نحوه معرفی خود در مصاحبه شغلی

نگاهی به
نحوه معرفی خود در مصاحبه شغلیچگونه باید خود را در مصاحبه شغلی معرفی کرده یا به اصطلاح ارائه دهیم که ضمن بیان استعدادها، حس تکبر و خودخواهی و یا حتی استحصال برای طرف مقابل به وجود نیاید.
برای به دست آوردن شغل موردنظرتان بایستی با اعتمادبه‌نفس کامل در مورد خود صحبت نمایید. مفهوم «ارائه خود» شاید درواقع کمی عجیب به نظر برسد، اما معنای ساده‌ای دارد یعنی معرفی قابلیت‌ها و استعدادهایتان به نحوی که احساس ناخوشایند غرور و درمـانـدگی از جــانـــب شــــمــا بـــرای طـرف مــقــــابـل بـه وجـود نــیـــایــــد. نحوه انجام این کار در جلسه مصاحبه حائز اهمیت است.
نکاتی که در ادامه بیان می‌شوند کمک می‌کنند تا هرچه بهتر و مؤثرتر به معرفی خودتان و بیان مهارت‌ها، دانش و دستاوردهای شغلی خود بپردازید.

نوع پوشش و زبان بدن
بسیاری از مدیران استخدام‌کننده اولین برداشت از داوطلب را به واسطه پوشش وی انجام می‌دهند. نوع پوشش داوطلب با توجه بــه نــوع پــــوشــش مــتــداول در هــــمان شــرکــت مــورد ارزیــابی قــرار مــــی‌گــــیــــرد. بــهــتــر است پوشش شما نسبت به سایرین رســمی‌تــــر باشد.
همچنین ظاهر باید بیانگر اعتمادبه‌نفس‌تان باشد و زبان بدن در این خصوص نقش مهمی دارد، به عبارت دیگــر عــلائم غیر زبانی از قبیل ارتباط چشمی، حرکات دست‌ها، حالت بدن و تن صدا ازجمله عوامل کلیدی در ارتباط با مصاحبه‌کننده به‌حساب می‌آیند.  

ارتباط  موضوعات
داوطلب باید در ابتدا حدود 30 تا 60 ثانیه در مورد خود صحبت کند و سپس موضوع صحبت را به سمت جایگاه شغلی موردنظر سوق دهد.
نمی‌توان برای تمام جایگاه‌های شغلی یک روند ثابت را پیش گرفت. صحبت‌ها پیرامون داوطلب آغازشده اما با توجه به موضوعات موردنظر شرکت پیش می‌روند. درواقع باید نیازها و مشکلات شرکت را بشناسید تا بتوانید پیرامون آن‌ها گفتگو کنید.
با توجه به جایگاه شغلی، نیازهای شرکت و شرح وظایف شغل را مورد ارزیابی قرار داده و صحبت‌هایتان را به این موضوعات بسط دهید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی شرکت کمک بگیرید. 

بیان مثال تأثیرگذار
فرقی نمی‌کند درزمینهٔ چه نوع صنعتی قرار دارید، باید آمادگی لازم برای پاسخگویی به سؤالات مصاحبه رفتاری را داشته باشید. در پاسخگویی به این سؤالات استفاده مؤثر از مثال و بیان نمونه بسیار تأثیرگذار است. «زمانی را شرح دهید که موضوعی یا مشکلی سبب ذهن مشغولی شما شده است» یا « زمانی را شرح دهید که با همکارتان اختلاف نظر داشته‌اید» نمونه‌ای از سؤالات رفتاری هستند که متأسفانه اغلب کارجویان در پاسخگویی به آن‌ها دچار مشکل می‌شوند.
به یاد داشته باشید ضمن بیان رویدادها حتماً باید به نتایج حاصله، نظرات، پاداش و تقدیرنامه‌هایی دریافتی خود نیز اشاره نمایید. 

طرح سؤالات منحصربه‌فرد
نقطه تمایز میان شما و سایر داوطلبان در طرح سوالاتی منحــصـــربــه‌فـردی اســت کـه مـــی‌تـــوانـد بــرایتان ارزش‌آفرین بـــاشــــد. حـــتـــی طـــرح ســؤال غیرمـعـمول نیز می‌تواند شما را به عنوان فردی کنجکاو و با پشتکار نشان دهد.
البته توجه داشته باشید حتماً یکی از سوا لاتی که مــطــرح می‌نمایید با فعالیت کــــنــــونــــی شــــرکت مــــــرتــــبــــط بــاشــد. 

بیان کمی دستاوردها
در شرح دستاوردها بهتر است از اعداد برای توصیف کمیت‌ها استفاده نمایید. «پروژه با موفقیت به پایان رسید» در مقابل این جمله بهتر است این‌گونه بیان شود «با مدیریت موفقیت‌آمیز من در انتهای پروژه شاهد کاهش 35 درصد در هزیــنــه‌هــای جــاری بــودیم و تــوانســتــیــم در طی 10 روز کاری 7 مشتری جدید به مشتریان شرکت بیافزاییم». 
از بیان جملات کلیشه‌ای مانند «تمایل به کارگروهی» یا «سخت‌کوش» پرهیز کنید، در مقابل همین مفاهیم را در قالب بیان نمونه کار شرح دهید. 
اگر به راحتی قادر به صحبت کردن در مورد خود و توانایی‌هایتان نیستید، جلسه مصاحبه بسیار سخت‌تر از چیزی که تصور دارید خواهد بود. راه‌حل مشکل شما تمرین است.

چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط