كار از راه دور چيست؟

كار از راه دور چيست؟


كار از راه دور هنگامي به وقوع مي‌پيوندد كه تكنولوژي و اصول اطلاعات و ارتباطات زمينه و فضايي را فراهم آورند كه كار يا فعاليت از فاصله دور و مكاني به غير از مكان مورد نظر كه به صور معمول كار در آنجا صورت مي‌گيرد، انجام گيرد.

كار از راه دور شامل موارد ذيل مي‌گردد:

·        كار از خانه، هنگامي كه كارمند يا پيمانكار در عوض رفت و آمد به محل مورد نظر كارفرما يا مشتري در خانه كار و وظيفه مورد نظر خود را انجام مي‌دهد.

·        كار از راه دور به واسطه تلفن همراه، هنگامي كه نيروهاي اجرايي ، خدمات و كارشناسان با استفاده از اصول اطلاعات و ارتباطات قادر خواهند بود وقت بيشتري براي مشتريان صرف نموده و يك سري از خدمات و قابليت‌ها را كه سابقاً نياز به محل ثابت و مراجعه به شركت يا سازمان داشته‌اند را «در مسير» به مشتريان ارايه نمايند.

·        مراكز محلي تسهيلات خاص و ويژه‌اي به افرادي ارايه مي‌دهند كه تمايلي به كار از خانه ندارند اما از طرف ديگر خواهان صرفه‌جويي در هزينه و وقت و اجتناب از زحمت ارتباط و رفت و آمد مي‌باشند.

·        مراكز اجتماعي كه با ايجاد صنف‌ها و گروه‌هاي محلي امكان دستيابي به امكاناتي از قبيل ارتقاء مهارت‌ها و توانايي‌ها، اصول اجرايي برتر اطلاعات وارتباطات، شبكه‌سازي و جوانب گوناگون كاري را كه در كار از خانه احتمال از دست دادن آن وجود دارد را فراهم مي‌آورند.

·        جابجايي هدفمند، كسب و كاري كه سابقاً در نزديكي مشتريان قرار داشته و فعاليت مي‌كرده بر فعاليت و ارايه خدمات از راه دور متمركز شده است. دو حالت را شامل مي‌شود:

ارايه خدمات و فروش سابقاً در مغازه‌ها صورت مي‌گرفته، هم‌اكنون از طريق تلفن و شبكه‌هاي كامپيوتري صورت مي‌گيرد و حالت دوم اينكه خدمات و فعاليت‌هايي كه سابقاً در «سايت‌ها» انجام مي‌شده، هم‌اكنون در هر كجاي دنيا به واسطه دسترسي از راه دور به سيستم صورت مي‌پذيرد.

كار از راه دور همچنين جوانب ديگر و گوناگون فعاليت و كسب و كار را تحت تأثير قرار مي‌دهد به طوري كه بسياري از كارها هزاران كيلومتر دورتر و حتي خارج از مرزهاي محلي انجام مي‌شوند. كار از راه دور همچنين شامل عناويني از قبيل «كار گروهي پراكنده» مي‌باشد بدين معني كه به عنوان مثال يك شركت مهندسي سه يا چند تيم مهندسي را در محدوده زمان‌هاي مختلف براي كار 24 ساعته در طول روز به منظور خدمات‌رساني به مشتريان به كار مي‌گيرد، بدين طريق كه با اتمام زمان كاري هر گروه، گروه بعدي فعاليت خود را آغاز مي‌نمايد.

علاوه بر تأثيرات فردي و اجتماعي، كار از راه دور در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري نيز تأثيرات مهم و به سزايي دارد، به عنوان مثال بسياري از كارها در خصوص برنامه‌نويسي كامپيوتر كه بايد در كشورهاي خاص انجام مي‌شود هم‌اكنون در محل‌ها و كشورهاي ديگر قابليت انجام دارد.


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط