارد؟
◄ آيا مطالب با علايم از يکديگر جدا شدهاند؟
◄ آيا از علائم نقطه گذاري و ويرگول در مکانهاي مناسب استفاده شده است؟
نکته: هنگام ويرايش بهتر است فونت نوشتاري را تغيير داده و يا متن را از پايين به بالا بخوانيد. زيرا معمولاً چشم به يکنواخت عادت کرده و ديگر قادر به تشخيص اشتباهات نميباشد. با اين کار يکنواختي را از بين ميبريد.

قدم پنجم؛ مطمئن شويد رزومهتان زيبا به نظر ميرسد
هنگامي که در يک روزنامه مشغول بکار بودم بايد مقاله اي را که از نظر خودم کامل بودم پيش از چاپ در اختيار طراح قرار ميدادم تا او نيز اصلاحات لازم را بر روي آن انجام دهد. اکثر اوقات براي آنکه شاهکار ارايه شده من در صفحه ظاهر زيباتري داشته باشد نيازمند برخي تغييرات بود، مثلاً او يک کلمه طولاني را که در دو خط قرار گرفته بود ،با طولانيتر کردن کلمه و کشيدن آن در يک خط جاي ميداد. بخشي از تأثير يک نوشته خوب اين است که طوري در نهايت ديده شود که زيبا تر به نظر برسد، براي اين کار نيازي نيست شما حتماً رزومه خود را به يک طراح گرافيک نشان دهيد، تنها کافي است خودتان به اين موضوع توجه داشته باشيد.
 نحوه ارايه رزومه نيز از اهميت بسزائي برخوردار و اعمال برخي تغييرات هر چند کوچک تفاوت بزرگي در رزومه ايجاد ميکند. در آخر به چشم يک طراح به ان نگاه کرده و موارد ذيل را در نظر داشته باشيد:
■ آيا ظاهر صفحه جذاب است؟
■ آيا صفحه در حالت کلي حالت بهم ريختگي دارد؟
■ آيا فونت نوشتاري بيش از حد کوچک است بطوريکه خواندن را دشوار ميسازد؟
■ آيا فونت و قالب تمام متن يکسان است؟
■ آيا رزومه از ساختار مناسبي برخوردار است؟
■ آيا اطلاعات تماس شما به راحتي قابل دسترسي است؟
● اميدواريم نکاتي که در اين مقاله گفته شد و نکات ديگري که در سايت بازارکار درج شده بتواند در ارائه رزومه اي توسط شما کارآيي لازم را داشته باشد. اگر نکته اي در مورد رزومه نويسي داشتيد ازطريق پيامکهاي نشريه مطرح نماييد تا شما را راهنمايي کنيم.
نکته: قرار دادن فاصله بين بخشها موجب ميشود متن هر چه آسانتر خوانده شود.
● بعنوان نکته آخر پيشنهاد ميکنم بارها و بارها رزومه خود را ويرايش نماييد، دستاوردهاي جديد خود را به آن اضافه نماييد، نحوه بيان تجربيات را با توجه به آنچه از سايرين ديدهايد تغيير دهيد، اطمينان حاصل نماييد هيچ موردي را فراموش نکردهايد. به خاطر داشته باشيد حتي بهتر شاهکارها نيز نياز به اصلاح دارند.

ترجمه: الناز طالب زاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط