آشنایی با وظایف و مهارت‌های مورد نیاز یک كارآموز و دستيار حقوقي

آشنایی با وظایف و مهارت‌های مورد نیاز یک كارآموز و دستيار حقوقي


 وظايف 
آماده كردن اسناد قانوني شامل حكم‌ها، اظهارات، قضاوت‌ها، درخواست‌ها، قراردادها و اظهاريه‌هاي نهايي اموال غيرمنقول. 
آماده كردن شهادت‌نامه‌ها يا ديگر مدارك، نگهداري پرونده مدارك و بايگاني اظهارات. 
جمع‌آوري و تحليل اطلاعات تحقيق مانند حكم‌ها، تصميم‌گيري‌ها و مواد، آيين‌نامه‌ها و اسناد قانوني. 
رسيدگي به حقايق و پرونده‌هاي قانوني براي تعيين علل حادثه و آماده كردن پرونده. 
خواندن شهود براي شهادت در دادگاه.
هدايت و هماهنگي فعاليت‌هاي دادگاه شامل توزيع و تحويل احضارنامه (احضاريه‌ها). 
حكميت بين طرف‌هاي دعوا و كمك به عقد قراردادهاي مربوط به اموال غيرمنقول (مستغلات). 
نگهداري و نظارت بر پرونده‌هاي حقوقي براي اطمينان از به روز بودن مجموعه‌ قوانين.
مطلع كردن و فهرست كردن دارايي حقيقي و مشخص براي برنامه‌ريزي اموال و مايملك. 

ابزار و تكنولوژي به كار رفته
كامپيوتر روميزي و نوت‌بوك ،نرم‌افزار تحليلي يا علمي، نرم‌افزار پايگاه داده‌ها و پرس و جو ، نرم‌افزار مديريت اسناد، 
نرم‌افزار جست‌وجو و يا كسب اطلاعات و... از مهم‌ترين ابزار و تكنولوژي به كار رفته در اين حرفه است.
دانش
امور اجرايي و مديريت: برخورداري از دانش اصول مديريت و كار در ارتباط با برنامه‌ريزي راهبردي، تخصيص منابع، الگودهي به منابع انساني، فن رهبري، شيوه‌هاي توليد و ايجاد هماهنگي بين افراد و منابع موجود.
امور دفتري: برخورداري از دانش رويه‌ها و سيستم‌هاي اداري و دفتري مانند پردازش واژه، مديريت اسناد و سوابق، تندنويسي، نسخه‌برداري، طراحي فرم‌ها و ديگر روش‌هاي دفتري و اصطلاحات آن‌ها. 
كامپيوتر و الكترونيك: برخورداري از دانش بردهاي مدار، پردازشگرها، تراشه‌ها، ابزار الكترونيكي، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي كامپيوتري شامل كاربرد آن‌ها و برنامه‌نويسي. 
ارائه خدمات به اشخاص و مشتريان: برخورداري از دانش اصول و مراحل ارائه خدمات به افراد و مشتريان شامل ارزيابي نيازهاي مشتري، اعمال استانداردهاي كيفيتي براي خدمات و ارزيابي ميزان رضايت مشتري. 
زبان فارسي: برخورداري از دانش ساختار و محتواي زبان فارسي شامل ديكته، معني لغات، دستور زبان و شيوه نگارش. 
حقوق و قانون: برخورداري از دانش قوانين، رويه‌هاي دادگاهي، سوابق، مقررات دولتي، مجازات‌ها، قوانين واسطه‌گري و رويه‌هاي سياسي دموكراسي.
مهارت‌ها 
يادگيري فعال: درك مفاهيم اطلاعات تازه و استفاده از آن‌ها براي رفع مشكلات كنوني و آتي و تصميم‌گيري درباره آن‌ها. 
شنيدن فعال: توجه كامل به سخنان ديگران و درك نكات آن‌ها، پرسيدن سؤال‌های مناسب در فرصت‌هاي مناسب و قطع نكردن سخنان ديگران. 
هماهنگي: هماهنگ كردن فعاليت خود با ديگران.
تفكر انتقادي: استفاده از دليل و منطق براي ارائه نقاط قوت و ضعف راه‌حل‌هاي پيشنهادي، نتايج، مسايل، مشكلات و رويكردهاي مختلفشان. 
قضاوت و تصميم‌گيري: در نظر گرفتن هزينه‌ها و مزاياي عملكردهاي متفاوت و انتخاب بهترين آن‌ها. 
بررسي و بازبيني: بررسي و ارزيابي عملكرد خود، ديگران و يا سازمان براي پيشرفت و يا عملكرد درست. 
فهم و درك مطلب نوشته شده: درك جملات و پاراگراف‌هاي اسناد مرتبط با كار. 
صحبت كردن: گفت‌وگو با ديگران براي تبادل موثر اطلاعات. 
مديريت زمان: تنظيم زمان فعاليت‌هاي خود و ديگران. 
نوشتن: برقراري ارتباط نوشتاري با ديگران براي برآورده شدن نيازهاي آن‌ها. 
توانايي
قابليت طبقه‌بندي: توانايي توليد يا استفاده از قوانين مختلف براي تركيب و دسته‌بندي به شيوه‌هاي گوناگون. 
استدلال قياسي: توانايي استفاده از قوانين كلي براي مسايل خاص به منظور ارايه پاسخ‌هاي معقول. 
استدلال استقرايي: توانايي تركيب اطلاعات براي ايجاد قوانين كلي يا به دست آمدن نتايج (شامل يافتن روابط بين وقايع به ظاهر بي‌ربط). 
دقيق‌بيني: توانايي مشاهده جزييات از فاصله‌اي نزديك. 
درك شفاهي: توانايي گوش دادن و درك مطالب و عقايد ديگران. 
بيان شفاهي: توانايي برقراري ارتباط شفاهي با ديگران طوري كه مخاطب مطالب را درك كند.
شيوايي بيان: توانايي بيان روشن و قابل فهم مطالب. 
بازشناسي گفتار: توانايي شناسايي و بازشناسي گفتار شخص ديگر. 
درك مطلب نگاشته شده: توانايي خواندن و درك مطالب نوشتاري. 
بيان مطالب به صورت نوشتاري: توانايي برقراري ارتباط نوشتاري با ديگران طوري كه مخاطب مطالب مطرح شده را درك كند.
فعاليت‌هاي كاري 
ارتباط با افراد خارج از سازمان: ارتباط با افراد خارج از سازمان، معرفي سازمان به مشتريان، عموم، دولت و ساير منابع خارجي. اين اطلاعات مي‌توانند به صورت رو در رو، كتباً با تلفن و يا پست الكترونيك تبادل شوند. 
برقراري ارتباط با روسا، همكاران و زيردستان: فراهم نمودن اطلاعات براي سرپرستان، همكاران و زيردستان با تلفن، نامه، پست الكترونيك و يا رو در رو. 
فايل‌بندي و ذخيره اطلاعات: وارد كردن، نسخه‌برداري، ضبط و ذخيره يا نگهداري اطلاعات به صورت نوشتاري يا الكترونيكي/ مغناطيسي. 
برقراري و حفظ ارتباطات فردي: ايجاد روابط كاري سازنده و مناسب با ديگر همكاران و حفظ اين روابط. 
كسب اطلاعات: مشاهده، دريافت و يا كسب اطلاعات از كليه منابع مرتبط. 
كار با كامپيوتر: استفاده از كامپيوتر و سيستم‌هاي كامپيوتري (سخت‌افزار و نرم‌افزار) براي برنامه‌نويسي، وارد كردن داده يا پردازش اطلاعات.
تصميم‌گيري و حل مشكلات: تحليل اطلاعات و ارزيابي نتايج براي انتخاب بهترين راه‌حل براي حل مشكلات. 
سازمان دهي، برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي كارها: توسعه اهداف و طرح‌هاي خاص براي اولويت‌بندي، سازمان دهي و انجام كارها. 
پردازش اطلاعات: جمع‌آوري، كدگذاري، طبقه‌بندي، محاسبه، جدول‌بندي، بازبيني و اصلاح اطلاعات و داده‌ها. 
به روز كردن اطلاعات و استفاده از دانش مرتبط: اطلاع از دانش فني روز و استفاده از علوم جديد. 
شرايط كاري
تماس با ديگران: در اين شغل فرد تا چه حد ملزم به برقراري تماس با سايرين (به طور حضوري، تلفني و غيره) است؟ 
پست الكترونيك: اين شغل چقدر با پست الكترونيكي سر و كار دارد؟ 
گفت‌وگوي رو در رو: در اين شغل مباحث و گفت‌وگوهاي رو در رو بين افراد و گروه‌ها چقدر است؟ 
اهميت دقت در كار: در اين شغل دقيق و مبرا از خطا بودن چقدر اهميت دارد؟ 
فضاهاي بسته و محيط‌هاي تحت كنترل: اين شغل تا چه ميزان نياز به كار در داخل ساختمان و شرايط كنترل شده دارد؟ 
نامه‌ها و يادداشت‌ها: در اين شغل چقدر به نوشتن نامه و يادداشت نياز است؟ 
كار در حالت نشسته: در اين شغل فرد تا چه حد بايد به حالت نشسته كار كند؟
تلفن: استفاده از مكالمه‌هاي تلفني در اين شغل چقدر است؟ 
فشار زماني: اين شغل تا چه حد نياز به تحويل به موقع كار توسط كاركنان دارد؟
كار گروهي: كار با افراد ديگر، در يك گروه يا تيم، در اين حرفه چقدر اهميت دارد؟
حيطه كاري
كارآموزي: براي اين مشاغل افراد معمولاً به 1 يا 2 سال كارآموزي به صورت تجارب حين كار و كارآموزي غيررسمي توسط افراد باتجربه نياز دارند. 
ميزان آمادگي خاص شغلي: بين 6 تا 7 (مدت زمان يادگيري نحوه انجام كار بين 2 تا 10 سال) 
تحصيلات: بيشتر مشاغل در اين حيطه نياز به كارآموزي در مدارس فني و حرفه‌اي، تجارب حين كار و يا دانشنامه دارند. برخي از آن‌ها امكان دارد نياز به مدرك كارشناسي داشته باشند. 
علائق
قاعده‌گرايانه: مشاغل قراردادي غالباً درگير با پيروي از قواعد و روال كاري‌اند. اين مشاغل بيش از عقايد با داده‌ها و جزييات سر و كار دارند. افراد معمولاً موظف‌اند از دستورهاي خاصي پيروي كنند.
متهورانه: مشاغل متهورانه غالباً درگير با راه‌اندازي و انجام پروژه‌هاي مختلف هستند. اين مشاغل مي‌توانند با رهبري و هدايت افراد و اتخاذ تصميمات متعدد همراه باشند. اين مشاغل گاهي نياز به خطرپذيري داشته و غالباً با كسب و كار سر و كار دارند. 
پژوهشي: مشاغل تحقيقي غالباً درگير با ايده‌ها بوده و نياز به ميزان زياد تفكر دارند. اين مشاغل مي‌توانند در ارتباط با جست‌وجوي حقيقت و يافتن راه‌حل‌هاي نظري براي مسايل باشند. 


منبع: کتاب طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل
تألیف و گردآوری: ابراهیم ابراهیم بای سلامی 
ناشر: موسسه دانش پارسیان
 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط