آمادگی برای مصاحبه شغلی روش‌های رویارویی با پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید

آمادگی برای مصاحبه شغلی
روش‌های رویارویی با پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید


وحشت نکنيد
ساختار ذهن به صورتي است که براي موفقيت در مصاحبه بر روي تمامي جزئيات مصاحبه تمرکز ميکند. بسياري از داوطلبان بر اين باورند براي پذيرش در يک شغل بايد يک مصاحبه نسبتاً جامع و کامل داشته باشند. در واقعيت با در نظر گرفتن اين تصور به اين نتيجه ميرسيم اغلب داوطلبان براي جلب رضايت کامل کارفرما يا مصاحبه کننده در پاسخگويي به تمام سؤالات با مشکل مواجه هستند. اين تفکر در حالي است که حتي با وجود يک مصاحبه نيمه نيز داوطلب به مرحله بعدي راه خواهد يافت. درک و آگاهي از اين موضوع به شما کمک ميکند حتي در صورت عدم پاسخگويي خوب به يک سؤال دچار وحشت و اضطراب نشويد. با مرور سؤالات متداولي که معمولاً در جلسه مصاحبه مطرح ميگردند ميتوانيد پيش از حضور در مصاحبه ذهنيت کلي از اين قبيل سؤالات داشته باشيد.

آرامش خود را حفظ کنيد
عکسالعمل شما پس از آنکه قادر به پاسخگويي به سؤال نبودهايد ، از پاسخي که ارايه مينماييد بسيار مهمتر است. حفظ آرامش و خونسردي هنگام مواجه با يک سؤال سخت، ميتواند اين مفهوم را به طرف مقابل برساند عدم توانايي شما در پاسخگويي يک رويداد غيرمعمول است که به ندرت رخ ميدهد. چنانچه ناراحتي و بهم ريختگي خود را نشان دهيد به نوعي طرف مقابل نيز اعتماد به شما را از دست ميدهد. بيان عباراتي از اين قبيل مفيد خواهد بود: « سؤال جالبي مطرح نموديد، اين امکان وجود دارد کمي به من زمان بدهيد تا در مورد آن بيشتر فکر کنم يا هم اکنون قادر به پاسخگويي به آن خواهم بود اما ترجيح ميدهم بيشتر در مورد آن فکر کرده و پاسخ بهتري بيابم»
هنگامي که در جلسه مصاحبه با سؤالي روبرو ميشويد که نحوه پاسخگويي به آن را نميدانيد چه بايد کرد؟ ممکن است يکي از روشهاي ذيل به کار آيد.

زمان بگيريد
بايد بتوانيد براي خود زمان بخريد برخي از روشها عبارتند از: سؤال مطرح شده را با کلمات ديگر و به صورت ديگر بيان نماييد، يا از مصاحبه کننده بخواهيد کمي در مورد آن توضيح دهد. خود جملاتي براي وضوح هر چه بيشتر سوال بيان کنيد مانند «هدف شما از بيان اين سؤال اين است که ميخواهيد بدانيد چگونه در ايجاد انگيزش در بين اعضاي گروه موثر بودهام؟» در مدت زماني که مصاحبه کننده به اين سؤال پاسخ ميدهد شايد پاسخ مناسبي به ذهن شما خطور نمايد. در خصوص سؤال مطرح شده نظر خود را بيان کرده و اذعان کنيد در حال فکر کردن هستيد. بيان جملاتي به همين سادگي» اااااا..... سؤال قابل توجهي است، اجازه دهيد در مورد آن کمي فکر کنم.» کافي خواهد بود تا بتوانيد از طرف مقابل وقت گرفته و در مورد نحوه پاسخگويي به سوال کمي فکر کنيد. اين نکته مهم را به خاطر داشته باشيد براي اجتناب از هرگونه سکوت غيرماهرانه امري طبيعي است که جاي خالي را با کلمات پر نماييد. با کسب زمان افکار خود را متمرکز نموده و مطمئن شويد کلماتي که در پاسخ بکار ميبريد ماهرانه و آگاهانه باشد نه آنکه کلمات نشان دهند شما کاملاً گيج و شوک زده شدهايد.

با صداي بلند فکر کنيد
تقريباً در نيمي از مواقع مديران استخدام کننده سؤالات دوپهلو و البته خاص مطرح مينمايند و در واقع انتظار ندارند سريعا پاسخ مناسب را بشنوند بلکه هدف آنان از طرح اين سؤال اين است که نحوه تفکر فرد پيرامون يک مشکل را مورد ارزيابي قرار دهند. از اينرو پس از کسب زمان و متمرکز نمودن افکار، به طور مختصر افکار خود و نحوه رسيدن به آن را شرح دهيد. به عنوان مثال، در صورت طرح اين سؤال «روش شما در ويرايش مقاله هاي بلند به چه صورت است» و چنانچه شما در واقع هيچ روش خاصي نداريد، راه صحيح پاسخگويي به اين سوال ميتواند بدين صورت باشد که تصور نماييد در حال ويرايش يک مقاله هستيد و مراحل را با صداي بلند شرح دهيد. براي آنکه پاسختان ساختار بهتري داشته باشد ميتوانيد از کلماتي از قبيل «ابتدا»، «بعد» و «در آخر» استفاده نماييد. در آخر نيز پاسخ خود را با يک عبارت کيفي به پايان برسانيد « نحوه کار همچنين به شرايط موجود بستگي دارد». جمله آخر بيانگر اين موضوع است شما فرد انعطاف پذيري هستيد حتي اگر پاسخ ارايه شده مورد نظر فرد استخدام کننده نباشد.

تغيير مسير
چنانچه سؤالي مطرح گرديدکه به هيچ عنوان قادر به پاسخگويي آن نميباشيد، سعي نماييد مسير پاسخ را به سمتي تغيير دهيد که خود با آن آشنا هستيد. شايد شما قادر به صحبت کردن در مورد يک زمينه مهارتي خاص نباشيد اما ميتواندآن را به سمت مهارتي مشابه که با آن آشنا هستيد سوق دهيد بدين صورت سؤال آنان بي پاسخ نمانده و بهتر از آن است که بيان کنيد مهارت مورد نظر آنان را نداريد.  به عنوان مثال چنانچه براي جايگاه شغلي درخواست داديد که به تجربه در زمينه بازاريابي رسانه هاي اجتماعي نياز داشت و در اين خصوص از شما سؤال شد، شمانيز در اين زمينه تجربه اي نداشتيد در چنين شرايطي سعي کنيد پاسخ خود را به سمتي سوق دهيد که در آن تجربه داريد مثلاً مديريت انجمن رسانه هاي اجتماعي و بازاريابي در زمينه اي ديگر، « به سبب تجربه هاي مفيدي که در زمينه مديريت انجمن رسانه هاي اجتماعي و بازاريابي در... داشتهام ، با تلفيق اين دو مهارت در راستاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي و با توجه به علاقه اي که به اين جايگاه دارم مسير موفقيتهاي آتي پيش روي من است.

در ماندن همراه با امنيت
با تمامي اين اوصاف ممکن است با سؤالي روبرو شويد که زمان گرفتن، بلند فکر کردن و يا تغيير مسيري کمکي به شما نکند. سؤالاتي که معمولاً براي توصيف و يا درک مفهومي بکار ميروند که شايد اصلاً متوجه نشويد اين سؤال کجا و چرا بکار ميآيد. براي اين قبيل سؤالات بايد بر تحقيقاتي که در مورد شرکت و جايگاه آن در صنعت انجام دادهايد تکيه نماييد. مثلاً براي جايگاه شغلي مالکيت و ادغام شرکتها در امور مالي درخواست دادهايد و از شما سؤالي در مورد نحوه سرمايه گذاري پرسيده ميشود. در چنين شرايطي خود را براي در ماندن همراه با امنيت آماده نماييد. صرفاً ميتوانيد اشتياق و دانش خود در اين زمينه را بيان نماييد. ميتوانيد پاسخي با اين مضمون بيان نماييد: « با اين مفهوم تاکنون آشنايي نداشتهام اما امور مالي جزو مباحثي است که واقعا بدان علاقهمند بوده و تمام سعي خود را براي يادگيري هر چه بيشتر در مورد آن به کار ميبرم. طبق تحقيقاتي که انجام دادهام متوجه شدهام شرکت شما در اين زمينه فعاليت دارد و در اين صنعت مطالعه کردهام.»
در آخر از تمامي مصاحبههايي که داشتهايد تجربه کسب نماييد و به خاطر داشته باشيد صرف نظر از نوع سؤالاتي که از شما پرسيده ميشود، دقت نماييد فرد استخدام کننده و مصاحبه کننده به دنبال دانستن چيست؟ممکن است قادر به ارايه پاسخ واقعي به سؤال مطرح شده نباشيد اما اگر بتوانيد درک نماييد مدير استخدام کننده با طرح اين قبيل سؤالات واقعاً به دنبال دانستن چيست و ميخواهد چه مطلبي را در مورد شما بداند، آنگاه خواهيد توانست پاسخي متناسب با نياز او ارايه نماييد.

ارايه پاسخ در زمان پيگيري
مهمترين اقدامي که پس از عدم پاسخگويي به سوال ميتوان انجام داد اينکه پس از مصاحبه در مورد پاسخ سؤال تحقيق نمود و پاسخ مناسب را يافت. در ارتباطات بعدي و طي پيگيريهايي که انجام ميدهيد پاسخ مورد نظر را ارايه نماييد. مشاغل اندکي وجود دارند که به دنبال افرادي باشند که قادر به پاسخگويي به تمامي سؤالات باشند. آنچه حائز اهميت است اينکه پشتکار و سخت کوشي خود را به تصوير بکشيد و نشان دهيد با وجود عدم آگاهي از پاسخ يک سؤال به دنبال کسب اطلاعات بيشتر در آن زمينه بودهايد.

ترجمه : الناز طالب زاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط