آشنایی با نحوه ارائه توانمندی‌ها در رزومه و مصاحبه شغلی

آشنایی با
نحوه ارائه توانمندی‌ها در رزومه و مصاحبه شغلی


آگهي شغلي را تجزيه و تحليل نماييد

آگهيهاي شغلي معمولاً به چندين قسمـت تقسيم ميشوند. از جمله مواردي که ميتوان در آگهيهاي شغلي ديد عبارتند از: اطلاعاتي در مورد شرکت، جزئياتي در مورد قابليتهاي مورد نظر براي داوطلبان و شرحي از وظايف شغلي. برخي از اطلاعات به صورت مختصر بيان ميگردند اما ساير اطلاعات مانند اطلاعات درخصوص شغل و شرکت با جزئيات بيشتري بيان ميگردد.

در کشور ما موارد زيادي نيز وجود دارد که کارفرمايان از ارائه اطلاعات به کارجو خودداري ميکنند و آگهي خود را با ابهام درج ميکنند به هر حال شما بايد با صرف زمان آگهيهاي شغلي درج شده را مرور نمــــــــوده و با خواسته هاي کارفرمايان آشنا شويد. با مطالعه آگهي متوجه خواهيد شد درخواست خود را چگونه به واسطه رزومه و تقاضانامه ارسال نماييد.

 

فهرست تهيه نماييد                    

اگر شغل بيان شده به نظرتان گزينه خوبي آمـــــــد قدم بعدي برقراري ارتباط بين مهارتهاي خودتان و الزامات مورد نظر کارفرما ميباشد . فهرستي از ويژگيهايي که کارفرما براي داوطلب ايده ال تهيه نموده است. چنانچه آگهي شغلي به خوبي و با جزئيات نوشته شده باشد ميتوانيد بخش عمده موارد مورد نظرتان را از خود آگهي استخراج نماييد. هرگونه کلمات کليدي که در شرح مهارتها، ويژگيها و تجربيات بکار رفته و مورد نظر کارفرما ميباشد را استخراج نماييد. از طرفي وظايف و مسئوليتهاي شغل را مرور کرده و قابليتهـــــــــاي مورد نظر براي انجام آن وظايف را يادداشت نماييد. به عنوان مثال، چنانچه در آگهي شغلي به سازماندهي امور مربوط به افزايش سرمايه سهامداران اشاره شده باشد، ميتوان اينگونه فرض نمود براي اين شغل مهارت برنامه ريزي از ارزش بالايي برخوردار است از اينرو بايد اين مهارت را به فهرست مهارتهاي خود اضافه کنيد.

 

اطلاعات بيشتري کسب نماييد

برخي مواقع آگهيهاي شغلي آنقدر کوتاه هستند که اطلاعات چنداني در مورد انتظارات و خواسته هاي کارفرما ارائه نميکند. در چنين شرايطي با مراجعه به وب سايت شرکت شايد بتوان اطلاعات بيشتر و جامعتري را در بخش منابع انساني سايت درخصوص شرح وظايف شغلي يافت و صرفاً نبايد به آگهي شغلي اکتفا نمود.

راهکار ديگر اين است که همان جايگاه شغلي را در شرکتهاي ديگر جستجو نموده تا از ويژگيهاي مورد نظر سايرين کارفرمايان نيز آگاهي پيدا کنيم. در گوگل نيز ميتوان در مورد شرح وظايف آن شغل جستجو نمود. مثلاً شرح وظايف شغل تحليل گر اعتباري را با جستجو در اينترنت ميتوان يافت.

 

چه مهـــــــارتهايي

بايد بيان گردند؟

هنگامي که در مورد مهارتها و ويژگيهــــــــــاي مورد نظر اطمينان کافي نداريد ميتوانيد فهرست مهارتهايي که بايد در رزومه، تقاضانامه و مصاحبه بيان گردند را مورد بررسي قرار دهيد. مهارتهاي کلي و عمومي که اکثر کارفرمايان خواهان آنها ميباشند را شامل ميشوند و همچنين آن دسته از مهارتهــــــا که براي انواع مشاغل مورد نياز ميباشند. همچنين نزديکترين و مرتبطترين مهارتها با شغل را در رزومــــــه و تقاضانامه خود بگنجانيد.

درخواست مشاوره و راهنمايي نماييد

چنانچه واقعاخواهان يک جايگاه شغلي خاص هستيد ميتوانيد با کارشناسان و افرادي که از آن شغل اطلاعات کافي دارند پرس و جو نماييد و درباره آن جايگاه شغلي صحبت نموده و از آنان راهنمايي بگيريد. براي حضور موفق در اين شغل چه مهارت و ويژگيهايي مورد نياز است.

 

تطابق برقرار نماييد

هم اکنون فهرستي با جزئيات کامل از قابليتها و ويژگيهاي براي شغل مورد نظر در دست داريد، هر مورد را به دقت بررسي نموده و اينکه چگونه ميتوانيد داشتن اين مهارت يا دارايي را اثبات نماييد. جملاتي با محتواي اينکه از اين مهارتها و قابليتها چگونه در شغل قبلي، فعاليت داوطلبانه يا دانشگاه استفاده کردهايد بنويسيــــــد. هر زمان که امکان پذير بود به نتايج مثبت حاصل از کاربرد آن مهارت اشاره نماييد. به عنوان مثال اگر شغلي نيازمند مهارت قوي نگارش ميباشد بيان نماييد در دوره کارآموزي مطالب متعددي را درخصوص برنامه هاي داوطلبان نوشتهام، از آنها دو مورد مقاله نيز در رسانه محلي به چاپ رسيد.

 

قابليتهاي خود را الويت بندي کنيد

جملات در توصيف قابليتهاي خود را الويت بندي نموده و بهترين و مهمترين جمله را وارد تقاضانامه نماييد. ابتداي تقاضانامه را با يک جمله قوي شروع نماييد، جمله اي که بيانگر 2-4 مورد از مهارتها و داراييهاي شما بوده و شما را در جايگاه داوطلب برتر و عــــــالي قرار دهـــــد. مثلاً براي جايگاه متصدي امور بانکي از جمله نکاتي که ميتوان اشاره کرد عبارتند از: مهارت قوي در رياضيات، ارائه خدمات به مشتريان، تمرکز بر جزئيات و توانايي کار کردن با دقت و توجه بالا که به شدت مورد نياز اين شغل است. در پاراگراف بعدي نيز بايد شواهـــــــدي دال بر اين ادعاي خود بياوريد که در کجا و چگونه اين مهارتها را بکار گرفتهايد.

 

رزومه را مرور نماييد

رزومه کنوني خود را مرور نموده و اطمينان حاصل نماييد تمامي جملات بيانگر قابليتهاي مرتبط با شغل را تا حد امکان نوشتهايد. عبارتي که داراي بيشترين الويت است را به منظور جلب توجه طرف مقابل در ابتداي متن بيان کنيد. اگر هم در سابقه شغلي تان دو مورد وجود دارد که بيش از سايرين با جايگاه مورد نظر مطابقت دارد، آن دو مورد را در ابتداي رزومه و با عنواني شبيه «تجربيات مرتبط» بنويسيد. در غير اين صورت مشاغل اخير خود را شرح دهيد.

 

از عناوين استفاده نماييد

برخي از داوطلبان مجموعه اي از تجربيات دارند که قابليتهاي کليدي در آنها نهفته است. شرايطي را در نظر بگيريد که مهارت نگارش و برنامه ريزي امور از جمله قابليتهاي مورد نياز براي ان شغل خاص است. داوطلبي را در نظر بگيريد که هر دو مهارت مورد نظر را دارا باشد، اين فرد ميتواند در رزومهاش دو بخش با عناوين «تجربه نگارش» و «تجربه برنامه ريزي امور» مشخص نموده و ساير تجربيات را در اين زيرمجموعهها قرار دهد. تعيين عناوين مرتبط در نگاه اول نظر کارفرما را به سوي قابليتهاي کليدي جذب ميکند.

 

در طي جلسه مصاحبه

پيش از حضور در جلسه مصاحبه، فهرست قابليتهايي را که در برگه درخواست خود نوشتهايد مرور کنيد. خود را براي صحبت و توضيح در مورد آنها آماده نماييد. همچنين در جلسه مصاحبه ميتوانيد علت برتري و واجد شرايط بودن خود براي شغل را مجدداً شرح دهيد.

 

ترجمه : الناز طالبزاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط